Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

V súlade s ustanovením § 44 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je povinnosťou sprostredkovateľa určiť zodpovednú osobu.

Kontakt na zodpovednú osobu BMC SAV: gdpr.bmc@savba.sk

Telefonický kontakt: 02/593 02 416

Ochrana osobných údajov v podmienkach BMC SAV, v. v. i. (pdf)

Zásady spracúvania osobných údajov na internetovej stránke www.biomedcentrum.sav.sk (pdf)