Projekty štrukturálnych fondov

Projekty štrukturálnych fondov

Tieto projekty sú podporené z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).
logo Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a logo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

BMC SAV, v. v. i., ako koordinátor projektov

Názov projektu:

Kód projektu:

Akronym:

Výzva:

Realizácia projektu:

Rozvoj biotechnologického výskumného potenciálu Biomedicínskeho centra SAV na boj proti pandémii COVID-19 v synergii s Európskym vírusovým archívom globálneho významu podporovaným programom H2020

313011ASU8

EVAgoEAST

OPII-VA/DP/2020/9.2-01 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19

1. 4. 2020 – 30. 06. 2023

Informácie o projekte (pdf)

Informačný plagát (pdf alebo jpg)

Zoznam publikácií projektu (pdf)

Názov projektu:
Kód projektu:
Akronym:

 

Výzva:
Realizácia projektu:

Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení

313021BZC9

VVK-TRANS-BIOMED

OPII-VA/DP/2021/10.1-01 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji

1. 1. 2020 – 30. 06. 2023

Informácie o projekte (pdf)

Informačný plagát (pdf alebo jpg)

Zoznam publikácií projektu (pdf)

Zoznam publikácií projektu za obdobie 2023 (pdf)

Názov projektu:

Kód projektu:

Akronym:

Výzva:

Realizácia projektu:

Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít

313011V344

OBEZITA

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08 – Výzva na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

1. 9. 2019 – 28. 02. 2023

Informácie o projekte (pdf)

Informačný plagát (pdf alebo jpg)

Názov projektu:

Kód projektu:

Akronym:

Výzva:

Realizácia projektu:

 

Výskum vybraných aspektov ľudských chorôb so zameraním na predklinické štúdie

313011T444

VaV_KAPACITY_BMC

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-10 – Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Informácie o projekte (pdf)

Informačný plagát (pdf alebo jpg)

BMC SAV ako partner projektov

Názov projektu:

Kód projektu:

Akronym:

Výzva:

Realizácia projektu:

Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia

313011AFG5

BIOFORD

OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11 – Výzva na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

1. 6. 2020 – 30. 6. 2023

Informácie o projekte (pdf/web)

Informačný plagát (pdf alebo jpg)

Názov projektu:

Kód projektu:

Akronym:

Výzva:

Realizácia projektu:

Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED)

313011V455

OPENMED

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08 – Výzva na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

1. 11. 2019 – 30. 6. 2023

Informácie o projekte (web)

Informačný plagát (pdf alebo jpg)

Názov projektu:

Kód projektu:

Akronym:

Výzva:

Realizácia projektu:

Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života

313011V446

LISPER

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08 – Výzva na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

1. 9. 2019 – 30. 6. 2023

Informácie o projekte (pdf/web)

Informačný plagát (pdf alebo jpg)

Názov projektu:

Kód projektu:

Akronym:

Výzva:

Realizácia projektu:

Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied

313021T081

CEMEA

OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04 – Výzva na podporu teamingových výskumných centier pre Bratislavský kraj

1. 7. 2019 – 30. 6. 2023

Informácie o projekte (web)

Informačný plagát (pdf alebo jpg)

Názov projektu:

Kód projektu:

Akronym:

Výzva:

Realizácia projektu:

Budovanie vedeckých kapacít v biomedicínskom výskume prostredníctvom vedeckej výmeny a spoločného rozvoja výskumných služieb

305011V235

CAPSID

INTERREG V-A SK-AT/2016/01 – Výzva v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

1. 7. 2018 – 30. 6. 2021

Informácie o projekte (web)

Informačný plagát (pdf alebo jpg)

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk