Verejné obstarávanie, zmluvy a objednávky

Verejné obstarávanie

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, v. v. i. postupuje pri verejnom obstarávaní ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Informácie a dokumenty k podlimitným a nadlimitným zákazkám verejný obstarávateľ zverejňuje vo svojom profile vedenom Úradom pre verejné obstarávanie:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/17882

Zákazky s nízkou hodnotou

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou s názvom: „Prístroje a zariadenia pre projekt Obezita“ – dátum zverejnenia: 25. 01. 2022

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou s názvom: „IT pre rozvoj EVA v BTL“ – dátum zverejnenia: 25. 01. 2022

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou s názvom: „ČUCHOVÉ TESTY“ – dátum zverejnenia: 03. 12. 2020

Faktúry

Faktúry BMC SAV, v. v. i. za rok 2022 (prelink)

Faktúry BMC SAV za rok 2021 (prelink)

Faktúry 07-12/2020

Faktúry 03-06/2020

Faktúry 01-02/2020

Faktúry 08-12/2019

Faktúry 1-7/2019

Faktúry 7-12/2018

Faktúry 1-6/2018

Faktúry 2018

Faktúry 2017

Objednávky

Objednávky BMC SAV, v. v. i. za rok 2022 (prelink)

Objednávky BMC SAV za rok 2021 (prelink)

Objednávky 04-12/2020

Objednávky 03/2020

Objednávky 01-02/2020

Objednávky 11-12/2019

Objednávky 5-11_2019

Objednávky 1-4/2019

Objednávky 7-12/2018

Objednávky 1-6/2018

Objednávky 2017

 

[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]