Voľné pracovné pozície

Voľné pracovné pozície

Pozícia: samostatný odborný referent pre verejné obstarávanie   

Pracovný pomer: na plný úväzok, na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

Pracovná náplň:

 • zber údajov pre verejné obstarávanie a ich triedenie na základe komunikácie s vedeckými pracovníkmi
 • príprava a celková realizácia procesov verejného obstarávania pre zákazky s nízkou hodnotou, podlimitné a nadlimitné zákazky v súlade s potrebami vedeckých pracovníkov a náležitosťami projektov výskumu
 • zverejňovanie informácií podľa zákona o verejnom obstarávaní
 • kontrola výdavkov za verejné obstarávanie v zmysle zákona, projektových a iných zmluvných vzťahov
 • pravidelné vzdelávanie v oblasti legislatívy upravujúcej oblasť verejného obstarávania
 • zodpovednosť za správne a efektívne vykonanie verejných obstarávaní

Vzdelanie:

 • minimálne VŠ II. stupňa
 • preferované ekonomické zameranie

Prax: minimálne 10 rokov (prax vo verejnom obstarávaní v štátnej organizácii je vítaná)

Plat: cca. 1.300,- EUR (s upresnením podľa odpracovaných rokov a s možnosťou zvýšenia na základe pracovného výkonu)

Nástup do pracovného pomeru:  od 01. 01. 2021 (túto pozíciu potrebujeme čo najskôr obsadiť)

Termín výberového konania: priebežne, podľa doručených ponúk

Požadované schopnosti:  

 • znalosť zákona o verejnom obstarávaní a jeho aplikácia v praxi
 • práca v informačných systémoch verejného obstarávania
 • ovládanie programov Word a Excel – pokročilý stupeň, znalosť programu Softip je vítaná
 • znalosť účtovníctva je výhodou

Osobnostné predpoklady:

 • zodpovednosť, presnosť, pracovitosť
 • výborné analytické schopnosti a koncentrácia
 • komunikatívnosť, ochota a empatia

Zamestnanecké benefity:

 • pružná pracovná doba
 • 10 týždňov dovolenky
 • príspevok na stravu

Požadované podklady:

 • životopis
 • zoznam samostatne realizovaných zákaziek (v nich uviesť názov VO, druh a limit VO)
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti kandidáta

Kontakt: JUDr. Iveta Šárniková
iveta.sarnikova@savba.sk
02/ 59302 400
0907 488 332

       


Pozícia: Samostatný odborný referent – knihovník

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
• Evidencia citácií z databáz WOS a SCOPUS a evidencia publikácií vedeckých pracovníkov v programe Advanced Rapid Library
• Vyhotovovanie štatistických výkazov z knižničnej oblasti
• Aktualizácia údajov v súbornom katalógu periodík
• Zabezpečenie odbornej evidencie a spracovania knižničného fondu
• Ochrana knižničného fondu a kontrola akvizície vedeckej a odbornej literatúry
• Poskytovanie knižničných služieb zamestnancom BMC SAV a medziknižničných výpožičných služieb
• Zostavovanie zoznamov publikačnej činnosti pre autorov
• Tvorba bibliometických a scientometrických analýz
• Aktualizácia impact faktoru vedeckých časopisov v databáze GIS
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie v odbore
Knižničné a informačné zameranie
Jazykové znalosti
Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)
Ostatné znalosti
Microsoft Word – pokročilý
Microsoft Excel – pokročilý
Microsoft Outlook – pokročilý
Počet rokov praxe
3
Osobnostné predpoklady a zručnosti
• zodpovednosť, presnosť, pracovitosť
• výborné analytické schopnosti a
koncentrácia
• komunikatívnosť, ochota a empatia
Zamestnanecké výhody, benefity
• flexibilná pracovná doba
• dovolenka nad rámec zákona
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.5.2021
Kontakt
Kontaktná osoba: Ing. Irena Martel

Pozícia: Vedecký pracovník – Virologický ústav BMC SAV

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Virologický ústav BMC SAV vypisuje výberové konanie na pracovnú pozíciu vedeckého (PhD.) pracovníka v Oddelení nádorovej biológie so zameraním na štúdium nádorového mikroprostredia a nádorovo-asociovaného proteínu CA IX.
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské III. stupňa
Vzdelanie v odbore
VŠ • ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (PhD.) prírodovedeckého, lekárskeho, resp. veterinárneho charakteru
Jazykové znalosti
Anglický jazyk – Pokročilý (C1)
Počet rokov praxe
4
Osobnostné predpoklady a zručnosti
• experimentálne zručnosti v oblasti molekulárnej biológie, bunkovej biológie, imunologických metód
• schopnosť samostatnej aj tímovej vedecko-výskumnej práce
• schopnosť a ochota učiť sa nové experimentálne postupy a ich následné zhodnotenie
• schopnosť prezentovať a publikovať výsledky vedecko-výskumnej činnosti v zahraničných karentovaných časopisoch (znalosť anglického jazyka)
• zodpovedný prístup k práci, analytické myslenie, dôslednosť a komunikatívnosť
Zamestnanecké výhody, benefity
• flexibilná pracovná doba
• týždeň dovolenky navyše
Informácie o výberovom konaní
Výberové konanie sa uskutoční na základe posúdenia žiadostí a po písomnej informácii vybraným kandidátom.
K výberovému konaniu je potrebné poslať:
• profesijný životopis s prehľadom odbornej praxe, experimentálnych zručností a zoznam publikačnej príp. projektovej činnosti
• referencie (2-3) od predošlého zamestnávateľa (vedúca/i oddelenia) resp. vedúcej/ho kandidátskej práce
• motivačný list.
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.4.2021
Kontakt
Kontaktná osoba: Ing. Irena Martel