Úsek pre verejné obstarávanie

Úsek pre verejné obstarávanie

Ing. Mgr. Tatiana Elanová

vedúca úseku

02/ 593 02 472


Prax

Pôsobila na rôznych administratívnych riadiacich pozíciách v súkromnom aj verejnom sektore.

Posledných 10 rokov sa aktívne venuje najmä problematike verejného obstarávania so zameraním na financovanie z Európskych štrukturálnych fondov.

Štúdium

Univerzita Komenského v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave

Ing. Pavol Kičinpavol.kicin@savba.skÚsek pre verejné obstarávanie
Ing. Vladimír Kocúrvladimir.kocur@savba.sk02/59302420Úsek pre verejné obstarávanie