Služby

SLUŽBY PRE ODBORNÍKOV

  • chov kliešťov
  • poradenstvo a diferenciálna diagnostika herpetických vírusov (pre lekárov)
  • odborné konzultácie (pre lekárov a hygienikov)
  • poradenstvo v optimalizácii a štandardizácii experimentálnych protokolov
  • poradenstvo v oblastiach biostatistiky
  • spracovanie špeciálnych typov histologických vzoriek
  • vykonávanie behaviorálnych testov na experimentálnych zvieratách