Dozorná rada

Dozorná rada

infografika osoba

prof. RNDr. Karol Marhold, DrSc.

predseda

podpredseda SAV pre 2. OV SAV

ČLENOVIA

prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu
MUDr. Tomáš Hromádka, PhD.člen Predsedníctva SAV
JUDr. Glória Gajdošovávedúca THS organizácií SAV v Košiciach, Ústav materiálového výskumu SAV
Mgr. Martin Šuster, PhD.člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť