Projekty štrukturálnych fondov

Projekty štrukturálnych fondov

Tieto projekty sú podporené z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).

BMC SAV ako koordinátor projektov

Názov projektu:
Kód projektu:
Akronym:

 

Výzva:
Realizácia projektu:

 

 

Názov projektu:
Kód projektu:
Akronym:
Výzva:
Realizácia projektu:

 

 

Názov projektu:
Kód projektu:
Akronym:
Výzva:
Realizácia projektu:

 

 

Rozvoj biotechnologického výskumného potenciálu Biomedicínskeho centra SAV na boj proti pandémii COVID-19 v synergii s Európskym vírusovým archívom globálneho významu podporovaným programom H2020
313011ASU8
EVAgoEAST
OPII-VA/DP/2020/9.2-01 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19
1. 4. 2020 – 30. 06. 2023
Informácie o projekte (pdf)
Informačný plagát (pdf alebo jpg)
Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít
313011V344
OBEZITA
OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08 – Výzva na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie
1. 9. 2019 – 28. 02. 2023
Informácie o projekte (pdf)
Informačný plagát (pdf alebo jpg)
Výskum vybraných aspektov ľudských chorôb so zameraním na predklinické štúdie
313011T444
VaV_KAPACITY_BMC
OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-10 – Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie
1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Informácie o projekte (pdf)
Informačný plagát (pdf alebo jpg)

BMC SAV ako partner projektov

Názov projektu:
Kód projektu:
Akronym:
Výzva:
 
Realizácia projektu:

 

 

Názov projektu:
Kód projektu:
Akronym:
Výzva:
Realizácia projektu:

 

 

Názov projektu:
Kód projektu:
Akronym:
Výzva:
Realizácia projektu:

 
 

Názov projektu:
Kód projektu:
Akronym:
Výzva:
Realizácia projektu:

 
 
 

Názov projektu:
Kód projektu:
Akronym:
Výzva:
Realizácia projektu:
Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia
313011AFG5
BIOFORD
OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11 – Výzva na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie
1. 6. 2020 – 30. 6. 2023
Informácie o projekte (pdf/web)
Informačný plagát (pdf alebo jpg)
Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED)
313011V455
OPENMED
OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08 – Výzva na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie
1. 11. 2019 – 30. 6. 2023
Informácie o projekte (web)
Informačný plagát (pdf alebo jpg)
Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života
313011V446
LISPER
OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08 – Výzva na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie
1. 9. 2019 – 30. 6. 2023
Informácie o projekte (pdf/web)
Informačný plagát (pdf alebo jpg)
Vybudovanie Centra pre využi􀆟e pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied
313021T081
CEMEA
OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04 – Výzva na podporu teamingových výskumných centier pre Bratislavský kraj
1. 7. 2019 – 30. 6. 2023
Informácie o projekte (web)
Informačný plagát (pdf alebo jpg)
Budovanie vedeckých kapacít v biomedicínskom výskume prostredníctvom vedeckej výmeny a spoločného rozvoja výskumných služieb
305011V235
CAPSID
INTERREG V-A SK-AT/2016/01 – Výzva v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko
1. 7. 2018 – 30. 6. 2021
Informácie o projekte (web)
Informačný plagát (pdf alebo jpg)

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk