Výskumná klinika

Výskumná klinika

Výskumná klinika BMC SAV, v. v. i. má viac ako 40-ročnú tradíciu v klinickom výskumu v oblasti endokrinológie, diabetu, stresu, autoimunity, kardiovaskulárneho a autonómneho nervového systému. BMC SAV, v. v. i.  je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004. Na oddelení pracuje 5 lekárov s bohatými skúsenosťami a kvalifikáciou v klinickom výskume.

Výskumná klinika má k dispozícií dve lôžka intenzívnej starostlivosti a štyri špecializované ambulancie zamerané na výskum v oblasti metabolických, kardiovaskulárnych a autonómnych ochorení, ako aj ambulanciu pre malé chirurgické zákroky, ako je napr. biopsia. Rutinne sú využívané metódy ako inzulínový clamp, nepriama kalorimetria, spiroergometria, testovanie liekov, ortostáza s kontinuálnym záznamom kardiovaskulárnych parametrov, Valsalvov manéver, biopsia tkanív, mikrodialýza, sociálny stres a iné. Po odbere a spracovaní biologického materiálu je možné využiť aj ďalšie analytické metódy vrátane triedenie buniek prietokovou cytometriou či magnetickou separáciou.

Vybrané klinické projekty Výskumnej kliniky:

  • Multiple Sclerosis: The Role of Mitochondrial Dysfunction in IR Resistance (MS-MIDY) NCT03052595
  • Effect of Specific Diet and Physical Activity on Weight and/or Fat Loss NCT02325804
  • Genetics and Mechanisms of Rheumatoid Arthritis (RASGENAS) NCT01788098
  • Changes After Angiotensin Converting Enzyme (ACE) Inhibitor Replacement by Angiotensin II Receptor Type I (AT1) Blocker (ADIRAS) NCT01444833
  • Skeletal Muscle as a Mediator of Exercise Induced Effects on Metabolism & Cognitive Function: Role for Myokines & miRNAs (Brain-Muscle) NCT02253732
  • Effect of Carnosine on Diabetes and Cardiovascular Risk Factors (Carnorisk) NCT02011100
  • Effects of Growth Hormone Supplementation to Adults With Growth Hormone Deficient on Metabolism and Adipose Tissue Molecular Phenotype (GHAT) NCT01616095

ORDINAČNÉ HODINY / VÝŽIVOVÉ PORADENSTVO