Kde nás nájdete

Korešpondenčná adresa:

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9
845 05 Bratislava
Slovenská republika

Detašované pracoviská:

Biotechnologické a analytické laboratóriá BMC SAV, v. v. i., Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany

Oddelenie rádiobiológie ÚEO BMC SAV, v. v. i., v priestoroch CVTI, ul. generála Miloša Vesela 21, 03401 Ružomberok

Oddelenie genetiky človeka ÚKTV BMC SAV, v. v. i., v priestoroch PriF UK, Ilkovičova č. 6, 84215 Bratislava

Neurobiologický ústav BMC SAV, v. v. i., Šoltésovej 4-6, 040 01 Košice

Kontaktný formulár

Pavilón lekárskych vied