Svetový deň obezity 2022

logo Slovenský deň obezity 2022

I v roku 2022 si 4. marca pripomíname Svetový deň obezity. Obezita je celosvetový problém a týka sa nás všetkých. 800 miliónov z nás žije s touto chorobou a ďalšie milióny sú ohrozené. Vieme, že korene obezity siahajú hlboko a jediný spôsob, ako môžeme dosiahnuť pokrok, je spolupracovať. Slovenská obezitologická asociácia v spolupráci s ďalšími partnermi pri príležitosti Svetového dňa obezity pripravuje už 7. ročník Slovenského dňa obezity, v rámci ktorého realizuje rôzne aktivity pre odbornú, ako aj laickú verejnosť s cieľom upozorniť na rastúcu epidémiu obezity a nutnosť jej riešenia…

Na Slovensku i tento rok prebehne kampaň pod názvom „Pohybom proti obezite“, ktorá sa bude konať počas prvého marcového týždňa, v dátume od 1. – 6. 3. 2022, a otvorí ju doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH (prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie a predsedníčka Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti).

Pripravené sú viaceré aktivity, medzi nimi napríklad výzva „Rozhýb seba, rozhýb svojich blízkych“, (v minulom roku 2021 sme pre vás pripravili brožúrku DAJTE SA DO POHYBU! DESAŤ ODPORÚČANÍ PRE ZVÝŠENIE POHYBOVEJ AKTIVITY), cvičenie pre obéznych pacientov v rámci Svetového dňa obezity na  Facebook-u BMC SAV v piatok 4. marca 2022 o 12.10 hod. s Vierkou, ľahký intervalový tréning vysielaný na Facebook-u BMC SAV v piatok 4. marca 2022 o 13.00 hod. s Luciou, ako aj prednášky na rôzne témy.

Jedna z prednášok sa bude konať i 8. marca 2022. Prednáška Mgr. Jozefa Ukropca, DrSc. z Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i. a vedeckého sekretára SOA pod názvom „Cvičenie v prevencii a liečbe chronických ochorení spojených s obezitou: Kľúčom je komunikácia“ sa uskutoční v rámci Kariérnych dní farmaceutov.

Tlačová správa: 7. Slovenský deň obezity: V liečbe obezity každý zaváži

(04. 03. 2022) Pri príležitosti 7. ročníka Slovenského dňa obezity, ktorý je súčasťou Svetového dňa obezity, vyzýva Slovenská obezitologická asociácia (SOA) k zlepšeniu manažmentu obezity na Slovensku, ako aj k vnímaniu obezity ako ochorenia so závažnými dôsledkami. S podporou odbornej verejnosti, výskumných inštitúcií, inštitúcií zaoberajúcich sa verejným zdravím spoločnosti a s pacientskou organizáciou sa SOA usiluje zabrániť stigmatizácii obezity a vytvárať predpoklady pre komplexný multidisciplinárny manažment pacientov s obezitou.

Špecialisti na výskum, prevenciu a liečbu obezity definovali legislatívne, ekonomické, administratívne a ďalšie bariéry, ktoré na Slovensku bránia zlepšeniu komplexnej starostlivosti o pacienta s obezitou. Vytvorili odporúčania pre zavedenie konkrétnych krokov pre multidisciplinárny manažment obezity v praxi. Ďalšími stredne a dlhodobými cieľmi sú zavedenie systému kontinuálneho vzdelávania odborníkov v tejto oblasti a aplikácia odporúčaní do praxe. (celú tlačovú správu si môžete prečítať TU).

 

Informácie a zdroj úvodnej foto: FaF UK, World Obesity Day

https://www.fpharm.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/farmaceuticka-fakulta-univerzity-komenskeho-v-bratislave/article/slovensky-den-obezity-2022-na-faf-uk/

https://www.worldobesityday.org/

Foto v texte: BMC SAV