Ekonomický úsek

Mgr. Hana Krasoňová

vedúca úseku

tel.: 02/ 322 950 17

mail.: virukras@savba.sk

Ing. Andrea Kovanoglou Andrášiková útvar všeobecnej učtárneviruanan@savba.sk02/32295018
Ing. Jana Lukasováútvar všeobecnej učtárnevirujalu@savba.sk02/32295019
Ing. Marcela Birčákováútvar všeobecnej učtárneviruviki@savba.sk02/32295020
Ing. Katarína Radováútvar všeobecnej učtárnevirurada@savba.sk02/32295022
Ing. Ľubica Predajňová útvar správy majetku štátuvirupred@savba.sk 02/32295021
Zita Vaňovičová útvar mzdovej učtárneexonvano@savba.sk 02/32295108
Ing. Elena Paulenováútvar Štátnej pokladnice a rozpočtuviruelpa@savba.sk 02/32295103
Ing. Karin Karabováútvar MTZ a skladového hospodárstvaueenkari@savba.sk 02/32295248
Ing. Zuzana Polakovičová útvar MTZ a skladového hospodárstvaexonzupo@savba.sk02/32295100
Milada Poldaufová útvar MTZ a skladového hospodárstvavirupold@savba.sk 02/32295024
Mgr. Jana Zacharováútvar mzdovej učtárnejana.zacharova@savba.sk 02/32295025
Blažena Rajciová útvar MTZ a skladového hospodárstvavirurajc@savba.sk02/59302455
Zdenka Puterováhotovostná pokladňa, fakturácie exonmart@savba.sk02/32295023