Právno-organizačný úsek

JUDr. Iveta Šárniková

vedúca úseku

tel.: 02/ 593 02 400

mail.: viruisar@savba.sk

Mgr. Karin Kindlová virukind@savba.sk02/59302416Útvar personalistiky a odmeňovania a ochrany osobných údajov
Mgr. Michal Rybošvirumiry@savba.sk02/59302416Útvar personalistiky a odmeňovania a ochrany osobných údajov
Mgr. Dávid Melichar virudame@savba.sk02/59302469Právny útvar
Bc. Zuzana Lackovičová viruzula@savba.sk02/59302405Sekretariát riaditeľky BMC SAV
Ing. Ivona Kováčová ivkovacova@saske.sk055/7276204Sekretariáty vedeckých riaditeľov
Ing. Viera Dubová viera.dubova@savba.sk02/32295249Sekretariáty vedeckých riaditeľov
Mária Bílkovávirumabi@savba.sk02/59302420Útvar registratúry a archivácie, podateľňa
Mgr. Veronika Zahradníkováexonlibr@savba.sk02/32295026Útvar vedeckých informácií
Ing. PhD. Csaba Kósa virukosa@savba.sk02/32295016Útvar BOZP
Ing. Gabriela Fialová gabriela.fialova@savba.sk02/32295105Oddelenie komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Mgr. Boris Urbančík boris.urbancik@savba.sk02/59302 414Oddelenie komunikácie a vzťahov s verejnosťou