Partneri a sponzori

BMC SAV, v. v. i. je členom Organisation of European Cancer Institutes (OECI)

OECI je mimovládna nezisková organizácia, ktorá bola založená v roku 1979 s cieľom posilniť a rozšíriť spoluprácu medzi jednotlivými onkologickými centrami a výskumnými inštitúciami v Európe. V súčasnosti spája 108 členských partnerov, medzi nimi i Biomedicínske centrum SAV, v. v. i. Spoluprácou členských partnerov chce OECI zabrániť fragmentácii a naopak poskytovať prístup k najlepšej dostupnej starostlivosti a liečbe pre onkologických pacientov v Európe. Viac o OECI

Newsletter OECI / máj 2022Newsletter OECI / marec 2022

Zo zbierky Deň narcisov 2018 sme získali finančný dar vo výške 10 000€.

Prostriedky budú využité na nákup materiálu na prípravu takzvaných organoidových kultúr. Na základe spolupráce s Národným onkologickým ústavom máme k dispozícii vzorky nádorových tkanív, ktoré sa odoberajú pri operácii pacientov trpiacich nádorom hrubého čreva.

Občianske združenie Mission Life nám poskytne príspevok vo výške 6 300€

Finančný dar je rozdelený do splátok a je použitý na výplatu pre trénera v našom Centre pohybovej aktivity, formou mesačných výplat po 350,-€ mesačne.

Centrum pohybovej aktivity spolupracuje s odborníkmi z FTVŠ UK ako aj s lekármi – klinikmi z UNB a z NUDCh, s cieľom podporiť využitie pohybovej aktivity v prevencii a liečbe chronických ochorení. Pod dohľadom profesionálnych trénerov s adekvátnou praxou v Centre pravidelne trénujú seniori (aeróbne-silový tréning), zamestnanci BMC SAV aj pacienti s obezitou či inými chronickými ochoreniami.