Voľné miesta

10. 10. 2018 

ŠPECIALISTA PRE BIO-INFORMATICKÚ ANALÝZU 

Termín nástupu: 29. – 30. 11. 2018

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Podmienky prijatia:

 • 1.štátna príslušnosť SR
 • uchádzač musí:
  – spĺňať podmienky stanovené podpornou schémou na návrat odborníkov zo zahraničia schválená vládou Slovenskej republiky uznesením č. 368 zo dňa 8. júla 2015
  – byť autorom aspoň 2 patentov v zahraničí v oblasti biotechnológií
  – byť autorom a spoluautorom projektov a vedeckých publikácií
  – byť expertom pre tvorbu automatizovaných webových aplikácií
  – byť expertom na sekvenčnú analýzu DNA
  – pri podpise zmluvy preukázať bezúhonnosť výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace

Svoju žiadosť a životopis posielajte na adresu:

daniela.gasperikova@savba.sk

 

05. 09. 2018
LABORANT / TECHNIK / VEDECKO-TECHNICKÝ PRACOVNÍK 

Termín nástupu: dohodou

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Informácie o pracovnom mieste a náplň práce:

 • manažovanie plynulého chodu laboratória
 • samostatná laboratórna práca, vykonávanie štandardných laboratórnych metód
 • spracovanie biologického materiálu podľa metodík (práca aj s bunkovými kultúrami)
 • objednávanie chemikálií, preberanie tovaru a evidencia
 • starostlivosť o laboratórne prístroje, zariadenia a celkovú čistotu laboratória
 • plnenie čiastkových úloh na vedeckých projektoch
 • obsluha štandardných prístrojov
 • komunikácia a súčinnosť s vedeckými spolupracovníkmi
 • ďalšie činnosti súvisiace s prácou v laboratóriu

 

Požadované vzdelanie a predpoklady:

 • minimálne nadstavbové alebo vyššie odborné vzdelanie
 • optimálne vysokoškolské I. alebo II. stupňa v odbore (biologické, chemické, alebo farmaceutické zameranie)
 • predchádzajúce skúsenosti práce vo výskumnom alebo zdravotníckom laboratóriu v odbore biochémie sú výhodou

 

Kontakt:

Dr. Ivana Nemčovičová, vedúca oddelenia imunológie vírusov

E-mail: viruivka@savba.sk, Tel: 02/593 02 435, al. 460