Technický úsek

Technický úsek

Kornel Dobročka

vedúci úseku

02/ 5930 2415


Prax

2004 – doteraz –  Virologický ústav SAV – BMC SAV

  • vedúci technického úseku

1992 – 2004  – Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina 1, 842 15 Bratislava

  • IT špecialista

 1984 – 1992 – DPMB Bratislava

Štúdium

1978 – 1982 – ukončené úplné stredné vzdelanie gymnázium Šaľa

1986 – 1988 – ukončené nadstavbové vzdelanie –  Stredná priemyselná škola elektrotechnická, K. Adlera 5, Bratislava

Cigánová DagmarÚtvar správy a prevádzky budov
Stanislav Daniš virusdan@savba.sk02/59302411Útvar správy a prevádzky budov
Zoltán Filkasz02/32295000Útvar správy a prevádzky budov
Marián Hanczko02/59302409Útvar správy a prevádzky budov
Viera HaruštiakováÚtvar správy a prevádzky budov
Štefan Husárstefan.husar@savba.sk02/32295111Útvar správy a prevádzky budov
Jana Kavalírová02/59302408Útvar správy a prevádzky budov
Iveta Krajčírová02/59302453Útvar správy a prevádzky budov
Darina Mackovičová Útvar správy a prevádzky budov
Filip Ruppert 02/32295000Útvar správy a prevádzky budov
Nora Rybecká Útvar správy a prevádzky budov
Iveta SolčániováÚtvar správy a prevádzky budov
Ľubica Sopúšková 02/59302410Útvar správy a prevádzky budov
Milan Šajánekmilan.sajanek@savba.sk02/32295280Útvar správy a prevádzky budov
Igor Števurka02/32295110Útvar správy a prevádzky budov
Katarína Vrzalová02/59302408Útvar správy a prevádzky budov
Regina Žužičová 02/32295000Útvar správy a prevádzky budov
Štefan Čechovič 02/32295280Útvar autodopravy
Vladimír Rojik02/59302409Útvar autodopravy
Ing. Štefan Pevný02/32295000Útvar správy a prevádzky budov
Milan Halás02/32295000Útvar správy a prevádzky budov