Privacy

General Data Protection Regulation

V súlade s ustanovením § 44 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je povinnosťou sprostredkovateľa určiť zodpovednú osobu.

Kontakt na zodpovednú osobu BMC SAV: gdpr.bmc@savba.sk

Telefonický kontakt: 02/593 02 416