Dozorná rada

Dozorná rada

infografika osoba

prof. RNDr. Karol Marhold, DrSc.

predseda

podpredseda SAV pre 2. OV SAV

ČLENOVIA

doc. Ing. Renata Nováková, PhD.
prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.
MUDr. Tomáš Hromádka, PhD.
JUDr. Glória Gajdošová