Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra BMC SAV

Schéma štruktúry organizácie

Vedecké ústavy

Spoločné administratívne a podporné úseky