Objednávku analýzy prítomnosti pôvodcov infekčných chorôb v kliešťoch nájdete v sekcii Verejnosť / Služby

Čo sú kliešte?

Kliešte sú krvcicajúce ektoparazity.  Najrozšírenejším druhom na území Slovenska je kliešť obyčajný (Ixodes ricinus) – väčšina kliešťov odobratých z ľudí je práve tento druh. Druhým často odoberaným druhom je  pijak lužný (Dermacentor reticulatus). Okrem týchto spomínaných druhov človeka  a domáce zvieratá môžu atakovať aj napr. pijak stepný (D. marginatus), alebo kliešť lužný (Haemaphysalis concinna).

Kliešť obyčajný (Ixodes ricinus)

 


Dermacentor reticulatus (pijak lužný)

 

Vývinový cyklus kliešťov

Kliešte majú nasledovné vývinové štádia, z vajíčka sa vyliahne šesťnohá larva, ktorá sa po nacicaní na hostiteľovi mení – metamorfuje na osemnohú nymfu. Nymfa sa po nacicaní krvi mení na dospelého jedinca. Nacicaná oplodnená samica nakladie vajíčka a hynie. Človek môže byť hostiteľom pre všetky vývinové štádia. Z epidemiologického hľadiska sú najvýznamnejšie nymfy I. ricinus, ktoré sú len 1,5mm veľké a ľahko prehliadnuteľné.

Kde sa kliešte vyskytujú?

Zjednodušene povedané –  kliešte sa môžu vyskytovať všade, kde sa nachádza vyššia tráva a zopár kríkov. Dôležitá je dostatočná vzdušná vlhkosť a prítomnosť potenciálnych hostiteľov. Kliešte môžeme nájsť v lesnom poraste, na lúkach, pasienkoch, na rozhraní lesa a lúky, pozdĺž lesných ciest a vodných tokov. Vyskytujú sa nielen v prírodných a suburbánnych ale i urbánnych lokalitách ako sú záhrady, mestské cintoríny, parky, lesoparky, rekreačné zóny.V ktorom ročnom období sú kliešte aktívne? Kedy môže kliešť cicať na ľuďoch?

Kliešte sú aktívne počas celého roka, pokiaľ nie sú dlhšie trvajúce mrazy alebo súvislá snehová pokrývka.  V období jarného vrcholu sezónnej aktivity kliešťov je riziko pricicania kliešťov značne medializované. Výnimkou však nie sú ani kliešte pricicané na ľuďoch a domácich zvieratách v novembri či v zimných mesiacoch.

Ako znížiť riziko pricicania kliešťa?

 • Používajte ochranné prostriedky! Noste svetlé oblečenie, aby ste kliešte ľahko zbadali. Dlhé nohavice, dlhé rukávy a uzavretú obuv. Šaty, topánky a odkryté miesta pokožky treba ošetriť repelentnými prostriedkami.
 • Dôkladná kontrola celého tela po návrate z prírody v priebehu niekoľkých najbližších dní. Kliešte si môžete priniesť vo veciach aj na odeve, preto by nemali byť skladované v obytných priestoroch. Ak nájdete pricicaného kliešťa, treba ho rýchle a bezpečne odstrániť! Miesto pricicania kliešťa dezinfikujte. Poznačte si dátum pricicania.
 • Používajte účinné repelentné prípravky! Okrem repelentov obsahujúcich syntetické látky (napríklad deet) sú na trhu aj repelenty na prírodnej báze. Taktiež je možné vyrobiť domáci repelent z komerčne dostupných esenciálnych olejov používaných v aromaterapii. Syntetické repelenty chránia pred kliešťami v závislosti od koncentrácie účinnej látky až 4 hodiny, prírodné repelenty treba aplikovať približne každé dve hodiny.

Ako správne vybrať pricicaného kliešťa

Samičku uchopíme pinzetou (špeciálnou alebo obyčajnou) čo najbližšie pri koži.
Otočíme 1-2krát.
Pomaly ťaháme kolmo proti koži.
Ranu vydezinfikujeme.
Samičku nevyberáme z kože pomocou tampónu, mohli by sme zlomiť hypostóm.

Nymfu vyberieme pinzetou podobne ako samičku.
Alebo použijeme navlhčený vatový tampón, ktorý priložíme na kliešťa a jemne krúžime – kliešť sa uvoľní z kože.
Ranu vydezinfikujeme.

Riziká spojené s cicaním kliešťa

Pri cicaní kliešťov na hostiteľovi môže vzniknúť alergická reakcia na látky prítomné v slinách kliešťov. Pri vysokej infestácii hospodárskych zvierat dochádza k vážnym stratám krvi a oslabeniu zvierat. Kliešte sú však známe najmä ako prenášače – vektory pôvodcov ochorení ľudí a zvierat, v miernom klimatickom pásme sú dokonca z hľadiska  prenosu ochorení významnejšie než komáre.

Najvýznamnejšie kliešťami prenášané patogény spôsobujúce ochorenia u ľudí na Slovensku

Rickettsia spp.

 • infikovaných je 5-10% kliešťov Ixodes ricinus a 0–50% kliešťov rodu Dermacentor
 • vyskytujú sa všade, kde sa vyskytujú kliešte
 • cca 20 druhov rickettsií je schopných spôsobiť ochorenia ľudí a zvierat nazývané rickettsiózy
 • baktérie sú prenášané výlučkami slinných žliaz kliešťov
 • proti rickettsiózam neexistuje očkovanie, účinnou ochranou je prevencia
 • Symptómy rickettsióz sú: horúčka, vyrážky, zväčšenie lymfatických uzlín, bolesť hlavy, svalov, nevoľnosť, zvracanie, postihnutie vnútorných orgánov, bolesti brucha, zápal mozgu, zníženie krvného tlaku, akútne zlyhanie obličiek, dýchacie ťažkosti
 • Najrozšírenejšie rickettsiálne ochorenie na Slovensku je TIBOLA (synonymá SENLAT, DEBONEL) prenášaná kliešťami rodu Pôvodcami tohto ochorenia sú R. slovacaR. raoultii. Prejavuje sa vznikom nekrotickej lézie v mieste pricicania kliešťa a bolestivým zdurením lymfatických uzlín.

Borrelia burgdorferi s.l.

 • je komplex viac ako 20 druhov borélií, z ktorých ochorenie spôsobujú len niektoré druhy, napr. burgdorferi s.s. spôsobuje artritídu, B. afzelii postihuje kožu, B. bavariensis a B. garinii sú asociované s neuroboreliózou
 • najfrekventovanejšie kliešťami prenášané ochorenie v Európe. Na Slovensku je na prvom mieste v štatistických údajoch o nákazách prenášaných kliešťami, v posledných rokoch bol zaznamenaný vyše 40 % vzostup ochorení.
 • vyskytuje sa takmer všade, kde sa vyskytuje kliešť obyčajný (7-80% infikovaných kliešťov)
 • infekcia je prenosná kliešťami Ixodes ricinus – kliešť obyčajný
 • na prenos borélie z kliešťa do hostiteľa je potrebných cca 12-48 hodín
 • proti borelióze neexistuje očkovanie, účinnou ochranou je prevencia
 • V prvom štádiu ochorenia sa u niektorých pacientov v okolí miesta, kde bol pricicaný kliešť vytvorí typický fľak – erythrema migrans. V tomto štádiu je ochorenie dobre liečiteľné. Neliečená borrelióza môže prejsť do komplikovaného, niekedy i ťažko diagnostikovateľného ochorenia.

Anaplasma phagocytophilum

 • infikovaných je 0-12% kliešťov Ixodes ricinus
 • baktérie sú prenášané výlučkami slinných žliaz kliešťov
 • proti anaplazmóze neexistuje očkovanie, účinnou ochranou je prevencia
 • Symptómy: horúčka, bolesť hlavy a svalov, letargia, strata váhy, zápal kĺbov, gastrointestinálne problémy

Babézie

 • infikovaných je 1-3% Ixodes ricinus a 1-14% kliešťov rodu Dermacentor
 • infekcia ľudí – nevoľnosť, teplota, potenie, triaška, zvracanie, či hnačka, neskôr môže nastať hemoglobinúria až zlyhanie orgánov
 • infekcia zvierat – nechutenstvo, anorexia, krvimočenie, letargia, únava a celková slabosť organizmu, až zlyhanie viacerých orgánov a smrť

Bartonely

 • infikovaných je menej ako 1% kliešťov, môže byť však prenášané i blchami
 • ochorenie sa môže vyskytnúť u osôb s oslabenou imunitou
 • symptómy: chrasta, horúčka, bolesť svalov, kĺbov, hlavy, chrbta, očí, závrate

Vírus kliešťovej encefalitídy

 • infikovaných je 0-10% kliešťov
 • je rozšírená ohniskovo
 • na prenos vírusu z kliešťa do hostiteľa stačí niekoľko sekúnd, keďže vírus je lokalizovaný v slinných žľazách kliešťa
 • vírus sa prenáša prostredníctvom infikovaného kliešťa obyčajného, ale aj konzumáciou infikovaného mlieka, príp. mliečnych výrobkov pochádzajúcich zo zvieraťa, ktoré bolo infikované kliešťom
 • kliešťová encefalitída postihuje centrálnu nervovú sústavu. Ochorenie môže mať jednofázový alebo dvojfázový priebeh.

Jednofázový priebeh: ťažkosti ako silné bolesti hlavy, horúčka a slabosť sa stupňujú. Dvojfázový priebeh ochorenia: v prvej fáze – zvýšená teplota, bolesti hlavy, poruchy spánku, gastrointestinálne ťažkosti (zvracanie a nauzea), bolesti v chrbte, kĺboch alebo v končatinách. Už v prvej fáze možno zistiť príznaky meningitídy. Po niekoľkých dňoch nastáva úľava. Nasleduje bezpríznakové obdobie (1 – 20 dní). V druhej fáze vystúpi horúčka a pozorovať príznaky postihnutia centrálnej nervovej sústavy (encefalitída, meningoencefalitída, myelitída), psychické poruchy, zhoršenie pamäti, dezorientácia, labilita nálad, podráždenosť a stavy úzkosti. Táto fáza môže aj chýbať, alebo po fyzickej námahe a slnení sa stav zhoršuje. Ďalšie symptómy ochorenia, ktoré sa môžu vyskytnúť:  svetloplachosť, stuhnutie šije.

 • proti kliešťovej encefalitíde existuje účinná očkovacia látka
 • špecifická liečba na kliešťovú encefalitídu neexistuje, užívajú sa len lieky na zmiernenie príznakov

Výskyt jednotlivých patogénov a koinfekcií v analyzovanom súbore kliešťov cicajúcich na ľuďoch v r. 2016-2017:

Infikovanosť kliešťov cicajúcich na ľuďoch v r. 2016-2017 v jednotlivých krajoch SR

Patogény v kliešťoch cicajúcich na ľuďoch v r. 2016-2017v jednotlivých krajoch SR

Niektoré ďalšie fakty

 • Pozitívny výsledok testu analýzy kliešťa ukazuje iba to, že kliešť obsahoval DNA
  mikroorganizmov, ale to neznamená, že mikroorganizmy boli prenesené, ani že sú patogénne. Prenos baktérií počas prvých 24 hodín po pricicaní je nepravdepodobný.
 • Antibiotická liečba má byť indikovaná až keď sú prítomné klinické príznaky a nemá
  byť založená na pozitívnych výsledkov testu kliešťa.
 • Niektoré štúdie ukázali, že u niektorých ľudí sa vyvinula infekcia aj keď analyzovaný kliešť bol negatívny. Toto mohlo byť spôsobené buď prítomnosťou nevyšetrovaného infikovaného kliešťa, o ktorom človek ani nevedel, alebo falošne negatívnym výsledkom testu.
 • V prípade negatívneho výsledku testu, človek riskuje falošný pocit bezpečia, a je pravdepodobné zanedbanie kontroly zápalu kože, čo môže oneskoriť diagnózu a môže viesť k závažnejším ochoreniam.
 • Negativita na prítomnosť jedného patogéna nevylučuje prítomnosť iného patogéna, ktorého analýza nebola uskutočnená.
 • Pri zdravotných problémoch navštívte svojho lekára a upozornite ho na výsledok uskutočnenej analýzy kliešťa.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Objednávku analýzy prítomnosti pôvodcov infekčných chorôb v kliešťoch nájdete v sekcii Verejnosť / Služby