Voľné pracovné pozície

Voľné pracovné pozície

Vedecký pracovník – Ústav klinického a translačného výskumu

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Požadujeme vedeckého pracovníka s ukončeným PhD, ktorý bude aktívne participovať na riešení projektov, má skúsenosti s prácou v laboratóriu, molekulárno-biologickými, biochemickými a fyziologickými technikami. Vyžaduje sa pracovná flexibilita, samostatnosť, zodpovednosť a schopnosť spoluvytvárať vedecké hypotézy.
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské III. stupňa
Vzdelanie v odbore
VŠ • ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (PhD.), prírodovedného, lekárskeho, alebo iného podobného zamerania
Jazykové znalosti
Anglický jazyk – Mierne pokročilý (B1)
Počet rokov praxe
4
Osobnostné predpoklady a zručnosti
– samostatnosť, zodpovedný prístup k práci, presnosť a efektivita práce, flexibilita, tímová práca
– prax v oblasti laboratórnej práce je nutná
– dôležitá je kompatibilita s tímom
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.2.2020
Kontaktná osoba: Ing. Irena Martel
Tel.: +421232295249
E-mail: irena.martel@savba.sk
Zaslaním životopisu dávate súhlas s použitím Vašich osobných údajov.

Vedecký pracovník – Ústav experimentálnej onkológie

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
• Laboratórne práce v oblastiach onkológia, imunológia, molekulárna biológia použitím bunkových nádorových kultúr a pacientskych vzoriek (periférna krv, kostná dreň)
• Vyhodnocovanie získaných výsledkov a príprava odborných článkov
• Účasť na vedení doktorandov a diplomantov
• Softvérové spracovanie výsledkov analýz a príprava podkladov pre štatistické vyhodnotenie korelácií laboratórnych výsledkov s klinickými údajmi pacientov
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské III. stupňa
Vzdelanie v odbore
VŠ • ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (PhD.) prírodovedeckého, lekárskeho, farmaceutického, resp. veterinárneho charakteru
Jazykové znalosti
Anglický jazyk – Pokročilý (C1)
Počet rokov praxe
4
Osobnostné predpoklady a zručnosti
• schopnosť samostatnej aj tímovej vedecko-výskumnej práce
• schopnosť a ochota učiť sa nové experimentálne postupy a ich následné zhodnotenie
• schopnosť prezentovať a publikovať výsledky vedecko-výskumnej činnosti v zahraničných karentovaných časopisoch (znalosť anglického jazyka)
• zodpovedný prístup k práci, analytické myslenie, dôslednosť a komunikatívnosť
• praktické znalosti z oblasti imunologických metód, alebo z oblasti molekulárnej biológie sú výhodou
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
13.2.2020
Kontaktná osoba: Ing. Irena Martel
Tel.: +421232295249
E-mail: irena.martel@savba.sk
Zaslaním životopisu dávate súhlas s použitím Vašich osobných údajov.

Vedecko – technický pracovník – Ústav experimentálnej onkológie

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
• Laboratórne práce v oblastiach onkológia, imunológia, molekulárna biológia použitím bunkových nádorových kultúr a pacientskych vzoriek (periférna krv, kostná dreň)
• Vyhodnocovanie získaných výsledkov a príprava podkladov k odborným článkom
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore
VŠ • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa prírodovedeckého, lekárskeho, farmaceutického, resp. veterinárneho charakteru
Jazykové znalosti
Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)
Pozícia je vhodná pre absolventa
Áno
Osobnostné predpoklady a zručnosti
• schopnosť samostatnej aj tímovej vedecko-výskumnej práce
• schopnosť a ochota učiť sa nové experimentálne postupy a ich následné zhodnotenie
• zodpovedný prístup k práci, analytické myslenie, dôslednosť a komunikatívnosť
• praktické znalosti z oblasti imunologických metód, alebo z oblasti molekulárnej biológie sú výhodou
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
13.2.2020
Kontaktná osoba: Ing. Irena Martel
Tel.: +421232295249
E-mail: irena.martel@savba.sk
Zaslaním životopisu dávate súhlas s použitím Vašich osobných údajov.

Vedecký pracovník

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
• Riešenie čiastkových úloh troch národných projektov v oblasti epigenetiky v nádoroch prsníka, endometria a testes (RNDr. Ivana Fridrichová, CSc.)
• Laboratórne práce v oblastiach onkológia, molekulárna biológia, epigenetika (izolácie DNA, RNA, PCR, real-time PCR, sekvenovanie)
• Epigenetické analýzy pacientskych vzoriek (periférna krv, parafínové bločky, pooperačné resekáty)
• Softvérové spracovanie výsledkov analýz a príprava podkladov pre štatistické vyhodnotenie korelácií laboratórnych výsledkov s klinickými údajmi pacientov
• Publikovanie výsledkov v odborných časopisoch, prezentácie na odborných konferenciách
• Vedenie bakalárskych a diplomových prác
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore
VŠ • ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (PhD.) v odbore medicína, biológia alebo biochémia

Jazykové znalosti
Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)

Počet rokov praxe
4

Osobnostné predpoklady a zručnosti
• najmenej 4-ročné skúsenosti pri riešení vedeckých projektov a laboratórne zručnosti oblasti molekulárnej biológie
• zodpovednosť, profesionálny prístup, schopnosť pracovať v tíme
• skúsenosti s vedením bakalárov a diplomantov vítané
• počítačové zručnosti nevyhnutné (nástroje Microsoft OfficeTM: Word, Excel a PowerPoint, grafický design (napr. PhotoShopTM a iné), používanie internetu a e-mailu, znalosť štatistických metód vítaná
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.2.2020
Kontaktná osoba: Ing. Irena Martel
Tel.: +421232295249
E-mail: irena.martel@savba.sk
Zaslaním životopisu dávate súhlas s použitím Vašich osobných údajov.

Účtovník/účtovníčka

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
• spracovávanie účtovníctva príspevkovej organizácie (bankové výpisy, interné doklady, odberateľské faktúry, dodávateľské faktúry, pokladňa, mzdy, cestovné príkazy, majetok a pod.)
• účtovanie realizácie úprav rozpočtu podľa podkladov schváleného rozpisu resp. rozpočtových opatrení vo všetkých položkách rozpočtu
• sledovanie čerpania rozpočtu a účelových prostriedkov podľa rozpočtovej sklady, vedenie analytického členenia rozpočtových a mimorozpočtových prostriedkov,
• vypracovávanie pravidelnej mesačnej, štvrťročnej a ročnej účtovnej uzávierky
• spracovávanie konsolidácie
• nahrávanie povinných dokladov za účtovníctvo do systému Štátnej pokladnice
• vedenie evidencie krátkodobých záväzkov a pohľadávok
• vypracovávanie podkladov pre Štatistický úrad SR,
• spracovávanie ročnej účtovnej závierky, vrátane príslušných výkazov definovaných zákonom o účtovníctve
• tvorba reportov súvisiacich s vykonávanou prácou na základe požiadaviek
• pravidelné vzdelávanie v oblasti účtovníctva a legislatívy
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore
VŠ ekonomického zamerania

Ostatné znalosti
Podvojné účtovníctvo – pokročilý
Microsoft Word – pokročilý
Microsoft Excel – pokročilý
Microsoft Outlook – pokročilý

Počet rokov praxe
5

Osobnostné predpoklady a zručnosti
• zodpovednosť, presnosť, pracovitosť, komunikatívnosť
• výborné analytické schopnosti a koncentrácia
• práca v programe Softip výhodou, nie však podmienkou
• prax min. 5 rokov v oblasti účtovníctva
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.2.2020
Kontaktná osoba: Ing. Irena Martel
Tel.: +421232295249
E-mail: irena.martel@savba.sk
Zaslaním životopisu dávate súhlas s použitím Vašich osobných údajov.