Journals

Journals

Acta Virologica

 

Chief Editor:  Mgr. Katarína Polčicová, PhD.
Editor:  RNDr. Martina Labudová, PhD.
Assistant Editor: RNDr. Ľubomíra Bártová

The journal publishes scientific papers in the field of virology and rickettsiology.

Endocrine regulations

 

Šéfredaktor: RNDr. Alexander KISS, DrSc.
Odborní redaktori: Prof. MUDr. Boris MRAVEC, PhD, RNDr. Sona SCSUKOVA, PhD

Časopis publikuje vedecké práce v oblasti endokrinológie, normálnej a patologickej fyziológie.

Neoplasma

 

neoplasma

Šéfredaktori:  Ing. Jela Brozmanová DrSc.,  MUDr. Viliam Ujházy, DrSc.

Časopis publikuje vedecké práce v oblasti experimentálnej a klinickej onkológie. Redakcia prijíma na recenzné konanie iba pôvodné rukopisy, ktoré neboli nikde publikované, ani nie sú zaslané súbežne na recenziu inému vydavateľovi. Publikuje tiež minireview, recenzie kníh, odborné prehľady.