Právno-organizačný úsek

Právno-organizačný úsek

iveta-sarnikova

JUDr. Iveta Šárniková

vedúca úseku

tel.: 02/ 593 02 400

mail.: viruisar@savba.sk

Mgr. Karin Kindlová virukind@savba.sk02/59302416Útvar personalistiky a odmeňovania a ochrany osobných údajov
Ing. Viera Dubováviera.dubova@savba.sk02/59302476Útvar personalistiky a odmeňovania a ochrany osobných údajov
Mgr. Lucia Jendroľová lucia.jendrolova@savba.sk02/59302469Právny útvar
Bc. Zuzana Lackovičová viruzula@savba.sk02/59302405Sekretariát generálnej riaditeľky BMC SAV, v. v. i.
Ing. Ivona Kováčová ivkovacova@saske.sk055/7276204Sekretariát riaditeľa
Ing. Irena Martelirena.martel@savba.sk02/32295249Útvar personalistiky a odmeňovania a ochrany osobných údajov
Mária Bílkovávirumabi@savba.sk02/59302420Útvar registratúry a archivácie, podateľňa
Mgr. Veronika Kabinová (Zahradníková)exonlibr@savba.sk02/32295026Útvar vedeckých informácií
Ing. PhD. Csaba Kósa virukosa@savba.sk02/32295016Útvar BOZP
Ing. Gabriela Fialová gabriela.fialova@savba.sk02/32295105Sekretariáty riaditeľov
Mgr. Annamária Vašinská (Košová)kosova@saske.sk055/7276201Útvar vedeckých informácií
Mgr. Ela Rybárováela.rybarova@savba.sk02/59302414Útvar komunikácie a vzťahov s verejnosťou
Mgr. Ľubica Hroncová, PhD.l.hroncova@savba.sk02/32295026Útvar vedeckých informácií