Magisterské práce

ŠtudentNázov práceŠkoliteľŠtudijný programFakulta a univerzita
Bc. Matej MolnárMorfologické vzťahy bunkových organel pri kardiovaskulárnej patológiiRNDr. Michal Cagalinec, PhD.BiológiaPrírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Bc. Linda ZbellováProti-neoplastické mechanizmy nových testovaných látok v mnohopočetnom myelómeRNDr. Jana Jakubíková, PhD.GenetikaPrírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Bc. Viktória HázelmayerováEfektívne cielenie na kmeňové nádorové bunky v patogenéze mnohopočetného myelómuRNDr. Jana Jakubíková, PhD.GenetikaPrírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Bc. Mária Elisabeth MarinkovičováStanovenie anti-myelómovej aktivity nových testovaných látok v kombinácii s liečivami a ich vplyv na nádorové mikroprostredieRNDr. Jana Jakubíková, PhD.GenetikaPrírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Bc. Anastasiia NovakRemodelácia mitochondrií v experimentálnych modeloch srdcového preťaženiaRNDr. Michal Cagalinec, PhD. Medicínska biológiaPrírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Bc. Alexandra ČentákováStanovenie expresného profilu špecifických dlhých nekódujúcich RNA (lncRNA) v pacientských tkanivách kolorektálneho karcinómu a ich korelácia s prognózou ochorenia, chemorezistenciou a metastázovanímIng. Martina Poturnajová, PhD.Molekulárna biológiaPrírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Adam PolákProdukcia biomedicínsky relevantných vírusových proteínovMgr. Ivana Nemčovičová, PhD.Molekulárna biológiaPrírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Tereza KuracinováAnalýza sekvenačných dát ľudských hematologických nádorovRNDr. Katarína Lopušná, PhD.Molekulárna biológiaPrírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Zuzana NižňanskáAnalýza sekvenačných dát ľudských myeloidných nádorovRNDr. Katarína Lopušná, PhD.Molekulárna biológiaPrírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Bc. Monika MazúrováVplyv vyradenia Aldehyddehydrogenázy 1 na chemorezistenciu a invazivitu nádorových buniekRNDr. Miroslava Matúšková, PhD.;
konzultant: Ing. Martina Poturnajová, PhD.
VirológiaPrírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Michaela KuboškováSvetlom aktivovaná inaktivácia vírusov na samodezinfikujúcich sa povrchochdoc. RNDr.Tatiana Betáková, DrSc.VirológiaPrírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Jozef DžubaraSledovanie infekcie/replikácie vírusu kliešťovej encefalitídy v bunkách kožeMgr. Pavlína Bartíková, PhD.VirológiaPrírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave