Časopisy

Acta Virologica

Šéfredaktor:  Mgr. Katarína Polčicová, PhD.
Odborní redaktori: RNDr. Gustáv Russ, DrSc., RNDr. Martina Labudová, PhD.

Časopis publikuje vedecké práce v oblasti virológie a molekulárnej biológie.

Endocrine regulations

Šéfredaktor: RNDr. Alexander KISS, DrSc.
Odborní redaktori: Prof. MUDr. Boris MRAVEC, PhD, RNDr. Sona SCSUKOVA, PhD

Časopis publikuje vedecké práce v oblasti endokrinológie, normálnej a patologickej fyziológie.

Neoplasma

neoplasma

Šéfredaktori:  Ing. Jela Brozmanová DrSc.,  MUDr. Viliam Ujházy, DrSc.

Časopis publikuje vedecké práce v oblasti experimentálnej a klinickej onkológie. Redakcia prijíma na recenzné konanie iba pôvodné rukopisy, ktoré neboli nikde publikované, ani nie sú zaslané súbežne na recenziu inému vydavateľovi. Publikuje tiež mini review, recenzie kníh, odborné prehľady.

Časopis získal podporu Ligy proti rakovine z výnosu verejno-prospešnej zbierky Deň narcisov 2018 na projekt vybudovania platformy expertného rozhodovania v procesoch redakčnej činnosti vo výške 3000,- .