Centrum pohybovej aktivity BMC SAV

Centrum pohybovej aktivity BMC SAV

Cvičenci cvičiaci na fitloptách v Centre pohybovej aktivity

Rozvrh tréningov v Centre pohybovej aktivity BMC SAV – aktuálny harmonogram na leto 2023

Telocvičňa (prízemie)

 PondelokUtorokStredaŠtvrtokPiatok
7.00 Obezita EX (samoplatci CPA)PD a štúdia Koordinačný tréning do 28. 8. 2023
8.00 Seniorfitness (samoplatci CPA)SciFit HIIT Lucia (samoplatci CPA)
10.00 PD štúdia – silový tréning do 28. 8. 2023PD štúdia – silový tréning do 28. 8. 2023
12.00 Amethyst – MCI strečing (štúdia)
12.30 Amethyst – MCI strečing (štúdia)Amethyst – MCI strečing (štúdia)
13.00 Amethyst – MCI koordinačný tréning (štúdia) Petra
15.30 Seniori/ OB ambulanti (samoplatci CPA)
16.30 OB Ambulancia (samoplatci CPA)OB Ambulancia (samoplatci CPA)
17.30 OB Ambulancia (samoplatci CPA) a obezita EXOB Ambulancia (samoplatci CPA) a obezita EX

Posilňovňa (suterén)

V posilňovni počas leta tréningy neprebiehajú.

on-line tréningy na Facebook-u BMC SAV

prehľad tréningov

Obnovenie prezenčných tréningov v Centre pohybovej aktivity od októbra 2021: Aktualizované opatrenia nájdete TU

Prevádzka Centra pohybovej aktivity BMC SAV (pdf)

Noví záujemci o tréningy a / alebo o výživové poradenstvo sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese: cpabmc1@gmail.com

Radi by sme upozornili, že prejavenie záujmu nezaručuje zaradenie do programu, ktoré závisí najmä od personálnej a časovej kapacity odborného personálu.

Konzultácie pre návštevníkov Centra pohybovej aktivity BMC SAV:

Patrik Konrády (fyzioterapia) bude poskytovať individuálne konzultácie, diagnostiku a fyzioterapiu na klinike BMC SAV v utorok od 15.30 do 19.00 hod. a vo štvrtok od 17.30 do 19.00 hod.

Katarína Čibová (výživová poradkyňa) bude poskytovať individuálne konzultácie, s možnosťou zostavenia vzorového jedálnička vo štvrtok od 13.00 do 16.00 hod.

Ak máte záujem zapojiť sa, prihláste sa na klinikabmcsav@gmail.com

Ako zostať v čase epidémie aktívni?

V Centre pohybovej aktivity Biomedicínskeho centra SAV, kde sa realizujú tréningové programy pre seniorov a pacientov v rámci biomedicínskeho výskumu, sa vzhľadom na súčasnú situáciu uskutočňujú on-line tréningy. Môžete si teda niekoľkokrát do týždňa zacvičiť s trénerom v priamom prenose z pohodlia a bezpečia svojho domova.

On-line streaming tréningov si v stanovenom čase podľa harmonogramu môžete pozrieť na voľne dostupnom Facebookovom profile Biomedicínskeho centra SAV, https://www.facebook.com/bmcsav/, záložka Videá alebo záložka Príspevky (na stránke vľavo) alebo po prekliknutí sa na Facebookov profil https://www.facebook.com/Senior-Trening-101236668218848/, ktorý umožňuje trénerom vysielať tréningy on-line zo svojho domova. Po tréningu bude možná krátka diskusia s otázkami na trénera, prípadne lekára. Tréning bude po ukončení streamingu na stránke ešte nejaký čas k dispozícii.

Ďalšie informácie, vrátane dátumov a presného času nájdete na našej stránke a tiež na Facebooku Biomedicínskeho centra SAV

On-line tréningy CPA BMC SAV na Facebook-u

Rozvrh on-line tréningov a tréningov v Centre pohybovej aktivity BMC SAV – aktuálny harmonogram od 26. apríla 2021 / on-line tréningy na Facebook-u BMC SAV

AKTUALITY BMC SAV: Prvý mesiac on-line tréningov je za nami, pozrite si analýzu a grafické zobrazenie  

Zostaňme fyzicky aktívni aj v čase karantény (pdf)

Recept na dávku pohybu (pdf)

Menej sedenia – viac pohybu (článok): K vedľajším negatívnym účinkom epidémie koronavírusu patrí aj izolácia a obmedzenie pohybu. Prečítajte si ako sa trochu rozhýbať…

Zvýšenie fyzickej zdatnosti pomocou dostatočnej dávky pohybu má pozitívny vplyv nielen na výkonnosť a kvalitu života, ale je aj efektívnym prostriedkom prevencie a liečby mnohých chronických ochorení. V prírode platí, že len pohyblivý živočích je životaschopný. Na druhej strane sedavý životný štýl významnou mierou zvyšuje chorobnosť aj úmrtnosť,  a nedostatok pohybu sa dokonca považuje za jeden z najvýznamnejších ovplyvniteľných rizikových faktorov  chronických metabolických, kardiovaskulárnych a neurodegeneratívnych ochorení, ako aj kolorektálneho karcinómu či postmenopauzálneho karcinómu prsníka.

Centrum pohybovej aktivity BMC SAV vzniklo v lete v roku 2017, s cieľom vytvoriť priestor pre výskum  účinkov pravidelnej pohybovej aktivity na zdravie, v rámci krátkodobých ale aj dlhodobých individualizovaných tréningových  programov.

Základom tréningových programov je:

 • Edukácia účastníkov o benefitoch a účinkoch cvičenia na zdravie a spätná väzba (pravidelné informovanie o účinkoch intervencie).
 • Naučiť sa správne cvičiť (individualizované cvičenie vedené profesionálnym trénerom).
 • Stať sa súčastou skupiny ľudí s podobnými záujmami (sociálna interakcia).
 • Pravidelnosť a dlhodobé sledovanie účinkov cvičenia (konzultácie s lekárom).
 • Vyhodnocovanie efektivity tréningovej intervencie.

Centrum pohybovej aktivity Biomedicínskeho centra SAV poskytuje priestor na meranie parametrov fyzickej zdatnosti ako aj príjemné, prostredie s moderným vybavením na realizáciu tréningových programov, ktoré sú súčasťou projektov biomedicínskeho výskumu na Biomedicínskom centre SAV. Výskum je podporený výskumnými agentúrami, alebo (programy s dlhodobým sledovaním) finančnými prostriedkami od  sponzorov či partnerov Biomedicínskeho centra SAV .

Centrum pohybovej aktivity (i) umožňuje uskutočňovať vytrvalostný i silový tréning pre dobrovoľníkov výskumných štúdií a  klientov Centra a Výskumnej kliniky BMC SAV, (ii)  umožňuje dlhodobé sledovanie účinkov pravidelného cvičenia na ľudské zdravia a podporuje zdravé starnutie a (iii) umožňuje získavať cenné vedecké poznatky o benefičných účinkoch cvičenia na zdravie človeka.

Centrum pohybovej aktivity úzko spolupracuje s Fakultou telesnej výchovy a športu UK ako aj s I. a II. Neurologickou klinikou LFUK a UNB, s Národným ústavom detských chorôb, UNB a Národným onkologickým ústavom, so Slovenskou obezitologickou asociáciou (SOA) ako aj so  Slovenskou diabetologickou spoločnosťou a jej Obezitologickou sekciou (www.obesitas.sk). Súčasťou centra sú špecialisti na výživu (doc. MUDr. Peter Minárik, PhD; Mgr. Petronela Paulová).

Cieľom je vytvoriť modelový systém využitia pravidelnej pohybovej aktivity / modifikácie životného štýlu na zlepšenie zdravia.

Lekársky predpis pre zdravie. Aj cvičenie môže byť na predpis

Pohyb pre zdravie

Inštruktážne videá


Sponzori

Partneri

logo Age Management Balancing
logo BodyFix.io
logo mesta Bratislava

Organizačná štruktúra

zodpovedná vedúca a odborná garantka

doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD

odborní garanti

Mgr. Jozef Ukropec, DrSc
doc. MUDr. Peter Minárik, PhD
MUDr. Martin Schön

hlavný tréner

Mgr. Viera Litváková

vedúca diagnostiky

Mgr. Lucia Slobodová, PhD.

tréneri

PhDr. Peter Jurina
Mgr. Jakub Laurovič
Mgr. Viera Buchtová

Poskytované vyšetrenia

 • fyzická zdatnosť: Rockportov test, bicyklová spiroergometria
  (stanovenie maximálnej aeróbnej kapacity, VO2max)
 • pokojový metabolizmus & metabolická preferencia (nepriama kalorimetria)
 • motorické testy (EuroFit / Senior Fitness)
 • index telesnej hmotnosti (BMI), obvod pása, telesné zloženie (kvadrupedálna bioimpedancia)
 • svalová sila (handgrip)
 • objektívne monitorovanie profilu každodenej fyzickej aktivity (Activinsight)
 • metabolické a kognitívne testovanie

vybrané vyšetrenia realizujeme na Výskumnej klinike BMC SAV

Leták/Cenník

Aktuality

profesorka Barbara Ukropcová spolu s Petrou Brandoburovou z Centra MEMORY hostkami v relácii Teleráno

 

Prvého februára 2024 bola profesorka Barbara Ukropcová spolu s Petrou Brandoburovou z Centra MEMORY hostkami v relácii Teleráno, kde rozprávali na tému Pohyb v seniorskom veku. Profesorka Ukropcová v relácii hovorila o cvičení / nefarmakologickej intervencii u seniorov v rámci prevencie Alzheimerovej choroby a demencie.

workshop spojený so školením koučov zdravia v rámci projektu ActiveMe

V dňoch 27. a 28. 1. 2023 sa v priestoroch BMC SAV, v. v. i., realizoval workshop spojený so školením koučov zdravia v rámci projektu ActiveMe. Cieľom projektu je vytvorenie motivačného programu pre seniorov, zameraného na zdravý životný štýl. Na projekte spolupracuju prof. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD. a Mgr. Jozef Ukropec, DrSc. z Centra pohybovej aktivity a z Oddelenia výskumu porúch metabolizmu Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i.

Domáci pohybový program CAA v čase COVID-19

Máte viac ako 60 rokov?

Chcete si udržať, resp. zlepšiť fyzickú kondíciu a profitovať zo zdravotných účinkov pravidelnej pohybovej aktivity aj v čase pandémie COVID-19?

Centrum aktívneho starnutia UK Vám bezplatne ponúka 3-mesačný pohybový program pozostávajúci:

 • zo silového,
 • vytrvalostného
 • a koordinačného tréningu,

ktorý je prispôsobený domácim podmienkam. Po jeho absolvovaní Vám CAS UK zašle aj individuálne vyhodnotenie.

V prípade záujmu absolvovať tento domáci pohybový program sa prosíme, registrujte tu. Na základe registrácie Vám budú emailom zaslané ďalšie inštrukcie.

Ocenenie v rámci Ceny Senior Friendly 2021 získalo aj Centrum pohybovej aktivity Biomedicínskeho centra SAV za mimoriadne aktivity pre seniorov. Viac o cenách Senior Friendly

Centrum pohybovej aktivity BMC SAV získalo „Cenu Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR za rok 2020 v kategórii Age management“ OCENENIE

Výsledky našej výskumnej práce sme prezentovali na Európskom kongrese vied o športe (Europen Congress on Sport Science), ktorý sa konal 3-6 júla 2019 v Prahe

 O naše výsledky sme sa podelili v rámci štyroch prednášok zameraných na 

Molekulárne a metabolické zmeny pri akútnom cvičení (Ukropec a spol.), ako aj na pravidelným cvičením navodené zmeny metabolického stavu buniek kostrového svalu od pacientov so idiopatickou zápalovou myopatiou (Nemec a spol.). Dalšia prednáška bola venovaná účinkom dohodobého aerobne silového tráningu (21 mesiacov) na funkčný stav kostrového svalu a rýchlosť chodze u seniorov (Slobodová a spol.). Posledná prednáška sa zoberala vztahom medzi habituálnou kadžodennou  pohybovou aktivitou u pacientov vyliečených s nádorov zárodočných buniek testes a vzbranými parametrami ich metabolického zdravia (Krumpolec a spol.).

Link na videá plenárnych prednášok prednesených na ECSS 2019 v Prahe:

http://ecss-congress.eu/2019/19/index.php/programme/live-streaming

O nás

„Pohyb je jedným zo základných atribútov života a „elixírom zdravia“, ktorý je dostupný prakticky pre každého.“

Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, Ph.D. sa venuje výskumu vplyvu akútneho a pravidelného cvičenia na zdravie ako aj využitiu benefičných účinkov pravidelnej fyzickej aktivity v prevencii a liečbe metabolických, neurodegeneratívnych a iných chronických ochorení. O vplyve pohybu a výsledkoch svojho výskumu prednáša študentom Lekárskej fakulty UK, Fakulty telesnej výchovy a športu UK, odbornej aj laickej verejnosti. Doc. Ukropcová je/bola riešiteľkou mnohých domácich a zahraničných výskumných projektov, ktorých súčasťou je realizácia prierezových a tréningových intervenčných klinických štúdií, je autorkou/spoluautorkou monografií, vedeckých publikácií v prestížnych odborných časopisoch ako aj populárno-vedeckých článkov. Za svoju vedeckú činnosť, snahu o transláciu získaných poznatkov do praxe ako aj za popularizáciu vedy získala viacero ocenení (Bratislavská čučoriedka, 2008; Slovenka roka, 2017).

Doc. Ukropcová je členkou výboru Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti, výboru Slovenskej obezitologickej asociácie, Európskej asociácie pre výskum obezity (EASO), Európskej asociácie pre výskum diabetu (EASD), a zakladajúcou členkou pracovnej skupiny ExPAS EASD (Exercise and Physical Activity Study Group), zameranej na cvičenie a fyzickú aktivitu v prevencii a liečbe diabetu.

„Akútna fyzická záťaž či adaptačná odpoveď organizmu na pravidelné cvičenie prinášajú dynamické zmeny metabolického stavu, ktoré zaznamenávame v reálnom čase metódami integratívnej, bunkovej a molekulárnej fyziológie.“

Mgr. Jozef Ukropec, DrSc. sa zaoberá výskumom v oblasti molekulárnej pato/fyziológie človeka, absolvoval niekoľko študijných pobytov na renomovaných zahraničných pracoviskách (Nórsko, USA, Nemecko, Švajčiarsko) je autorom/spoluautorom mnohých vedeckých prác, kapitol v monografiách i populárno-vedeckých prehľadných článkov, a k vedeckej práci priviedol množstvo študentov magisterského i doktorandského štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK. Dr. Ukropec je/bol riešiteľom mnohých domácich a zahraničných výskumných projektov a spolu s doc. Ukropcovou udržiavajú aktívnu medzinárodnú vedeckú spoluprácu s významnými vedeckými inštitúciami (ETH, Švajčiarsko; MUW, Rakúsko; Monash University, Australia; National Cheng Kung University, Taiwan).

Mgr. Lucia Slobodová, PhD. ukončila doktorandské štúdium na Ústave patologickej fyziológie Lekárskej fakulty UK v Bratislave, zameriava sa najmä na vplyv pravidelného cvičenia na kognitívne a motorické funkcie a na fyzickú zdatnosť u seniorov. Vysokoškolské vzdelanie bakalárskeho stupňa so špecializáciou na regeneráciu a výživu v športe získala na Fakulte športových štúdií Masarykovej univerzity v Brne. Fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave ukončila získaním magisterského titulu v odbore Šport a zdravie so špecializáciou na Šport pre všetkých. Venuje sa individuálnemu cvičeniu metódy SM systém so zameraním na odstraňovanie porúch pohybového systému. Je garantkou kurzu pre inštruktorov Power Jogy I., II. a III. stupňa, akreditovaného Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

 Mgr. Viera Litváková je absolventkou Matematicko-fyzikálnej fakulty a Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor matematika a telesná výchova. Veľmi pozitívny vzťah k športu, najmä k ľahkej atletike a plávaniu, získala už v detstve. Počas štúdia na vysokej škole sa venovala kondičnej kulturistike, v roku 1992 aj súťažne (7. miesto na Majstrovstvách SR). V súčasnosti sa prioritne zameriava najmä na beh na výkonnostnej úrovni, aktívne sa venuje aj vysokohorskej turistike, bežeckému lyžovaniu a skialpinizmu. Je tiež trénerkou detí, či už na ZŠ v rámci rôznych športových krúžkov alebo ako trénerka Akadémie Mateja Tótha, organizátorka bežeckých pretekov a rozhodkyňa. Vedomosti získané na rôznych školeniach, seminároch a samoštúdiom, obohatené o svoje vlastné cenné skúsenosti, sa snaží odovzdať svojim zverencom formou podnetných tréningov zameraných na zlepšenie fyzickej aj duševnej zdatnosti. Jej cieľom je, aby jej zverenci považovali pohyb a cvičenie za normálnu súčasť svojho života, aby získali pozitívnu „závislosť“ od pohybu.

„Pohyb a fyzická aktivita tvoria neoddeliteľnú súčasť zdravia rovnako ako voda a vzduch.“

PhDr. Peter Jurina je absolventom Slovenskej Zdravotníckej univerzity v odbore Verejné zdravotníctvo a držiteľom certifikátov v oblasti manažmentu, trénerstva a výživy. Jeho úlohou je prenášať odborné poznatky o prevencii a liečbe chronických ochorení pomocou fyzického tréningu do praxe. Pri tréningu využíva skúsenosti nadobudnuté kontinuálnym vzdelávaním a prácou s ľuďmi všetkých vekových kategórii, so športovcami, nešportovcami i s ľuďmi, ktorí majú zdravotné obmedzenia. Pracuje tiež v detskej rehabilitačnej klinike Reocentrum a je aktívny v občianskom združení PPG Dúbravka, ktorého primárnym cieľom je podpora a rozvoj športu Dúbravke. Okrem toho pomáha športovcom v individuálnej príprave pred súťažami.

Mgr. Jakub Laurovič je absolventom Fakulty telesnej výchovy a športu (odbor Šport a zdravie), a zameriava sa najmä na benefičné účinky cvičenia na zdravie. Okrem pôsobenia v oblasti fitness tréningu sa venuje množstvu rôznych športov (longboarding, horolezectvo, rekreačné plávanie i beh, v minulosti volejbal a hokej). Má skúsenosti s organizáciou detských táborov, najmä s prípravou športových programov pre deti. Nielen z kníh a článkov, ale aj z vlastných skúseností a pozorovaní vie, ako dosiahnuť aby cvičenie pomáhalo zlepšovať výkonnosť, zdravie a kvalitu života, a to bez ohľadu na vek či BMI. Cieľom jeho práce je preto vytvárať individualizované tréningové programy, ktoré umožnia zlepšiť  kvalitu života prakticky každému.

„Som nesmierne rád, že môžem byť súčasťou tímu Centra pohybovej aktivity na BMC SAV, a podieľať sa na projektoch a klinických štúdiách so zameraním na zlepšovanie zdravia.“

Doc. MUDr. Peter Minárik, PhD. , MSc. Lekár so špecializáciou z internej medicíny, geriatrie a gastroenterológie, s dlhoročnou praxou v klinickom odbore gastroenterológia, ktorý sa už niekoľko rokov venuje problematike preventívnej a klinickej výživy, a dietetiky. So záujmom študuje tie oblasti verejného zdravotníctva, ktoré sa zameriavajú na podporu zdravia a prevenciu chronických ochorení.

Intenzívne sa venuje štúdiu vzťahov medzi výživou, obezitou či inými aspektami životného štýlu a incidenciou nádorových ochorení. Hlavným profesionálnym záujmom je pritom definovať úlohu lekárov a farmaceutov pri podpore verejného zdravia a prevencii chronických, predovšetkým onkologických ochorení, a presadiť aspoň časť kľúčových preventívnych opatrení v klinickej praxi.

Okrem publikačnej a prednáškovej činnosti sa doc. Minárik venuje aj popularizácii zdravého životného štýlu v prevencii chronických chorôb. Je spoluautorom kníh Vademecum zdravej výživy (2010, 2012, 2015), Rakovina a výživa: mýty a fakty (2013, 2015), Rakovina a výživa: mýty a fakty 2 + recepty (2015), Diéta pri ochoreniach pažeráka, žalúdka a dvanástnika (2016), Diéta pri ochoreniach žlčníka a pankreasu (2017) a Diéta pre diabetikov (2017) a Diéta pri zvýšenom cholesterole a iných poruchách metabolizmu tukov (2018).

MUDr. Martin Schön je interným doktorandom na Ústave patologickej fyziológie LFUK v Bratislave. Štúdium všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 2015. Počas štúdia absolvoval viacero študijných pobytov (Univerzita v Murcii, Španielsko; Nemocnici Charité v Berlíne, Nemecko; Monash University, Melbourne, Austrália). V rámci doktorandského štúdia sa venuje výskumu účinkov akútneho a pravidelného cvičenia na kognitívne funkcie, metabolizmus a fyzickú zdatnosť. Zaujímajú ho molekulárne mediátory benefičných účinkov pohybu na zdravie ako aj možnosti uplatnenia pravidelného cvičenia v prevencii a liečbe neurodegeneratívnych, metabolických a iných chronických ochorení. Vo voľnom čase sa popri literatúre, hudbe, športe a umeniu tiež aktívne venuje práci v študentskej dobrovoľníckej organizácii Erasmus  Student Network.

Aktivity

Popularizačné aktivity Centra pohybovej aktivity  v roku 2022

Oddelenie výskumu porúch metabolizmu ÚEE BMC SAV v spolupráci s Obezitologickou sekciou Slovenskej diabetologickej spoločnosti a Slovenskou obezitologickou asociáciou spoluorganizovalo 7. Slovenský deň Obezity (Prepojenie s Európskym Dňom Obezity), ktorý sa v tomto roku vzhľadom na epidemiologickú situáciu uskutočnil v online priestore. Cieľom tejto akcie bolo upozorniť na zdravotné riziká obezity a informovať verejnosť o dôležitosti pohybu a tým predchádzaniu mnohých ochorení. Heslo „V liečbe obezity každý zaváži“. Pri tejto príležitosti vzniklo v rámci CPA BMC SAV, ako aj ďalších partnerov viacero aktivít.

Tlačová správa: 7. Slovenský deň obezity: V liečbe obezity každý zaváži (04. 03. 2022)

Článok o Svetovom dni obezity 2022 

Míľa pre Ukrajinu ?? – virtuálny charitatívny beh (28. 02. 2022 – 06. 03. 2022)

Popularizačné aktivity Centra pohybovej aktivity  v roku 2021

Oddelenie výskumu porúch metabolizmu ÚEE BMC SAV v spolupráci s Obezitologickou sekciou Slovenskej diabetologickej spoločnosti a Slovenskou obezitologickou asociáciou spoluorganizovalo 6. Slovenský deň Obezity (Prepojenie s Európskym Dňom Obezity), ktorý sa v tomto roku vzhľadom na epidemiologickú situáciu uskutočnil v online priestore. Cieľom tejto akcie bolo upozorniť na zdravotné riziká obezity a informovať verejnosť o dôležitosti pohybu a tým predchádzaniu mnohých ochorení. Heslo „dajme sa do pohybu“. Pri tejto príležitosti vzniklo v spolupráci s partnermi viacero multimediálnych výstupov, ako napríklad:

Mgr. Jozef Ukropec, DrSc. bol nominovaný medzi piatich finalistov ESET Science Award v kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy (článok). S nomináciou boli spojené viaceré mediálne aktivity:

 • .jednoducho veda: Špeciál s finalistami ocenenia ESET Science Award (odkaz)
 • Odborník na poruchy trávenia Jozef Ukropec: TOTO je dôvod, prečo niektorí ľudia nemôžu schudnúť; pluska.sk (rozhovor)

Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD. a Mgr. Jozef Ukropec, DrSc. sa zúčastnili a prezentovali zaujímavú tému „Rozhovor o zdraví – Ako fyzická aktivita prispieva k nášmu zdraviu?“ v rámci online štúdia počas Noci výskumníkov 2021. Záznam

Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD. mala v roku 2021 viaceré mediálne výstupy, spojené s propagáciou pohybovej aktivity, ako účinného fyziologického prostriedku na prevenciu a liečbu s obezitou spojených komorbidít, ako aj o pohybe a COVID-19. Vyberáme:

 • V SAVinci s doc. MUDr. Barbarou Ukropcovou, PhD., o pohybe a COVID-19: nezostaňme sedieť; vedecká kaviareň SAVinci (online prednáška/záznam)
 • relácia Kontakty s Mgr. Jozef Ukropec, DrSc.; rozhlas RTVS (záznam)
 • Pohybová aktivita a fyzická zdatnosť v čase pandémie COVID-19; Lekárske listy č. 06/2021
 • Môže mi cvičenie po očkovaní ublížiť? Lekárka radí, aký režim dodržiavať pred a po vakcíne; forbes.sk (rozhovor)
 • #11 Barbara Ukropcová: Pohyb je liek – znižuje aj riziko vzniku niektorých druhov rakoviny; podcast Všeobecne o zdraví (VŠZP) (záznam)
 • relácia Generácie, RTVS: O radostiach a starostiach ľudí zrelého veku. Súčasťou relácie reportáž aj o tom, že nedostatok pohybovej aktivity sa spája so zvýšeným rizikom celého množstva ochorení, aj onkologických ochorení. (záznam cca od 15. minúty)
 • forbes.sk, Kedy môžem po tretej dávke začať športovať? Lekárka vysvetľuje, čo očakávať po očkovaní: Mnohí Slováci sa v týchto dňoch chystajú na tretiu dávku očkovania proti covidu. Môžeme očakávať rovnaké vedľajšie účinky ako pri prvých dvoch? A čo v prípade, že sme športoví nadšenci a bez aktívneho pohybu si nevieme predstaviť ani jeden deň? Na otázky odpovedala doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., lekárka a vedkyňa z Biomedicínskeho centra SAV. Rozhovor

VIDEÁ na tému SKONCUJME SPOLU S NADVÁHOU A OBEZITOU

Doc. MUDr. Peter Minárik, PhD. , MSc., lekár so špecializáciou z internej medicíny, geriatrie a gastroenterológie, a s dlhoročnou praxou v klinickom odbore gastroenterológia, vám vo videách povie viac o úlohe stravy a výživiy pri redukcii nadváhy…POHYBOVÁ LIEČBA OBEZITY / POHYB A OBEZITA (pdf prezentácia) 

Popularizačné aktivity Centra pohybovej aktivity  v roku 2020

Oddelenie výskumu porúch metabolizmu ÚEE BMC SAVsa v spolupráci s Obezitologickou sekciou Slovenskej diabetologickej spoločnosti a Slovenskou obezitologickou asociáciou podieľalo na organizovaní 5. Slovenského dňa Obezity (prepojenie so Svetovým Dňom Obezity), ktorý sa v roku 2020, vzhľadom na epidemiologickú situáciu, uskutočnil v online priestore.

V sledovanom období roka 2020 pokračovala spolupráca s poisťovňou Generali a. s. v rámci programu Generali Balans. Cieľom spolupráce je podávať odborné informácie a upriamiť verejný záujem na potrebu širokej podpory programov pohybovej aktivity, ako prevenciu chronických ochorení pre širokú verejnosť.

Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD. mala v roku 2020 viaceré mediálne výstupy, spojené s propagáciou pohybovej aktivity, ako účinného fyziologického prostriedku na prevenciu a liečbu s obezitou spojených komorbidít. Vyberáme:

 • Lekárka: Svaly nám dodávajú silu bojovať aj proti vírusom a baktériám; Denník N
 • relácia EXPERIMENT: Dá sa prežiť aj bez pohybu?; RTVS (televízna relácia)
 • Generali Balans; Zostaňme zdraví aj v karanténe vďaka fyzickej  aktivite; článok v spolupráci s poisťovňou Generali, a. s.
 • Nábeh na Alzheimera sa dá „vybehať“; on-line rozhovor Dôverun
 • Senior klub: Centrum pohybovej aktivity – Barbara Ukropcová – aktívni seniori „Strieborné líšky“; RTVS (relácia rádia Regina Západ)
 • VIA PRACTICA: Odporúčania pohybovej aktivity v manažmente pacienta s obezitou a diabetom 2.typu Preskripcia pohybovej aktivity: medicína založená na dôkazoch

Súčasťou popularizačných aktivít bolo v marci 2020 vzhľadom na epidemiologickú situáciu spustené online vysielanie tréningov CPA BMC SAV prostredníctvom Facebook-ových profilov, konkrétne profilu BMC SAV a SENIORTRENING, a natočené boli 4 inštruktážne videá s trénermi.

Popularizačné aktivity Centra pohybovej aktivity  v roku 2019

Oddelenie výskumu porúch metabolizmu ÚEE BMC SAV v spolupráci s Obezitologickou sekciou Slovenskej diabetologickej spoločnosti a Slovenskou obezitologickou asociáciou spoluorganizovalo 4. Slovenský deň Obezity (Prepojenie s Európskym Dňom Obezity), ktorý sa tohto roku uskutočnil v 5-tich mestách na Slovensku. Cieľom tejto akcie bolo upozorniť na zdravotné riziká obezity a vytvoriť tlak verejnosti smerom k akceptovaniu obezity ako kľúčového zdravotného problému modernej spoločnosti, ktorý si vyžaduje investície do preventívnych celonárodných programov. Heslo „obezita je choroba“.

V roku 2019 sa pokračovalo v rozvíjaní partnerstva s Generali poisťovňa a. s. v rámci programu Generali Balans, ktorého cieľom je informovať a fokusovať verejný záujem na potrebu širokej podpory programov pohybovej aktivity v rámci prevencie chronických ochorení pre širokú verejnosť. (Poisťovňa Generali ide príkladom: spúšťa osvetu v prevencii projektom GENERALI BALANS)

Doc. Ukropcová mala v roku 2019 množstvo popularizačných aktivít v rámci rôznych podujatí, spojených s propagáciou pohybovej aktivity ako účinného fyziologického prostriedku na prevenciu a liečbu s obezitou spojených komorbidít. Vyberáme:

 • Svaly pracujú pre mozog. Mensa Bratislava, 10. január 2019 (linka na podujatie)
 • Ako motivovať lekárov k vedeckému poznaniu. Ústav patologickej fyziológie LFUK, Spolok slovenských lekárov v Bratislave. 13-5-2019, LFUK
 • Centrum pre manažment obezity COM-EASO. Obezitologická sekcia SDS & Slovenská obezitologická asociácia, Tlačová konferencia ku Dňu obezity, Bratislava 14-5-2019
 • Manažment obézneho pacienta v ambulantnej zdravotnej starostlivosti, Kongres SVLS 2019 Šamorín-Čilistov, 18-5-2019
 • Účinky dlhodobého cvičenia: zdravie, nezávislosť, kvalita života. Age Management SALON, 7-6-2019 (linka na konferenciu)
 • Ukropcová B. Svaly pracujú aj pre mozog – mozgová plasticita a kognitívne funkcie sa môžu zlepšiť nielen kognitívnym, ale aj fyzickým tréningom. IXPO technology innovation playground, SAV stage Tyršovo nábrežie, Bratislava, 26 – 28. 4. 2019
 • Pohyb – elixír zdravia pre telo aj mozog: benefity pravidelného cvičenia. Generali Balans Talks. 7-10-2019 (informácie o podujatí)
 • Týždeň Ligy proti rakovine (12. 10. – 18. 10. 2019). B. Ukropcová, 15. 10. 2019: Prečo sa hýbať v zdraví i chorobe – profitovať z pohybu môžu aj onkologickí pacienti, či už po liečbe, alebo dokonca počas liečby chemoterapiou. Aké mechanizmy cvičenie aktivuje, aká je odporúčaná dávka pohybu a ako sa pohyb môže uplatniť v praxi, to sú všetko otázky, na ktoré hľadáme odpovede (Týždeň Ligy proti rakovine)
 • doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD. a Matej Tóth sa v relácii Slovenského rozhlasu  Veda SK zaoberali témou veda a šport – vážne aj úsmevne o vrcholových výkonoch, relácia bola vysielaná 28. 12. od 22.20 hod. v Rádiu Slovensko (záznam relácie)
 • V priestoroch Centra pohybovej aktivity BMC SAV sa 18. 12. 2019 uskutočnilo výročné stretnutie účastníkov klinických intervenčných štúdií, vrátane členov občianskeho združenia Strieborné líšky, ktorého členovia aktívne propagujú pohyb ako súčasť zdravého starnutia.

Popularizačné aktivity Centra pohybovej aktivity  v roku 2018

Oddelenie výskumu metabolizmu ÚEE BMC SAV v spolupráci s Obezitologickou sekciou Slovenskej diabetologickej spoločnosti organizovalo 3. Slovenský deň Obezity (Prepojenie s Európskym Dňom Obezity), ktorý sa tohto roku uskutočnil v 5-tich mestách na Slovensku. Cieľom tejto akcie bolo upozorniť na zdravotné riziká obezity a vytvoriť tlak verejnosti smerom k akceptovaniu obezity ako kľúčového zdravotného problému modernej spoločnosti, ktorý si vyžaduje investície do preventívnych celonárodných programov. Heslo „obezita je choroba“.

Oddelenie výskumu metabolizmu ÚEE BMC SAV sa aj v roku 2018 spolu s FTVŠ UK aktívne sa zapojilo do projektu Noc výskumníka 2018, s cieľom priblížiť verejnosti metodické i myšlienkové pozadie našej výskumnej práce ako aj aplikáciu jej výsledkov v každodennom živote, v spojení s populárnou prednáškou pre verejnosť o účinkoch a mechanizmoch účinkov pohybovej aktivity ako aj o význame pravidelnej pohybovej aktivity pre zdravie (doc. Ukropcová).

 1. Barbara Ukropcová iniciovala spoluprácu s Generali poistovňa a.s. v rámci programu Generali Balans, ktorej cieľom informovať verejnosť a fokusovať verejný záujem na potrebu širokej podpory programov pohybovej aktivity v rámci prevencie chronických ochorení pre širokú verejnosť. https://www.generali.sk/sk/o-nas/press-centrum/tlacove-spravy/spravy/poistovna-generali-ide-prikladom-spusta-osvetu-prevencii-projektom-generali-balans.html

Doc. Ukropcová a dr. Ukropec sa podieľali na publikovaní série článkov o funkcii hnedého tukového tkaniva a účinkoch pohybovej aktivity na zdravie venovaných odbornej i laickej verejnosti.

 1. SCHÖN M, UKROPCOVÁ B. Prečo je centrálna obezita taká dôležitá. Bedeker zdravia 2018 30-32.
 2. UKROPCOVÁ B. Sedenie novodobé fajčenie: Priveľa sedenia skracuje život. Bedeker zdravia 2018 36-38.
 3. UKROPEC J., SLOBODOVÁ L. , UKROPCOVÁ B.Pohyb, chlad a hnedé tukové tkanivo: aktivuje cvičenie aj náš hnedý tuk? Bedeker zdravia. 2018
 4. SEDLIAK M., UKROPCOVÁ B., PAYER J.Endokrinné a metabolické účinky fyzického tréningu pacientov s hypogonadizmom. Via pract., 2018;15(4):175-178

Doc. Ukropcová mala v roku 2018 veľké množstvo popularizačných aktivít spojených s propagáciou pohybovej aktivity ako účinného fyziologického prostriedku na prevenciu a liečbu s obezitou spojených komorbidít. Vyberáme:

 • UKROPCOVÁ B. Pohyb ako súčasť komplexnej modifikácie životného štýlu v prevencii a liečbe chronických ochorení. Generali & Partners Group: Klient v centre pozornosti. Žilina 27-3-2018.
 • UKROPCOVÁ B. Prežijú Slováci bez pohybu? Fyzická aktivita v prevencii a liečbe chronických ochorení. Slovenská národná rada, Bratislava, 8. 2. 2018.
 • UKROPCOVÁ B. Pohybová aktivita v manažmente diabetika 2. typu. Dôvera: workshop / školenie edukátorov v rámci programu Dôvera pomáha diabetikom, 15. 6. 2018 v Bratislave
 • UKROPCOVÁ B. Prežijeme bez pohybu? Populárna prednáška pre zamestnancov Generali, Generali Bratislava, 11-2018
 • UKROPCOVÁ B. Dá sa životný štýl liečiť? Ako dostať pravidelnú fyzickú aktivitu medzi systémové nástroje štátu. Bratislava, súčasť tlačovej konferencie k Svetovému dňu hypertenzie, 17-5-2018
 • UKROPCOVÁ B. Pohyb – elixír zdravia. populárna prednáška pre verejnosť. Noc výskumníka, Stará tržnica, 9/2018
 • UKROPCOVÁ B. Cvičenie ako liek: pravidelná pohybová aktivita v prevencii a liečbe onkologických ochorení. OnkOlympiáda – Liga proti rakovine, Bratislava 10/2018
 • UKROPCOVÁ B. Pohyb ako súčasť komplexnej modifikácie životného štýlu v prevencii a liečbe chronických ochorení. Prednáška pre študentov STU, na pozvanie ing. Igora Lehockého, Bratislava, 10/2018
 • UKROPCOVÁ B. Pohyb ako elixír zdravia & pohyb ako liek. Vplyv na molekuly, človeka a spoločnosť. Popularizačná prednáška v rámci cyklu prednášok Vizionári. Trnava 4/2018.
 • UKROPCOVÁ B. Potreba pohybu vzdelávajúcich sa detí (aj dospelých). 7. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov. Učiteľ nie je GOOGLE. https://www.raabe.sk/ucitel-nie-je-google-5/program
 • UKROPCOVÁ B. Aktívna účasť na edukačnom programe Generali-Balans
 • https://www.generali.sk/sk/o-nas/press-centrum/tlacove-spravy/spravy/poistovna-generali-ide-prikladom-spusta-osvetu-prevencii-projektom-generali-balans.html
 • UKROPCOVÁ B. – rozhovor: Špičková lekárka: Nárazové cvičenie je pre telo ako menšia explóziahttp://www.preventivne.sk/pohyb/spickova-lekarka-narazove-cvicenie-je-telo-ako-mensia-explozia-pravidelny-pohyb-zlepsuje-aj-mozog.html
 • UKROPCOVÁ B.– rozhovor: Dôchodcovia v telocvični: Zmenil sa nám život. http://www.preventivne.sk/pohyb/dochodcovia-telocvicni-zmenil-nam-zivot.html
 • UKROPCOVÁ B.– rozhovor: Od roku 1980 sa počet diabetikov strojnásobil. Denník N – streda 21.marca 2018 – https://dennikn.sk/1025201/od-roku-1980-sa-pocet-diabetikov-skoro-strojnasobil-cukrovka-2-typu-je-ochorenim-zivotneho-stylu/
 • UKROPEC J. Nočná pyramída – hosť. Rádio Slovensko, Streda 12.09.2018 http://www.rtvs.sk/radio/program/11436/99092

Videá, audio, články a knihy

Vybrané z online tréningov Centra pohybovej aktivity BMC SAV, v. v. i.

Cvičenie pre pacientov s včasnou Parkinsonovou chorobou, mobilizačný tréning

Tréning z 9. júna 2021

Tréning z 5. mája 2021

Tréning zo 6. apríla 2021

 

Videá a audio

2021

Rádio Slovensko (RTVS), relácia Kontakty

(jún 2021) Nadváhu, alebo obezitu má takmer 60 % Slovákov a pandémia tejto štatistike ešte pomohla. Nemusíme pri tom vyzerať objemne, zákerný tuk sa dokáže uložiť na rôzne miesta nášho tela a potom znižuje schopnosť brániť sa chronickým ochoreniam a prináša napríklad aj ťažší priebeh Covidu 19. Slovenská akadémia vied preto prichádza s projektom, v ktorom budú pacientom s nadváhou pomáhať. Nielen o ňom, ale aj o tom, čo môže pre seba môže urobiť každý z nás porozprávajú odborníci Jozef Ukropec (vedúci Oddelenia výskumu porúch metabolizmu ÚEE Biomedicínskeho centra SAV) a Barbora Ukropcová (Ústav experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centrea SAV) v relácii Kontakty. Vypočujte si reláciu v archíve RTVS

2020

Rádio Regina západ, Nevzdali to

(apríl 2020) Korona vírus dal stopku aj desiatkam seniorov, ktorí pod dozorom profesionálnych trénerov, pravidelne chodili cvičiť do Centra pohybovej aktivity Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Tréningový program nastavili pod dohľadom lekárov a najmä iniciátorky projektu – docentky Barbary Ukropcovej. Význam udržať si dobrú fyzickú kondíciu je však zakódovaný najmä v pravidelnom cvičení. Aj preto v spomínanom centre prišli s nápadom cvičiť on line. Redaktorke ponúkla docentka Barbara Ukropcová argumenty, prečo sa cvičenie nemá odkladať na neurčito. Vypočujte si

RTVS, relácia EXPERIMENT

DÁ SA PREŽIŤ BEZ POHYBU? PREMIÉRA VO ŠTVRTOK 09. 04. 2020 o 20.10 hod. na DVOJKE:

(apríl 2020) Lekárka Barbara Ukropcová (SAV) vysvetlí, koľko ľudí na Slovensku a vo svete trpí nadváhou a obezitou, prečo dochádza k ich nárastu. Zistíme, prečo je pre nás pohyb taký dôležitý a prečo nie je dobré, aby sme celý život iba presedeli. Dušan Hamar (UK) povie, ako sú na tom Slováci s pohybom a pohovorí o silovom tréningu. Pozrite si reláciu v archíve RTVS

Rádio Regina západ, Senior klub

(marec 2020) V seniorskom, a čoraz častejšie už v strednom veku trpíme chronickými „civilizačnými“ ochoreniami, ktorým by sa dalo predísť zvýšením pohybovej aktivity. O skúsenostiach seniorov, ktorí nevylihujú na gauči, o vedeckých poznatkoch mapujúcich účinky pohybovej aktivity na zdravie nielen seniorov a o unikátnom vedecko-výskumnom projekte, ktorý umožňuje dlhodobé sledovanie účinkov cvičenia na zdravie seniorov v Centre pohybovej aktivity Biomedicínskeho centra SAV (BMC SAV) hovorili doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD. a Mgr. Jozef Ukropec, DrSc. z BMC SAV. Významnú podporu a živý dôkaz o význame pohybu a o skúsenostiach z tréningového procesu priniesli zástupkyne o. z. Strieborné líšky Danica Paulovčinová a Romana Draškovičová. Strieborné líšky o. z. vznikli na pôde BMC SAV a združujú aktívnych ľudí so záujmom propagovať mnohé formy pohybovej aktivity v každodennom živote. Vypočujte si reláciu v archíve RTVS

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11373/1254374   (Veda SK: Biomechanika a fyziológia vrcholných výkonov)

https://www.youtube.com/watch?v=zXIP0364Lr4

https://www.youtube.com/watch?v=xrwJRm1OxNA

Články

2024

Bratislavský kuriér: Pohyb je účinný liek aj vo vyššom veku. Riziko Alzheimerovej choroby môže znížiť až o 30 %

Rozhovor s profesorkou MUDr. Barbarou Ukropcovou, PhD., o poznatkoch z výskumov a odborných štúdií či praktické rady, ktorými sa môžu inšpirovať nielen seniori. Linka

2020

týždenník Téma: Zomierame na sedenie?

Dostatok jedla, pohodlie a technológie usadili veľkú časť sveta na zadok – pred televízory, počítače, alebo len tak. Pre organizmus má však nízka aktivita katastrofické následky. Vedúci Oddelenia výskumu porúch metabolizmu v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied Mgr. JOZEF UKROPEC, DrSc. (46) hovorí, že dve tretiny ľudí majú nedostatok pohybu a výsledkom je zníženie kvality života, choroby, bolesť, predčasné úmrtia. Ako fyzická aktivita zlepšuje pamäť? A je dobré, ak sa vám pri cvičení rozbúcha srdce? Viac sa dočítate v článku 

magazín Denníka N: Svaly nám dodávajú silu bojovať aj proti vírusom

Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., hovorí, že v podmienkach koronakrízy je dobré budovať si nové rutiny cvičenia. Už dva týždne bez pohybu sa môžu podpísať na našej imunite a celkovom zdravotnom stave. Ohrození sú najmä seniori a ľudia s chronickými ochoreniami. Ako to so sebou súvisí? Dočítate sa v rozhovore

časopis VIA PRACTICA: Odporúčania pohybovej aktivity v manažmente pacienta s obezitou a diabetom 2. typu
Preskripcia pohybovej aktivity: medicína založená na dôkazoch

Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD. a Mgr. Jozef Ukropec, DrSc. o preskripcii pohybovej aktivity.
Nedostatok pohybovej aktivity sa u človeka žijúceho v modernej spoločnosti spája s nízkym výdajom energie a s nízkou telesnou zdatnosťou a spolu s príjmom energeticky bohatej a nutrične nevyváženej stravy determinuje pandemické rozmery prevalencie obezity a diabetu 2. typu. Nedostatok pohybu a s ním súvisiace zmeny telesného zloženia, najmä excesívna akumulácia viscerálneho tukového tkaniva a sarkopénia, akcelerujú poruchy energetického metabolizmu a metabolizmu glukózy na systémovej úrovni. Viac informácií v článku: 1. časť a 2. časť

Denník N; Lekárka: Svaly nám dodávajú silu bojovať aj proti vírusom a baktériám

Barbara Ukropcová z BMC SAV v rozhovore hovorí, že v podmienkach koronakrízy je dobré budovať si nové rutiny cvičenia. Už dva týždne bez pohybu sa môžu podpísať na našej imunite a celkovom zdravotnom stave. Ohrození sú najmä seniori a ľudia s chronickými ochoreniami. Prečítajte si

Generali Balans; Zostaňme zdraví aj v karanténe vďaka fyzickej aktivite – konkrétne tipy od vedkyne Barbary Ukropcovej

V dnešnej dobe čelíme mnohým výzvam, ktoré so sebou epidémia ochorenia COVID-19 prináša. Jednou z nich je zostať fyzicky aktívny a nájsť si svoju rutinu v čase karantény a obmedzenia pohybovej aktivity, ktoré sú nevyhnutnými opatreniami na zabránenie šírenia vírusu. Konkrétne odporúčania, ako na to, spísala doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD. z Biomedicínskeho centra SAV. Opierajú sa o jednotlivé výskumy a odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie. Prečítajte si

Dôverun; Nábeh na Alzheimera sa dá „vybehať“

„Už sme poukázali na to, že cvičenie zlepšuje kognitívne funkcie a teraz chceme zistiť, prečo, akým spôsobom. Možno sa o niekoľko rokov či desiatok rokov podarí bioaktívne molekuly, ktoré súvisia s účinkami cvičenia na naše telo, vložiť do nejakej kapsuly alebo tabletky, aby mohli by zlepšiť príznaky ochorenia aj u ľudí, ktorí efektívne cvičiť nemôžu. Ale prečo by sme mali čakať na nový objav, keď si väčšina z nás vie pomôcť hneď teraz. Stačí si pravidelne dopriať dostatočnú dávku pohybu. Bez ohľadu na vek.“ Celý rozhovor

https://obesitas.sk/projekty/odborne/monografia-klinicka-obezitologia/

http://vedanadosah.cvtisr.sk/barbara-ukropcova-pravidelny-pohyb-a-cvicenie-su-elixirom-zdravia

https://obesitas.sk/projekty/odborne/via-practica/

http://dalis.life/cvicenia-pre-seniorov-v-sav/

https://generalibalans.sk/o-balanse/#sav

https://generalibalans.sk/rozhovor-s-barbarou-ukropcovou-z-biomedicinskeho-centra-sav/

https://generalibalans.sk/podcast-o-zdravej-strave-a-spravnej-vyzive-s-gastroenterologom-petrom-minarikom-z-biomedicinskeho-centra-sav/

PDF články a knihy

2020

ZBORNÍK ABSTRAKTOV 2. Kongresu Slovenskej obezitologickej asociácie a 18. Slovenských obezitologických dní

(október 2020) Situácia na Slovensku je vážna. Asi jedna štvrtina dospelých Slovákov „žije“ s obezitou, ktorá je po fajčení druhou najčastejšou preventabilnou príčinou úmrtia. Veľmi zla situácia je aj v detskej a adolescentnej populácii. V klinickej praxi je snaha s väčším, i menším úspechom ovplyvňovať a liečiť najmä komorbidity sprevádzajúce obezitu (diabetes mellitus 2. typu, artériová hypertenzia, adipozopatická/aterogénna dyslipidémia, steatóza pečene, cerebro-kardiovaskulárne a nádorové ochorenia, ochorenia pohybového aparátu, depresie, neuro-degeneratívne ochorenia, syndróm spánkového apnoe), ale nie obezitu, ktorá vedie k ich vzniku. Témy prednášok, ktoré zazneli, nájdete v zborníku, medzi nimi i prednášky Dr. Ukropca a doc. Ukropcovej, ako aj ďalších. ZBORNÍK (pdf)

Brozura o obezite 2019

Ukropec et al., Diabetologia a Obezitologia 2017

Hypogonadizmus VIA 2018 Sedliak, Ukropcova, Payer

Janakova et al., VIA practica_4_2017

Motivujme pacientov k pohybu VIA_4_2015_final_ukropcova

Pohybová aktivita na mieru VIA_5_2015_final_ukropcova

Prevádzkový poriadok

Strieborné líšky o. z.

Už tretí rok budujeme komunitu strieborných líšok – zdatných seniorov a spoločne s vedcami a lekármi z Biomedicínskeho centra SAV podporujeme výskum účinkov pohybu na zdravie. Snažíme sa propagovať koncept aktívneho starnutia. Napríklad sme o účinkoch pohybovej aktivity na zdravie seniorov hovorili v Senior klube rádia Regina a tiež v relácii Kontakty. Ako cvičíme doma pod dohľadom trénerky cez aplikáciu ZOOM v časoch pandémie mohli zas vidieť diváci v relácii Moja diagnóza na STV2. Webová stránka Strieborné líšky o. z. 

Prečo darovať 2 % z dane práve nám?

Pravidelným kardio-silovým cvičením pod dohľadom trénerov v malých skupinách v Centre pohybovej aktivity SAV si navzájom pomáhame budovať dobrú fyzickú kondíciu a posilňujeme svoje mentálne zdravie. Boli by sme tiež radi, keby nás, zdatných a pozitívne naladených seniorov, bolo čo najviac. Aby takúto možnosť dostali aj vaši rodičia alebo starí rodičia. Bolo by skvelé, keby ste nás podporili darovaním 2 % z Vašich daní. Chceli by sme ich použiť na vybudovanie sprchovacieho kúta, ktorý nám chýba a takisto na nákup ďalšieho športového náradia.
Predvyplnený formulár

Srdečne ďakujeme!

Právna forma:

Centrum pohybovej aktivity BMC SAV

Občianske združenie
IČO: 51409071
Sídlo: Biomedicínske centrum SAV, Dúbravská cesta 9, 84505 Bratislava
Bankové spojenie: SK 6683300000002301429344

Web stránka: http://www.biomedcentrum.sav.sk/centrum-pohybovej-aktivity/
Štatutárny zástupca: Ing. Danica Paulovčínová
Email: danica.paulovcinova@gmail.com
Mobil: +421 948 420 401

o. z. Strieborné líšky vznikli v roku 2018 s cieľom:

 • spájať ľudí, ktorí vnímajú život pozitívne,
 • propagovať koncept aktívneho starnutia,
 • budovať komunitu „strieborných líšok“ – zdatných seniorov, ktorí sa vlastným pričinením usilujú dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu života,
 • minimalizovať negatívne aspekty starnutia, ktoré súvisia najmä so zvýšenou chorobnosťou, potrebou farmakoterapie a zdravotnej starostlivosti,
 • šíriť myšlienky o vhodnosti pohybovej aktivity v prevencii a liečbe chronických ochorení,
 • podporovať výskum účinkov pohybovej aktivity na zdravie v rôznych vekových kategóriách, ako aj u pacientov s chronickými ochoreniami, prenesením do praxe. Pozrite si naše stanovy

Ako to robíme?

 • Navzájom si pomáhame budovať dobrú fyzickú kondíciu a posilňovanie mentálneho zdravia prostredníctvom primeraných fyzických, duševných a vzdelávacích aktivít.

  STRIEBORNÉ LÍŠKY cvičia v Centre pohybovej aktivity BMC SAV

 • Podporujme taký životný štýl seniorov, ktorý zabezpečí udržiavanie a rozvoj ich fyzických a psychických síl čo možno najdlhšie, čím sa oddiali ich sociálna odkázanosť, zníži sa riziko chronických ochorení a významne sa znížia náklady na zdravotnú starostlivosť.
 • Podporujeme sociálne väzby seniorov a medzigeneračné aktivity.
 • Organizujeme a sprostredkovávame dobrovoľnícku činnosť.
 • Chceli by sme organizovať športové, vzdelávacie podujatia, vytvárať iniciatívy, ktoré budú odstraňovať prekážky v živote starších.
 • V spolupráci s vedcami a lekármi z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied podporujeme výskum v oblasti účinkov pohybovej aktivity na zdravie.

Partneri a sponzori

Age managment je spôsob riadenia ľudí s prihliadnutím na ich vek, ktorý zohľadňuje:

 • priebeh životných etáp človeka na pracovisku
 • jeho meniace sa kompetencie, hodnoty, zdravie, postoje a motiváciu

Veková diverzita na pracovisku je príležitosť prispieť k úspechu novým pohľadom a skúsenosťou. Je dôležité, aby firmy a organizácie poznali vekové zloženie zamestnancov a vytvárali podmienky pre individualitu, rozmanitosť a podporu pracovnej schopnosti zamestnancov.

webová stránka