Fond Štefana Schwarza

Fond Štefana Schwarza

Štefan Schwarz bol slovenský matematik svetového mena, zakladateľ teórie pologrúp, dlhoročný a mimoriadne úspešný profesor matematiky. V roku 2004 bol v SAV zriadený fond Štefana Schwarza na stabilizáciu mladých vedeckých pracovníkov.

JEHO AKTUÁLNYMI DRŽITEĽMI V BIOMEDICÍNSKOM CENTRE SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED SÚ:

Ing. Lucia Demková, PhD.

Mgr. Jana Plavá, PhD.

RNDr. Viktória Čabanová, PhD.

Ing. Silvia Schmidtová, PhD.

Mgr. Lenka Minichová, PhD.

Mgr. Lenka Tomášová, PhD.

Mgr. Matúš Durdík, PhD.

PREDCHÁDZAJÚCI DRŽITELIA V BIOMEDICÍNSKOM CENTRE SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED SÚ:

Mgr. Svetlana Miklíková, PhD.

Mgr. Anton Mišák, PhD.