BMC in Media

BMC in Media

Rádio Slovakia International, 11. 12. 2019

A Slovak takes the fight against viruses to Africa

RNDr. Boris Klempa, DrSc. in an interview explains what a virus actually is, how people get sick and much more. An interview is in English: https://enrsi.rtvs.sk/articles/science-and-healthcare/212639/a-slovak-takes-the-fight-against-viruses-to-africa 

Eurotelevízia, 22. 11. 2019

Vedeli ste, že obezita sa môže podieľať až na jedenástich druhoch rakoviny?

Je iba dôsledkom nášho obžerstva, alebo z nej viniť aj potravinársky priemysel? O úspechoch aj úskaliach liečby obezity hovorí MUDr. Adela Penesová, PhD., odborníčka zo šou Extrémne premeny a vedkyňa Biomedicínskeho centra SAV. Viac sa dozviete v rozhovore tu: https://svetevity.sk/zdravie/2046114-obezita-rakovina-lekarka-extremne-premeny?fbclid=IwAR0Xcu1CJGlEHq0DtyCZG-gsJx-SIcE-KEj6Um1ww7IwVEiR33aiGnWuEYQ 

Hospodárske noviny, 12. 11. 2019

Ako liečiť chrípku a ako ju odlíšiť od prechladnutia? Antibiotiká si na ňu nepýtajte, radí odborníčka

Chrípku si ľudia môžu pomýliť s prechladnutím, platí to aj naopak. Obe choroby spôsobujú vírusy. Neexistujú na ne pritom účinné lieky – antivirotiká, upozorňuje v rozhovore Tatiana Betáková z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Viac sa dozviete v rozhovore tu: https://slovensko.hnonline.sk/2040055-ako-liecit-chripku-a-ako-ju-odlisit-od-prechladnutia-antibiotika-si-na-nu-nepytajte-radi-odbornicka

Denník N, 09. 10. 2019

Slovenská vedkyňa spoluobjavila enzým, ktorý prispieva k metastázovaniu nádorových buniek

Hlavným problémom pri liečbe rakoviny je jej veľká rozmanitosť, aj preto univerzálny liek na rakovinu neexistuje, vraví popredná vedkyňa Silvia Pastoreková. Rozhovor s profesorkou Silviou Pastorekovou si prečítate tu: https://dennikn.sk/1609649/slovenska-vedkyna-objavila-enzym-ktory-prispieva-k-metastazovaniu-nadorovych-buniek/

Správy RTVS, 07. 10. 2019

Nobelova cena za medicínu je o výskume buniek

Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu 2019 získali William Kaelin Junior, sir Peter Ratcliffe a Gregg Semenza za výskum buniek. O objave, ako bunky zisťujú prítomnosť kyslíka a ako sa adaptujú na jeho nedostatok, ako aj o spolupráci s jedným z nobelistov, hovorili profesorka Silvia Pastoreková, riaditeľka Biomedicínskeho centra SAV a profesor Jaromír Pastorek, vedúci vedecký pracovník Biomedicínskeho centra SAV. Viac si môžete pozrieť tu: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/200095 a tu https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14040/200365 

Veda na dosah, 25. 09. 2019

Jana Plavá skúma chemorezistenciu nádorových buniek prsníka

V čom je nádorové ochorenie špecifické, ako nádory vznikajú, aké má plány do budúcnosti a čomu všetkému sa Janka Plavá vo svojom výskume venuje sa dočítate v rozhovore tu: https://vedanadosah.cvtisr.sk/jana-plava-skuma-chemorezistenciu-nadorovych-buniek-prsnika

PC Revue, 02. 09. 2019

Elektrina v našom tele

Bežne človek uvažuje o elektrine a živote ako o dvoch samostatných, spolu nesúvisiacich fenoménoch. Náš kontakt s elektrinou si predstavujeme ako zásah bleskom alebo elektrickým prúdom, čo vyvoláva pocity nebezpečenstva. A pritom je elektrina rovnako ako voda alebo slnečné svetlo nevyhnutnou súčasťou všetkých živých vecí. Bunky využívajú elektrinu vo forme signálov na reguláciu a udržiavanie normálnych funkcií nevyhnutných na ich prežitie, na delenie, migráciu, diferenciáciu, rast, zotavenie a smrť. Bez elektrickej energie by sa v našom tele nepohol jediný sval (vrátane srdcového), nevznikla by jediná myšlienka, nevyvolala sa jediná spomienka. Elektrické signály nám umožňujú dýchať, vidieť, počuť, cítiť chuť, vôňu, teplo, chlad, hýbať sa, jesť a tráviť, ale aj pociťovať bolesť. Bez elektrických prúdov by sme sa nemohli ani vystrašiť, relaxovať, dokonca ani zamilovať sa… Viac v článku prezradil RNDr. Ján Gálik, CSc., vedecký riaditeľ Neurobiologického ústavu BMC SAV. Prečítajte si tu: https://www.pcrevue.sk/a/Elektrina-v-nasom-tele

TVnoviny.sk, 23. 07. 2019

Skúma liečbu rakoviny semenníkov: Muži sa hanbia. Chýba prevencia aj marketing

Silvia Schmidtová je doktorandkou Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Spolu s tímom vedcov skúmajú nový druh liečby rakoviny semenníkov. Experiment sa už dostal na Národný onkologický ústav a skúma sa na prvých pacientoch. Rozhovor so Silviou Schmidtovou, v ktorom sa dozviete viac, si môžete prečítať tu: https://www.tvnoviny.sk/exkluzivne/1972041_skuma-liecbu-rakoviny-semennikov-muzi-sa-hanbia-chyba-prevencia-aj-marketing

Veda na dosah, 09. 07. 2019

Levanduľový olej ako možná ochrana voči UVA žiareniu

Využitie prírodných látok či už v liečbe alebo prevencii onkologických ochorení je v centre intenzívneho výskumu. Rastlinné extrakty sú bohaté na zlúčeniny, označované ako sekundárne metabolity, ktoré rastlinu chránia pred biologickými agensami alebo škodlivým pôsobením UVA žiarenia. Príkladom sú éterické oleje (napr. éterický olej z levandule), ktoré predstavujú perspektívne zlúčeniny, ktoré môžu byť efektívne využité v prevencii, prípadne podpornej liečbe rakoviny kože. Uvádza to RNDr. Katarína Kozics, PhD., Biomedicínske centrum (BMC) SAV. Viac sa dozviete tu: https://vedanadosah.cvtisr.sk/levandulovy-olej-ako-mozna-ochrana-voci-uva-ziareniu

Pravda, 20. 06. 2019

Obezita patrí do rúk lekára

“Cieľom komplexného riešenia obezity na individuálnej úrovni nieje len schudnúť, ale predovšetkým vydržať,” konštatovala docentka Barbara Ukropcová z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Obézni pacienti sú často predmetom stigmatizácie, ktorá môže vyústiť až do diskriminácie. Viac sa dozviete tu: https://zdravie.pravda.sk/zdrava-vyziva/clanok/516131-obezita-patri-do-ruk-lekara/

Veda na dosah, 07. 06. 2019

Vedci pracujú na lepšom pochopení problémov s nadváhou

V dnešnej dobe rozvoja informačných a komunikačných technológií má veľká väčšina populácie sedavý spôsob života. Na jednej strane to prináša komfort a možnosti, ktoré sme si donedávna nevedeli ani predstaviť; na druhej strane s tým ruka v ruke dochádza k medzerám v správnej životospráve, dostavujú sa zdravotné komplikácie a nezriedka aj obezita. MUDr. Žofia Rádiková, PhD. z Ústavu klinického a translačného výskumu, Biomedicínske centrum SAV, vysvetlila…viac sa dozviete tu: http://vedanadosah.cvtisr.sk/vedci-pracuju-na-lepsom-pochopeni-problemov-s-nadvahou

Veda na dosah, 05. 06. 2019

O ovciach, kozách a víruse kliešťovej encefalitidy

Kliešťová encefalitída je vírusové ochorenie človeka prenášané kliešťami, ktoré postihuje centrálnu nervovú sústavu. Len nedávno sa vo forme epidémie objavila na východnom Slovensku, počtom prípadov bola najväčšia za posledných 5 rokov. Ako obvykle, vina sa pripísala produktom zo surového ovčieho mlieka. Taká rozsiahla epidémia je zarážajúca vzhľadom k pravidelnému rutinnému skríningu O ovciach, kozách a víruse kliešťovej encefalitídy (Of Sheep, Goats and Tick-borne Encephalitis virus), ktorý riešia pracovníci Biomedicínskeho centra SAV. Viac sa dozviete tu: http://vedanadosah.cvtisr.sk/o-ovciach-kozach-a-viruse-kliestovej-encefalitidy

Trend, 04. 06. 2019

Biomedicína má byť prioritou štátu. Ako je to na Slovensku?

Investície do medicínskeho výskumu prinášajú krajinám nielen ekonomické, ale hlavne zdravotné benefity. Modernejšie diagnostické postupy, liečba i lieky vedú k úspore vo výdavkoch zdravotníckych zariadení a k zlepšeniu zdravia obyvateľstva. Veda a výskum sú však vždy beh na dlhú trať, preto takmer nikdy nepatria medzi priority vlády, volenej zväčša na kratšie časové obdobie. Viac sa dozviete tu: https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2019/cislo-21/biomedicina-ma-byt-prioritou-statu.html

Veda na dosah, 28. 05. 2019

Včasná diagnostika a cielená liečba pomáha zachraňovať detské životy

Závažné vrodené ochorenia imunity (imunodeficiencie) sú skupinou ochorení, ktoré mnohokrát nie sú diagnostikované pri narodení, ale prejavujú sa často už v skorom detskom veku. Svojou závažnosťou spôsobenou zníženou imunitou vedú k vážnemu poškodeniu zdravia až smrti pacienta. Včasná diagnostika a následná rýchla cielená terapia týchto ochorení preto umožňuje dať malým pacientom šancu na vyliečenie a záchranu života. Realizátori projektu Implementácia moderných genomických analýz na zlepšenie klinických diagnostických a terapeutických postupov imunitných porúch (Implementation of modern genomic analyzes to improve clinical diagnostic and therapeutic procedures of Immune Disorders) v prvom smere plánujú preto optimalizovať a implementovať komplexný diagnostický postup primárnych imunodeficiencií, zahŕňajúci záchyt pacientov v skorom, resp. predklinickom štádiu (skríning novorodencov) a presnú genetickú charakterizáciu pomocou tzv. celoexómových analýz. Zodpovedným riešiteľom projektu je prof. RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc., Biomedicínske centrum SAV. Viac sa dozviete tu: http://vedanadosah.cvtisr.sk/vcasna-diagnostika-a-cielena-liecba-pomaha-zachranovat-detske-zivoty

Veda na dosah, 25. 05. 2019

Experimenty, pri ktorých sú nádorové bunky usmrcované vnútrobunkovo

Vážnou ľudskou chorobou, ktorá ohrozuje nielen zrak, ale i život človeka je uveálny melanóm. Ide o pomerne široko rozšírené nádorové ochorenie. Podľa odborníkov sa očné melanómy podieľajú 3 percentami na výskyte všetkých ľudských nádorov a predstavujú asi 12 percent všetkých melanómov. Tento melanóm má veľkú schopnosť vytvárať metastázy, ktoré sú prevažne lokalizované v pečeni. Tým sa odlišuje od kožného melanómu, ktorý tiež často vytvára metastázy, ale tie sa vyskytujú v rôznych telesných orgánoch. “Vlastnosti ľudských uveálnych melanómov ich predurčujú na vhodný experimentálny model pre výskum možností pripraviť exozómy so samovražedným genóm, ktoré by špecificky likvidovali metastázy v určitom telesnom orgáne,” uvádza Mgr. Božena Smolková, PhD. (Biomedicínske centrum SAV, Ústav experimentálnej onkológie)… Viac sa dozviete tu: http://vedanadosah.cvtisr.sk/experimenty-pri-ktorych-su-nadorove-bunky-usmrcovane-vnutrobunkovo

TV Markíza, 23. 05. 2019

S obezitou k lekárovi

Ľubica Janíková:
“Problém s kilami navyše však už dávno nie je len o našom vonkajšom výzore. Lekári čoraz viac upozorňujú, že pri obezite ide do tuhého a je potrebné ju vnímať ako ochorenie, ktorému by sa mali venovať už aj študenti na lekárskych fakultách. V zahraničí časť štúdia strávia na klinikách pre ľudí s nadváhou.”
Barbara Ukropcová, Biomedicínske centrum SAV:
“U nás by to bol problém aj preto, že takéto špecifické obezitologické kliniky vlastne neexistujú, ale dúfam, že tým, že sa nám spoločne podarí definovať tento problém ako ochorenie, že sa tá situácia aj na Slovensku zmení.”

Veda na dosah, 22. 05. 2019

Štúdium príčin vzniku nádorového ochorenia je vysoko aktuálne

Kolorektálny karcinóm (KRK) je najčastejšie ochorenie tráviaceho traktu v SR a v jeho výskyte vo svete sme na prvých miestach. Študovať príčiny, rizikové faktory a nové možnosti v skríningu a terapii tohto druhu nádorového ochorenia je preto vysoko aktuálnou témou. Cieľom projektu Štúdium mikrobiómu u pacientov s kolorektálnym karcinómom (The study of gut microbiome in patients with colorectal cancer) je charakterizácia baktérií zo vzoriek tkaniva kolorektálnych adenómov a karcinómov, z výterov rekta pacientov a porovnanie s mikroflórou bioptických vzoriek zdravých ľudí. Zodpovednou riešiteľkou projektu je RNDr. Lenka Wachsmannová, PhD., Biomedicínske centrum SAV. Viac sa dozviete tu: http://vedanadosah.cvtisr.sk/studium-pricin-vzniku-nadoroveho-ochorenia-je-vysoko-aktualne

Veda na dosah, 21. 05. 2019

15-ročné úsilie v štúdiu sírovodíka

Sírovodík (H2S) je plyn, ktorý má veľmi nepríjemný zápach, uvoľňuje sa napríklad z pokazených vajec. Dlho sa vedelo, že je to toxický plyn, preto sa aj evolúciou vyvinula u ľudí jeho detekcia čuchom. Jeho toxicita je ale zradná, lebo vo vyšších koncentráciách napadá čuchové orgány a preto toxické koncentrácie už čuchom nezistíme. Vedci z Biomedicínskeho centra SAV posledných 15 rokov študujú interakcie sírovodíka s biologicky aktívnymi látkami a ich vplyv na niektoré biologické procesy. Zodpovedným riešiteľom projektu Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia (Study of biological effects of H2S/NO products and molecular mechanism of their actions) je RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. Viac sa dozviete tu: http://vedanadosah.cvtisr.sk/15-rocne-usilie-v-studiu-sirovodika

Teraz.sk, 14. 05. 2019

Obezita patrí do rúk lekára, upozorňujú odborníci

Obezita celosvetovo postihuje nielen dospelú, ale čoraz viac aj detskú a adolescentnú populáciu. Vo väčšine prípadov je spojená najmä s nadbytočným príjmom kalórií, sedavým spôsobom života, nedostatkom pohybovej aktivity a nezvládaním stresu. Problém sa dá dlhodobo vyriešiť len komplexnou zmenou životného štýlu. Tá si vyžaduje odborné lekárske vedenie a čas nevyhnutný na edukáciu, proces učenia a dlhodobé sledovanie efektivity. “Cieľom komplexného riešenia obezity na individuálnej úrovni nie je len schudnúť, ale predovšetkým vydržať,” tvrdí Barbara Ukropcová z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Viac sa dozviete tu: http://www.teraz.sk/slovensko/obezita-patri-do-ruk-lekara-upozorn/395290-clanok.html

Veda na dosah, 06. 05. 2019

Vedci hľadajú riešenie na Q horúčku

Horúčka s označením “Q” môže spôsobovať vážne zdravotné komplikácie u hospodárskych zvierat. Jej pôvodcom je baktéria Coxiella burnetii (C. burnetii), intracelulárna baktéria, ktorá vyvoláva zoonózu. Počas posledného desaťročia vzniklo v Európe (Maďarsko, Nemecko, Francúzsko, Slovensko a Holandsko) niekoľko ohnísk choroby, ktoré spôsobili nielen ekonomické straty v živočíšnej výrobe, ale aj rozšírenie infekcie u ľudí. Vzhľadom k tomu, že Q horúčka má viaceré podobné príznaky s bežne sa vyskytujúcimi infekciami, jej klinická diagnostika je veľmi náročná. Preto by sa mala zvýšiť informovanosť verejnosti a vytvoriť spoľahlivá stratégia na jej presnú detekciu. Touto problematikou sa zaoberá tím pracovníkov Biomedicínskeho centra SAV, pričom zodpovedným riešiteľom projektu Klinicky relevantné proteíny a ich aplikácia v spoľahlivejšej diagnostike Q-horúčky (Discovery of clinically relevant proteins and their application in more reliable diagnostics of Q fever) je Ing. Gabriela Flores-Ramírez, PhD. Viac sa dozviete tu: https://vedanadosah.cvtisr.sk/vedci-hladaju-riesenie-na-q-horucku

Veda na dosah, 23.04. 2019

Keď je cieľom personalizácia liečby

Malígny melanóm uvey (MU) je najčastejší primárny vnútroočný nádor oka. Hlavnou príčinou mortality je metastatický rozsev, ktorý sa vyskytuje takmer u polovice pacientov. V súčasnosti neexistuje efektívna terapia pre tento typ melanómu a väčšina pacientov prežíva menej ako 12 mesiacov po diagnóze metastáz. Ako vysvetlila Mgr. Božena Smolková, PhD. z Biomedicínskeho centra SAV, projekt “Metylácia DNA ako cieľ epigenetického editovania a jej využitie pri personalizácii diagnostiky a terapie u melanómu uvey” je jedným z mnohých projektov, ktorých cieľom je personalizácia liečby. Viac sa dozviete tu: https://vedanadosah.cvtisr.sk/ked-je-cielom-personalizacia-liecby

Veda na dosah, 08. 04. 2019

Zložité štruktúry našej identity

Aktuálne vydanie relácie Veda SK bolo tentokrát v réžií odborníkov, ktorí sa venujú zložitým génovým štruktúram a rôznym súvislostiam s ochoreniami, za ktoré môžu aj genetické predispozície. Relácia sa niesla v znamení otázky, či genetika diktuje náš osud. Hosťami Vedy SK boli RNDr. Regina Lohajová Behulová, PhD. z Onkologického ústavu sv. Alžbety, ktorá je primárkou Oddelenia genetiky a Mgr. Miroslav Chovanec, PhD., vedecký riaditeľ Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV. Viac sa dozviete tu: http://vedanadosah.cvtisr.sk/zlozite-struktury-nasej-identity

Veda na dosah, 29. 03. 2019

MikroRNA – kľúč k liečbe nádorov typu endometria

Na Ústave experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV vedci prednedávnom zahájili projekt podporovaný MZ SR s názvom MikroRNA expresné profily na diskrimináciu endometrioidného a serózneho typu karcinómu endometria. “Idea projektu vzišla z potrieb klinického pracoviska a projekt bude realizovaný vďaka spolupráci ÚEO BMC SAV s našim dlhoročným partnerom- Onkologickým ústavom sv. Alžbety. V projekte ide o retrospektívnu štúdiu, v ktorej budeme analyzovať archivované nádorové tkanivá z parafínových bločkov u pacientok s rôznym typom endometriálneho karcinómu s cieľom identifikovať súbor takých mikroRNA, ktoré pomôžu jednoznačne odlíšiť dva najčastejšie typy, a to endometrioidný a serózny a tiež endometrioidné s vysokou a nízkou diferenciáciou nádorového tkaniva,” uviedla RNDr. Ivana Fridrichová, CSc. Viac sa dozviete tu: https://vedanadosah.cvtisr.sk/mikrorna-kluc-k-liecbe-nadorov-typu-endometria

Hospodárske noviny, 24. 03. 2019

Čo sa stane, keď vysadíme mäso: Znížime riziko chorôb alebo nám budú chýbať vitamíny?

Najstručnejšia odpoveď znie: vysoko pravdepodobne áno. Dospievajú k tomu prakticky všetky súčasné vedecké štúdie, porovnávajúce zdravie vegetariánov/ vegánov a všežravcov. Vrátane detí. To však vôbec neznamená, že vzdať sa mäsa je cesta bez rizík. Zrejme najhodnovernejšie informácie týkajúce sa benefitov ponúka štúdia, ktorá vyšla v roku 2017 v prestížnom vedeckom časopise Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Vypracovala ju skupina expertov z troch významných talianskych inštitúcií na čele s Fakultou experimentálnej a klinickej medicíny Florentskej univerzity a HN magazínu ju poskytla Petronela Paulová z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV. Viac sa dozviete tu: https://science.hnonline.sk/biologia-a-chemia/1911645-co-sa-stane-ked-vysadime-maso-znizime-riziko-chorob-alebo-nam-budu-chybat-vitaminy

Denník N, 21. 03. 2019

Nedarí sa vám schudnúť? Nevyhovárajte sa na spomalený metabolizmus

Nechajte si poradiť od športového fyziológa Viktora Bielika z Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (FTVŠ UK), ktorý je odborným konzultantom viacerých našich vrcholových športovcov v oblasti športovej výživy, diagnostiky trénovanosti a športového tréningu a najnovšie pomáha zmeniť život ľuďom v televíznej relácii Reštart. V rozhovore nám prezradil, ako dosiahnuť redukciu hmotnosti bez jojo efektu, čo si myslí o detoxe, prečo medzi krajinami EÚ Slovensko smutne vedie v štatistikách rakoviny hrubého čreva, no porozprávali sme sa s ním aj o projekte APVV, v rámci ktorého sa s kolegami z Prírodovedeckej fakulty UK a Biomedicínskeho centra SAV zaoberá ovplyvnením črevnej mikrobioty telesným pohybom a stravou v zdravej populácii a u pacientov s neprenosnými chronickými ochoreniami. Viac sa dozviete tu: https://dennikn.sk/blog/1417912/nedari-sa-vam-schudnut-nevyhovarajte-sa-na-spomaleny-metabolizmus/?ref=list

STV, 10. 03. 2019

Osýpky sa vracajú aj do rozvinutých štátov

Titiana Betáková, Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV:
“Vakcína obsahuje veľmi malé množstvo tohto vírusu, plus tento vírus je oslabený. Čiže sa bude len veľmi málinko slabo veľmi pomalinky replikovať v tých našich bunkách. Čiže imunitný systém vlastne má čas ho rozpoznať, vytvoriť protilátky, čo vlastne potrebujeme, a potom ho vlastne následne zlikviduje.” Viac si môžete pozrieť tu: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/181602#907

Veda na dosah, 05. 03. 2019

Mladí vedci SAV opäť cestovali po školách Slovenska

„Moja prezentácia sa týkala nervového systému, ako funguje a aké dôsledky má jeho poškodenie. Študentom gymnázií, ako aj žiakom základnej školy som najprv porozprávala základné informácie o nervovom systéme, keďže nie všetci ho ešte v škole preberali. Na jednoduchých príkladoch som im vysvetlila, aký je nervový systém nevyhnutný pre naše každodenné fungovanie. Po teoretickom úvode som sa dostala k nášmu výskumu, ktorý robíme na Neurobiologickom ústave Biomedicínskeho centra SAV,“povedala Katarína Bimbová. Viac sa dozviete tu: http://vedanadosah.cvtisr.sk/mladi-vedci-sav-opat-cestovali-po-skolach-slovenska

Aktuality.sk, 02. 03. 2019

Slovenskí vedci overovali škodlivosť mobilov. Výsledky nie sú povzbudivé

“U cicavcov sú základné fyziologické procesy podobné, napriek tomu v tomto štádiu výskumu nie je možné výsledky u potkanov aplikovať na ľudí,” vysvetľuje Enikő Račeková z Neurobiologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Viac sa dozviete tu: https://www.aktuality.sk/clanok/669177/slovenski-vedci-overovali-skodlivost-mobilov-vysledky-nie-su-povzbudive/

Hospodárske noviny, 23. 02. 2019

Ako si zachrániť štítnu žľazu. Môže nám reálne pomôcť aj strava či pohyb?

Niektorí ju prirovnávajú k motýľovi. Boris Bajer z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV je realistickejší: štítna žľaza sa podľa neho anatomicky ponáša na akýsi rohatý útvar. “A to nám metaforicky naznačuje ‘zapeklité` problémy, ktoré môže toto hormonálne aktívne tkanivo spôsobovať,” dodáva trefne. Viac sa dozviete tu: https://science.hnonline.sk/medicina/1896240-ako-si-zachranit-stitnu-zlazu-moze-nam-realne-pomoct-aj-strava-ci-pohyb

Hospodárske noviny, 18. 02. 2019

Keď sa syr zmení na jedovatú potravinu. Lekárka radí, ako sa chrániť

Prečítajte si rozhovor o jedoch v potravinách s lekárkou a vedeckou pracovníčkou Biomedicínskeho centra SAV MUDr. Adelou Penesovou, PhD. Viac sa dozviete tu: https://science.hnonline.sk/biologia-a-chemia/1892906-ked-sa-syr-zmeni-na-jedovatu-potravinu-lekarka-radi-ako-sa-chranit

Pravda, 06. 02. 2019

Mladá vedkyňa hľadá nový liek na rakovinu

Silvia Schmidtová (28) je doktorandkou v Ústave experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Snaží sa pomôcť pacientom s rakovinou semenníkov, ktorým nepomáha bežná liečba. Výsledky jej práce sú veľmi nádejné. Za svoj výskum získala ocenenie Top Študentská osobnosť Slovenska. Viac saa dozviete tu: https://ahojmama.pravda.sk/clanky/mlada-vedkyna-silvia-schmidtova-uspesne-skum/10611-clanok.html

Teraz.sk, 04. 02. 2019

Veda: BMC SAV pripravuje na školách edukačno-popularizačné semináre

Biomedicínske centrum (BMC) Slovenskej akadémie vied (SAV) a jeho Ústav experimentálnej onkológie organizujú od 4. februára deviaty ročník edukačno-popularizačných seminárov s názvom Vedecké dielne – onkológia. Podujatia budú prebiehať na stredných školách na celom Slovensku do 7. marca. TASR o tom informoval hovorca BMC SAV Boris Urbančík. Viac sa dozviete tu: http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/veda-bmc-sav-pripravuje-na-skolach-ed/47163-clanok.html

Nový Čas, 03.02. 2019

Biomedicínske centrum pripravuje semináre: Na stredných školách po celom Slovensku budú popularizovať medicínu

Biomedicínske centrum (BMC) Slovenskej akadémie vied (SAV) a jeho Ústav experimentálnej onkológie organizujú od 4. februára deviaty ročník edukačno-popularizačných seminárov s názvom Vedecké dielne – onkológia. Viac sa dozviete tu: https://www.cas.sk/clanok/798881/biomedicinske-centrum-pripravuje-seminare-na-strednych-skolach-po-celom-slovensku-budu-popularizovat-medicinu/

Pluska, 23. 01. 2019

Záhadná choroba čiernych kostí: Najviac ňou trpia Slováci, útočí na srdce

“Genetike alkaptonúrie sa v rámci projektu venovalo aj Oddelenie genetiky človeka Biomedicínskeho centra SAV. Klinické skúšanie sledovalo, či liek nitizinón zastaví postup ochorenia,” vysvetlil pre TASR riaditeľ NÚRCH, lekár a vedec Richard Imrich. Viac sa dozviete tu: http://www.pluska.sk/izdravie/liecba/zahadna-choroba-ciernych-kosti-najviac-nou-trpia-slovaci-utoci-srdce.html

DennikN, 22. 01. 2019

Čierny moč, bolesti, poškodené kosti a chrupavky. Vedci zrejme našli liek na vzácne ochorenie

Členom konzorcia je 12 inštitúcií zo siedmich krajín Európskej únie, medzi nimi aj Biomedicínske centrum SAV a Národný ústav reumatických chorôb. O Aktivitách Brita písal tento mesiac aj špičkový vedecký časopis Nature. Viac sa dozviete tu: https://dennikn.sk/1357043/cierny-moc-bolesti-poskodene-kosti-a-chrupavky-vedci-zrejme-nasli-liek-na-vzacne-ochorenie/

Generalibalans.sk, 14. 01. 2019

Rozhovor s Barbarou Ukropcovou z Biomedicínskeho centra SAV

Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., je úspešnou slovenskou vedkyňou, ktorá pôsobí v Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského a dlhodobo pôsobila v USA. Spolu s manželom a ich výskumným tímom sa venuje výskumu, ktorý kombinuje viaceré vedné odbory. Skúma doteraz málo zmapovanú komunikáciu medzi jednotlivými orgánmi nášho tela, napríklad svalmi či tukovým tkanivom a mozgom. Viac sa dočítate tu: https://generalibalans.sk/rozhovor-s-barbarou-ukropcovou-z-biomedicinskeho-centra-sav/

Hlavne.sk, 13.01. 2019

Nominant na Nobelovu cenu za mier R. Enright bude na pôde SAV hovoriť o rakovine

Pri príležitosti Svetového dňa proti rakovine (4.2.) a 25. výročia vzniku Nadácie Výskum rakoviny bude na pôde Slovenskej akadémie vied (SAV) prednášať nominant na Templetonovu cenu a Nobelovu cenu za mier v roku 2018, profesor edukačnej psychológie na Wisconsin-Madison University Robert Enright. Partnermi nadácie v tejto aktivite na pôde Slovenskej akadémie vied sú jej dve organizácie – Biomedicínske centrum SAV a Centrum spoločenských a psychologických vied SAV. Viac sa dočítate tu: https://hlavne.sk/regiony/nominant-na-nobelovu-cenu-za-mier-r-enright-bude-na-pode-sav-hovorit-o-rakovine/

Nový Čas, 03. 01. 2019

Chcela byť smetiarkou, teraz skúma mužské semenníky

Presadila sa v silnej konkurencii! V XIV. ročníku súťaže Študentská osobnosť Slovenska ocenili aj doktorandku Silviu Schmidtovú (27), ktorá získala hlavnú cenu v kategórii Lekárske vedy za výskum venovaný chemorezistencii testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek rakovine semenníkov. Mladá vedkyňa sa zároveň stala absolútnou víťazkou pre akademický rok 2017/2018. Viac sa dočítate tu: https://www.cas.sk/clanok/785570/studentska-osobnost-roka-silvia-v-detstve-chcela-byt-smetiarkou-teraz-skuma-najchulostivejsiu-cast-muzskeho-tela/

Pluska, 07. 12. 2018

Gény obezity máme takmer všetci. Zapne ich prekvapivá chyba s večerou

Genetika je veľmi dôležitá, ale nie je to jediný faktor, ktorý ovplyvňuje ručičku na váhe. “Keďže takmer všetci priberáme – keď sa nehýbeme a keď priveľa jeme,” hovorí MUDr. Barbara Ukropcová, vedkyňa a lekárka z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Väčšina ľudí má práve tie gény, ktoré predurčujú na uskladňovanie nadbytočných kalórií. Viac sa dočítate tu: http://www.pluska.sk/izdravie/chudnutie/geny-obezity-mame-takmer-vsetci-zapne-ich-prekvapiva-chyba-vecerou.html

Teraz.sk, 30. 11. 2018

Vedci SAV vyučovali na školách Trnavského kraja

V rámci projektu Raodshow mladých vedcov po školách vycestovali doktorandi akadémie vied tentokrát na dve základné školy a gymnázium. Namiesto učiteľov odučili hodiny chémie, biológie a etiky na základnej škole v Gabčíkove a Dunajskej Strede a vyučovací deň zakončili na gymnáziu v Galante. Evelína Kalocsaiová z Ústavu molekulárnej biológie SAV hovorila o kliešťoch a chorobách, ktoré prenášajú. Lukáš Jakl z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV prednášal o genetike, vysvetľoval súvis medzi poškodením génov a vznikom nádorových ochorení. Viac sa dočítate tu: http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/vedci-sav-vyucovali-na-skolach-trnavs/45933-clanok.html

Teraz.sk, 26. 11. 2018

Capsid má posilniť cezhraničný výskum medzi Bratislavou a Viedňou

Špecializované pracoviská Viedenského biocentra vo Viedni a Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) sa spojili, aby medzinárodne posilnili biomedicínsku výskumnú oblasť slovensko-rakúskeho pohraničného regiónu. S projektovými partnermi zhromažďujú svoje know-how v cezhraničnom projekte Capsid. TASR o tom informoval PR manažér Biomedicínskeho centra SAV Boris Urbančík. Viac sa dočítate tu: http://www.teraz.sk/slovensko/veda-projekt-capsid-ma-posilnit-cezhr/363510-clanok.html

Veda na dosah, 20. 11. 2018

Vedecko-technickým tímom roka je tím RNDr. Daniely Gašperíkovej, DrSc., Biomedicínske centrum, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV.

Ide o odborníkov v oblasti genetika, endokrinológia, metabolizmus. Cenu za vedu a techniku získali za identifikáciu nových genetických príčin vybraných metabolických ochorení metódou sekvenovania novej generácie. Viac sa dočítate tu: http://vedanadosah.cvtisr.sk/tim-rndr-daniely-gasperikovej-drsc-sa-stal-vedecko-technickym-timom-roka

SME, 15. 11. 2018

Molekulárna biologička: Nechajte svoj pankreas vydýchnuť, jedzte menej

Ivana Novaková je profesorkou molekulárnej integračnej fyziológie na katedre biológie na Kodaňskej univerzite. Zameriava sa na výskum a vzdelávanie v oblasti fyziológie buniek a orgánov, so špecializáciou na  fyziológiu a patofyziológiu epitelu, pankreasu a tukového tkaniva. Rozhovor s vedkyňou vznikol počas odbornej konferencie o rakovine, ktorú organizovalo Biomedicínske centum SAV. Viac sa dočítate tu: https://primar.sme.sk/c/20941802/molekularna-biologicka-nechajte-svoj-pankreas-vydychnut-jedzte-menej.html

SME, 02. 11. 2018

Najzázračnejším liekom je cvičenie, hovorí odborník na prevenciu rakoviny

Profesor Stephen Hursting sa vo svojom výskume už viac než dvadsať rokov zameriava na spojenie medzi energetickou rovnováhou a rakovinou. Skúma mechanizmy vzniku rakoviny a molekulárno-biologické faktory, napríklad vplyv genetiky, hormónov a metabolizmu. Rozhovor vznikol počas odbornej konferencie o rakovine, ktorú organizovalo Biomedicínske centum SAV. Viac sa dočítate tu: https://primar.sme.sk/c/20947222/americky-vyskumnik-vyzivove-doplnky-vas-pred-rakovinou-neochrania.html

Veda na dosah, 28. 10. 2018

Biomedicínsky výskum zachraňuje životy

„Kto má zdravie, má všetko,“ hovorí známe slovenské príslovie. Pokiaľ ho ale nemáme, viac ako inokedy nás možno zaujíma pokrok v oblasti biomedicíny, ktorý zabezpečujú lekári či vedci. Téme biomedicína bola venovaná aj relácia Rádia Slovensko Veda SK, v ktorej spolu diskutovali dve odborníčky zo Slovenskej akadémie vied – profesorka Silvia Pastoreková, ktorá je riaditeľkou Biomedicínskeho centra SAV a doktorka Daniela Gašperíková, ktorá je vedeckou riaditeľkou Ústavu experimentálnej endokrinológie BMC SAV. Viac sa dočítate tu: http://vedanadosah.cvtisr.sk/biomedicinsky-vyskum-zachranuje-zivoty

Teraz.sk, 24. 10. 2018

Skoro všetci priberú, keď sa nehýbu a priveľa jedia, hovorí odborníčka

Genetika je veľmi dôležitá, ale nie je to jediný faktor, ktorý ovplyvňuje reguláciu hmotnosti, pripomína odborníčka. “Keďže takmer všetci priberáme – keď sa nehýbeme a keď priveľa jeme,” hovorí Barbara Ukropcová, vedkyňa a lekárka z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Viac sa dočítate tu: http://www.teraz.sk/magazin/radimeskoro-vsetci-priberu-ked-sa/356533-clanok.html

Dobré noviny, 17. 10. 2018

Do Saspra, ktorý bojuje proti odlivu mozgov, sa zapojilo 38 vedcov

Ivana Nemčovičová päť projektov pracovala v zahraničí, napríklad aj na jednom z najprestížnejších vedeckých ústavov v oblasti imunológie na svete v Kalifornii. “Môj projekt sa primárne zameriava na imunomodulačné mechanizmy, ktorými sú vírusy snažia zvrátiť imunitnú odozvu u hostiteľa. Skúmame predovšetkým vírusové proteíny ľudského cytomegalovírusu, ktoré dokážu vypnúť nás imunitný systém,” povedala Nemčovičová z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV. Viac sa dozviete tu: https://www.dobrenoviny.sk/c/145250/do-saspra-ktory-bojuje-proti-odlivu-mozgov-sa-zapojilo-38-vedcov

a tu (11:45 min.): https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12994/169698#807

Hospodárske noviny, 16. 10. 2018

V Bratislave sa stretnú svetoví odborníci, ktorí sa zaoberajú výskumom rakoviny

V Bratislave sa stretnú odborníci, ktorí sa zaoberajú výskumom rakoviny. Biomedicínske centrum (BMC) Slovenskej akadémie vied (SAV) organizuje od stredy 17. októbra výročnú konferenciu medzinárodnej spoločnosti pre výskum metabolizmu rakoviny. TASR o tom informoval Boris Urbančík z BMC SAV. Viac sa dočítate tu: https://mediweb.hnonline.sk/spravy/aktualne/v-bratislave-sa-stretnu-svetovi-odbornici-ktori-sa-zaoberaju-vyskumom-rakoviny

Len pre zdravie, 03. 09. 2018

Nie za všetko môže genetika

Mnoho ľudí sa preto neskôr uspokojí s konštatovaním, že jednoducho má zlé gény a nikdy neschudne. A keď schudne, tak nie na dlho. „Áno, genetika je veľmi dôležitá, ale nie je to jediný faktor, ktorý je dôležitý pre reguláciu našej hmotnosti, keďže takmer všetci priberáme – keď sa nehýbeme a keď priveľa jeme. Väčšina z nás má práve tie gény, ktoré nás predisponujú na uskladňovanie nadbytočných kalórií, čo môže viesť k obezite. Preto je vo väčšine prípadov rozhodujúci náš životný štýl, naša životná voľba, či voľba našich rodičov, po ktorých životný štýl tak často „dedíme“, ako aj spoločenské nastavenie, ktoré tiež podporuje skôr sedavosť a ponúka nadbytok kalórií,“ vyvracia jednu dogmu Barbara Ukropcová, vedkyňa a lekárka z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV. Viac sa dočítate tu: http://www.lenprezdravie.sk/clanok-4605.html

Veda na dosah, 26. 08. 2018

Vzťah medzi zmenami hladín oxytocínu a vývinom mozgu

Vývin správania, mozgu a tvorba synapsií sú regulované mnohými faktormi, medzi ktoré patria aj neuropeptidové hormóny. Najmä neuropeptid oxytocín je v poslednej dobe často spájaný so zmenami vývinu mozgu, pričom deficit v sekrécii a signalizácii oxytocínu môže súvisieť s patogenézou neurovývinových ochorení (autizmu). Vzťahom medzi zmenami hladín oxytocínu a vývinom mozgu sa zaoberá projekt Relationship between changes of oxytocin levels and brain development, ktorého zodpovedným riešiteľom je RNDr. Ján Bakoš, PhD. z Biomedicínskeho centra SAV. Jeho realizačné obdobie je 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018. Viac sa dočítate tu: http://vedanadosah.cvtisr.sk/vztah-medzi-zmenami-hladin-oxytocinu-a-vyvinom-mozgu

Veda na dosah, 21. 08. 2018

Využitie sekvenovania novej generácie v poľnohospodárstve

Projektom Využitie sekvenovania novej generácie pre štúdium a diagnostiku vírusových chorôb rastlín v poľnohospodárstve (Application of next generation sequencing for the study and diagnosis of plant viral diseases in agriculture) sa zaoberá tím pracovníkov z Biomedicínskeho centra SAV. Zodpovedným riešiteľom je Ing. Miroslav Glasa, PhD.. Viac sa dočítate tu: http://vedanadosah.cvtisr.sk/vyuzitie-sekvenovania-novej-generacie-v-polnohospodarstve

Televízne noviny, TV Markíza, 20. 08. 2018

V dovolenkových destináciách sa šíri Západonílska horúčka. Nebezpečný vírus má prvé obete

Tatiana Betáková, Biomedicínske centrum SAV:
“Zdrojom vírusu sú vtáky, čiže v podstate komár, ktorý saje na vtákovi sa nainfikuje. Taká dobrá správa je, že 80 % ľudí vlastne aj keď ho ten komár nainfikuje, tak bezpríznakovo odznie táto infekcia a vlastne u 20 % ľudí sa teda môže vyvinúť ochorenie, dokonca teda až smrteľné.” Viac si prečítate tu: http://www.tvnoviny.sk/domace/1931558_v-dovolenkovych-destinaciach-sa-siri-zapadonilska-horucka-nebezpecny-virus-ma-prve-obete

Akadémia, Správy SAV, 4 / 2018, 54. ročník

Emócií je menej, prevládol pragmatický prístup

Pred spojením ústavov do Biomedicínskeho centra volali akademické obce po tom, aby si ich inštitúcie zachovali čo najviac autonómnosti. No prax ukázala, že budúcnosťou je čo najdokonalejšie prepojenie. Po minuloročnom predstavení celého centra (Akadémia/Správy SAV 3/2017, Noty píše vývoj v medicíne) a Virologického ústavu BMC (Akadémia/Správy SAV 4/2017, Správna cesta? Tá za kvalitou) predstavuje časopis ďalší z ústavov. O začlenení, smerovaní a budúcnosti Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV hovorí jeho vedecký riaditeľ Mgr. Miroslav Chovanec, PhD.. Viac si prečítate tu: http://spravy.sav.sk/nove-cislo/

Mediweb, 17. 08. 2018

Verejnosť si môže dať urobiť analýzu prítomnosti patogénov v kliešťoch

17. august 2018– Najznámejším kliešťom vyskytujúcim sa na území Slovenska je kliešť obyčajný
Verejnosť si môže dať urobiť analýzu prítomnosti pôvodcov infekčných chorôb v kliešťoch. Prisatého kliešťa je dôležité vybrať čo najskôr, a to tak, aby sa nepoškodil. Jeho skoré vybratie znižuje riziko prenosu infekcie, uviedla pre TASR samostatná vedecká pracovníčka Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) Katarína Štefanidesová. Viac si prečítate tu: https://mediweb.hnonline.sk/spravy/aktualne/verejnost-si-moze-dat-urobit-analyzu-pritomnosti-patogenov-v-kliestoch

TASR, 13. 08. 2018

Výsledky výskumu môžu podporiť využitie pravidelnej pohybovej aktivity

Cvičenie predstavuje kombinovaný aeróbno-silový tréning, čiže rozvíja sa vytrvalosť aj svalová sila.

V Centre pohybovej aktivity (CPA), ktoré je súčasťou Biomedicínskeho centra (BMC) Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave, cvičí pravidelne zhruba 50 ľudí. Viac si prečítate tu: http://skolskyservis.teraz.sk/volny-cas/vysledky-vyskumu-mozu-podporit-vyu/43699-clanok.html

Aktuality.sk, 03. 08. 2018

Biomedicínske centrum v Bratislave sa zaoberá liečbou rakoviny hrubého čreva

Biomedicínske centrum si vybralo pomerne náročnú cestu vo výskume liečby rakoviny hrubého čreva. Spolupracujú aj s Národným onkologickým ústavom. Výskum pri liečbe rakoviny hrubého čreva chcú pracovníci oddelenia molekulárnej onkológie Biomedicínskeho centra (BMC) Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave čo najviac priblížiť reálnej situácii. Viac si prečítate tu: https://www.aktuality.sk/clanok/611950/biomedicinske-centrum-v-bratislave-sa-zaobera-liecbou-rakoviny-hrubeho-creva/

RTVS, Rádio Slovensko, 03. 07. 2018

Horúčka Západného Nílu a komáre

V médiách bola nedávno správa, že na Morave vedci objavili komára z rodu Culex a izolovali uňho vírus, ktorý môže vyvolať ochorenie známe ako Horúčka Západného Nílu. Tento druh komára je aj u nás – Lenke Dzobovej to povedal odborník na tropické choroby a komáre Nasir Jalili z Mikrobiologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského:

http://slovensko.rtvs.sk/clanky/zdravie/168661/horucka-zapadneho-nilu-a-komare4