Verejné obstarávanie, zmluvy a objednávky

Verejné obstarávanie

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, v. v. i. postupuje pri verejnom obstarávaní ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Informácie a dokumenty k podlimitným a nadlimitným zákazkám verejný obstarávateľ zverejňuje vo svojom profile vedenom Úradom pre verejné obstarávanie:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/17882

Zákazky s nízkou hodnotou

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou s názvom: „Terčík na prípravu vzoriek na hmotnostnú spektrometriu“ – dátum zverejnenia: 15. 02. 2023

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou s názvom: „Prístroje a zariadenia pre projekt Obezita“ – dátum zverejnenia: 25. 01. 2022

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou s názvom: „IT pre rozvoj EVA v BTL“ – dátum zverejnenia: 25. 01. 2022

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou s názvom: „ČUCHOVÉ TESTY“ – dátum zverejnenia: 03. 12. 2020

Faktúry

Faktúry BMC SAV, v. v. i. za rok 2024 (prelink)

Faktúry BMC SAV, v. v. i. za rok 2023 (prelink)

Faktúry BMC SAV, v. v. i. za rok 2022 (prelink)

Faktúry BMC SAV za rok 2021 (prelink)

Faktúry 07-12/2020

Faktúry 03-06/2020

Faktúry 01-02/2020

Faktúry 08-12/2019

Faktúry 1-7/2019

Faktúry 7-12/2018

Faktúry 1-6/2018

Faktúry 2018

Faktúry 2017

Objednávky

Objednávky BMC SAV, v. v. i. za rok 2024 (prelink)

Objednávky BMC SAV, v. v. i. za rok 2023 (prelink)

Objednávky BMC SAV, v. v. i. za rok 2022 (prelink)

Objednávky BMC SAV za rok 2021 (prelink)

Objednávky 04-12/2020

Objednávky 03/2020

Objednávky 01-02/2020

Objednávky 11-12/2019

Objednávky 5-11_2019

Objednávky 1-4/2019

Objednávky 7-12/2018

Objednávky 1-6/2018

Objednávky 2017

 

[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]