Partneri a sponzori

Zo zbierky Deň narcisov 2018 sme získali finančný dar vo výške 10 000€.

Prostriedky budú využité na nákup materiálu na prípravu takzvaných organoidových kultúr. Na základe spolupráce s Národným onkologickým ústavom máme k dispozícii vzorky nádorových tkanív, ktoré sa odoberajú pri operácii pacientov trpiacich nádorom hrubého čreva.

Občianske združenie Mission Life nám poskytne príspevok vo výške 6 300€

Finančný dar je rozdelený do splátok a je použitý na výplatu pre trénera v našom Centre pohybovej aktivity, formou mesačných výplat po 350,-€ mesačne.

Centrum pohybovej aktivity spolupracuje s odborníkmi z FTVŠ UK ako aj s lekármi – klinikmi z UNB a z NUDCh, s cieľom podporiť využitie pohybovej aktivity v prevencii a liečbe chronických ochorení. Pod dohľadom profesionálnych trénerov s adekvátnou praxou v Centre pravidelne trénujú seniori (aeróbne-silový tréning), zamestnanci BMC SAV aj pacienti s obezitou či inými chronickými ochoreniami.