On-line tréningy prvý mesiac od svojho spustenia

zľava trénerka Vierka, technická podpora Renátka a PR a prenosy Zuzana v Centre pohybovej aktivity

zľava trénerka Vierka, technická podpora Renátka a PR a prenosy Zuzana

Epidémia ochorenia Covid-19 so sebou prináša mnohé výzvy. Patrí medzi ne aj obmedzenie pohybu, ktoré môže mať ďalekosiahle následky najmä (ale nielen) pre starších ľudí. Centrum pohybovej aktivity Biomedicínskeho centra SAV, ktoré v rámci svojho výskumu realizuje tréningové programy pre seniorov a pacientov, v čase obmedzených možností stretávať sa, pripravilo v rámci svojho výskumu on-line tréningy. Realizované sú pod vedením profesionálnych trénerov a môže sa k nim pridať každý. Cieľom je motivovať ľudí k pravidelnému cvičeniu v domácich podmienkach. Ako prebiehal prvý mesiac? Prinášame vám prehľad.

V prvom mesiaci dištančných on-line tréningov z Centra pohybovej aktivity BMC SAV sa uskutočnilo spolu 43 tréningov, účastníci našich štúdií teda za 4 týždne odcvičili spolu 196 tréningov (teda priemerne viac ako 4 ľudia cvičili s trénerom a kontaktovali ho bezprostredne po tréningu). Okrem toho mnohí iste využili, že záznam z tréningu pre každú z cieľových skupín zostáva dostupný až do ďalšieho pre nich určeného tréningu.

Pacienti s včasnou Parkinsonovou chorobou absolvovali 24 tréningov, vyliečení onkologickí pacienti 40 tréningov a seniori v dlhodobom programe 132 tréningov.

Cvičenie si na facebooku pozrelo za prvé 4 týždne takmer 10 000 ľudí. Mnohí sa ozvali a hľadáme spôsoby, ako aj ich zapojiť do niektorého z našich výskumných programov.

Pridávame on-line tréning pre seniorov – ZAČIATOČNÍKOV

Ako odpoveď na záujem verejnosti je od štvrtka 14. 5. 2020 zaradený (vždy v rovnakom čase) o 8.15 hod. jeden tréning pre seniorov začiatočníkov týždenne. Tréning bude obsahovať menej náročné cvičenia vykonávané najmä v sede a v stoji, a to podľa odporúčaní odborníkov, autorov monografie Pohybová aktivita seniorov. (Pohybova aktivita seniorov, pdf obálka)

Základom úspechu je začať primerane svojim schopnostiam a zdravotnému stavu, ale vydržať a cvičiť pravidelne.

On-line tréningy pre Vás pripravujú; manažment: Barbara Ukropcová, Jozef Ukropec; PR a prenosy: Zuzana Vetrecin Čeplíková, tréneri: Viera Litváková, Lucia Slobodová, Jakub Laurovič, Peter Jurina, Viktor Oliva (FTVŠ UK – ONKO), technická podpora: Renáta Kučerová

 

Viac informácií a aktuálny harmonogram on-line tréningov nájdete v rubrike VEDA / Centrum pohybovej aktivity

VIDEÁ na FACEBOOK-u