Projekty plánu obnovy

Projekty plánu obnovy

Tieto projekty sú financované Európskou úniou NextGenerationEU.
Logo s vlajkou EÚ a textom Financované Európskou úniou NextGenerationEU, logo Plán Obnovy, logo Úrad vlády Slovenskej republiky, logo VAIA

BMC SAV, v. v. i., ako koordinátor projektov

Názov projektu:Zavedenie zariadenia cytogenetickej biodozimetrie na Ústave experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV
Kód projektu:09I03-03-V01-00068
Výzva:09I03-03-V01 – Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine
Realizácia projektu:1.1.2023 – 31.12.2025