Kontakty

Kontakty

prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.

generálna riaditeľka BMC SAV, v. v. i.

02/ 59 302 405