Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra BMC SAV, v. v. i.

Infografika: Organizačná štruktúra Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i.
Infografika: Vedecké ústavy BMC SAV, v. v. i.
Infografika: Spoločné administratívne a podporné úseky BMC SAV, v. v. i.; Špecializované pracoviská a laboratóriá BMC SAV, v. v. i.