Map

Address:

Biomedicínske centrum SAV

Dúbravská cesta 9

845 05 Bratislava

Slovenská republika

Detached workplaces:

Biotechnologické a analytické laboratóriá BMC SAV, Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany

Oddelenie rádiobiológie ÚEO BMC SAV, v priestoroch CVTI, ul. generála Miloša Vesela 21, 03401 Ružomberok

Oddelenie genetiky človeka ÚKTV BMC SAV, v priestoroch PriF UK, Ilkovičova č. 6, 84215 Bratislava

Neurobiologický ústav BMC SAV, Šoltésovej 4-6, 040 01 Košice

Contact form

 

Pavilón lekárskych vied