Medzi finalistami ESET Science Award aj Dr. Jozef Ukropec

Obrázok k predstaveniu finalistov ESET Science Award

Nadácia ESET už po tretí raz ocení výnimočné osobnosti slovenskej vedy za ich vedeckú, výskumnú aj pedagogickú prácu. Hodnotiace komisie vybrali pätnásť finalistov ESET Science Award v kategóriách Výnimočná osobnosť slovenskej vedy, Výnimočný mladý vedec do 35 rokov a Výnimočný vysokoškolský pedagóg. Laureátov ocenenia spoznáme 16. októbra 2021, vyhlásení budú počas slávnostného galavečera, ktorý bude prvýkrát naživo vysielaný na Dvojke.

ESET Science Award každoročne vyzdvihuje prínos excelentných vedeckých osobností pre Slovensko aj medzinárodnú komunitu a približuje verejnosti nenahraditeľný význam a dopady vedeckej práce. Tento ročník sa nesie v duchu motta „veda je nádej“, ktoré reflektuje úlohu vedy v súčasnom dianí. „Pandémia a výzvy uplynulých mesiacov nám opakovane dokazujú aké dôležité je podporovať prácu vedcov a výskumníkov. Systematický vedecký prístup umožňuje rozlíšiť pravdu od domnienok a výmyslov, byť hlasom rozumu v polarizovanej spoločnosti a vďaka tomu prekonať aj najväčšie výzvy, vysvetľuje Richard Marko, CEO spoločnosti ESET.

Vo finálovej pätnástke ocenenia ESET Science Award sú predstavení výnimočné vedkyne a vedci, mladé vedecké talenty aj vysokoškolské pedagogičky a pedagógovia. Laureátov v hlavných kategóriách Výnimočná osobnosť slovenskej vedy a Výnimočný mladý vedec do 35 rokov vyberie spomedzi finalistov medzinárodná komisia zložená z popredných osobností svetovej vedy. O laureátovi v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg rozhodne hodnotiaca komisia, ktorú tvoria zástupcovia slovenských univerzít.

Medzinárodnej komisii, ktorá vyberá laureátov v dvoch hlavných kategóriách, už druhý rok predsedá držiteľ Nobelovej ceny, legendárny astrofyzik a popredný odborník na gravitačnú fyziku, profesor Kip Thorne, ktorý sa osobne zúčastní aj slávnostného odovzdávania cien. Spolu s ním budú o laureátoch rozhodovať ďalší medzinárodne uznávaní vedci – biologička Fiona Watt pôsobiaca na King’s College v Londýne na pozícii riaditeľky Centra pre kmeňové bunky a regeneratívnu medicínu; chemička a filantropka Hana Dvořáková, ktorá stála pri zrode jednej z najúčinnejších látok proti vírusu HIV a v súčasnosti pôsobí na Vysokej škole chemicko-technologickej v Prahe; profesor anorganickej chémie na Inštitúte materiálových vied na Technickej univerzite v Darmstadte, Ralf Riedel a profesor matematiky na Bolyaiovom inštitúte, patriacom pod Segedínsku univerzitu, Tibor Krisztin.

Laureáti ocenenia ESET Science Award sú vyberaní na základe náročného hodnotiaceho procesu, ktorý zohľadňuje celý komplex kritérií, ako sú prínos ich vedecko-výskumnej práce pre spoločnosť, vedecký výkon, merateľné scientometrické údaje, účasť na riešení významných medzinárodných výskumných projektov, zviditeľňovanie slovenskej vedy a výskumu v zahraničí, či v prípade vysokoškolských pedagógov aj ich pedagogické zručnosti, inovácie vo výuke a ohlasy študentov.

„Nominácie na ocenenie nám už tretí rok ukazujú silu a kvalitu slovenskej vedeckej komunity. Finálová pätnástka je zložená z mimoriadnych vedkýň, vedcov, mladých talentov aj pedagógov, z ktorých bude opäť náročné vybrať laureátov,“ hovorí Paulína Böhmerová, manažérka pre vzťahy s vedeckou obcou.

Finalisti v kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy (v abecednom poradí)

  • Imrich Barák – pôsobí na Ústave molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Venuje sa mikrobiálnej genetike a špecificky bunkovému deleniu, sporulácii a bunkovej smrti.
  • Ján Dusza – pôsobí na Ústave materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Venuje sa výskumu progresívnych keramických materiálov.
  • Martin Gmitra – pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Je expertom na teóriu funkcionálu hustoty a venuje sa štúdiu elektrónovej štruktúry atomárne tenkých materiálov.
  • Katarína Mikušová – pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa výskumu tuberkulózy a špecificky bunkovému obalu mykobaktérie, ktorý slúži ako ochranná vrstva Kochovho bacilu.
  • Jozef Ukropec – pôsobí v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Venuje sa výskumu v oblasti intergratívnej fyziológie cvičenia v kontexte chronických ochorení. Špecificky sa zaoberá mechanizmami adaptačnej odpovede organizmu na cvičenie a tvorbou tepla v hnedom tukovom tkanive, ktoré majú potenciál v prevencii a liečbe chronických ochorení u človeka.

Informácie o finalistoch v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov a v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg nájdete v tlačovej správe

 

Zdroj informácií: Tlačová správa ESET Science Award

Foto: ESET Science Award