Dajme sa do pohybu! Desať odporúčaní pre zvýšenie pohybovej aktivity

banner World Obesity Day 2021

4. marca 2021 si pripomíname Svetový deň obezity. Pri tejto príležitosti sa Slovensko už šiesty rok prostredníctvom Slovenskej obezitologickej asociácie v spolupráci s Biomedicínskym centrom SAV a ďalšími partnermi, zapája do osvetových aktivít týkajúcich sa obezity a s ňou súvisiacich ochorení. Hovoriť o obezite a jej dôsledkoch je najmä v súčasnosti mimoriadne dôležité. Obezita predstavuje pandémiu, ktorá globálne postihuje viac ako 2 miliardy ľudí a samotné Slovensko patrí medzi krajiny s jej najvyšším výskytom v Európe. Obezita je pritom zodpovedná za mnoho ochorení…

Nielen pri príležitosti Svetového dňa obezity a 6. ročníka Slovenského dňa obezity, ktorým je 4. marec, vám prinášame 10 odporúčaní pre zvýšenie pohybovej aktivity od doc. MUDr. Barbary Ukropcovej, PhD., jednej zo zakladateliek Centra pohybovej aktivity Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied:

Začať postupne – hoci aj 10 minútami rýchlej chôdze 3x týždenne. Dávku postupne zvyšovať – hoci o 5 minút každé dva týždne. Nebáť sa neskôr zvýšiť aj intenzitu. Dôležité je nedať sa odradiť či znechutiť – či už inými, alebo samým sebou.

Pestovať si k aktivite pozitívny vzťah – ak si budem stále opakovať – to ma nebaví / to ma nudí / na to nemám čas – tak si vytvorenie rutiny neuľahčíme – skôr naopak.

Vytvoriť si návyk. Mozog je plastický, zvykne si skoro na čokoľvek, keď mu dáme príležitosť. A je to práve rutina, ktorá môže urobiť zázraky. Naučíme sa to, čo sa opakuje. A z toho potom máme aj tie toľko ospevované zdravotné benefity.

Je fajn byť kreatívny. Vytvoriť si návyk neznamená, že budeme stále robiť to isté. Je fajn mať svoju každodennú rutinu – a je fajn hľadať nové spôsoby aktivity. Nájdite si, čo vás baví.

Motivovať sa informáciami o pohybe a jeho účinkoch – informácie môžu byť motorom zmeny. Niekedy je dôležité definovať, čo nám v pohybe bráni.

Sledovať svoju aktivitu. S aktivitou je to ako s hmotnosťou – máme tendenciu myslieť si, že sa hýbeme viac, tak ako máme tendeciu myslieť si, že vážime menej, ako je skutočnosť. Objektívne merané údaje môžu byť užitočnou konfrontáciou s realitou.

Vedieť, aká je odporúčaná dávka, ku ktorej sa chceme dopracovať. Tak si nebudeme môcť povedať – veď som sa prešiel, mám 4 000 krokov, to stačí. A nebudeme tráviť dlhé hodiny sedením.

Pozerať sa k vyšším métam. Nezostať pri 15 minútach stacionárneho bicykla 3x týždenne. Benefity sú do značnej miery úmerné energii, ktorú do aktivity vložíme.

Hľadať príležitosti na pohyb počas každého bežného dňa. Aktivita – to nie je len udychčaná hodina vo fitnes centre. To môže byť aj prechádzka na obed a z obeda. Môžu to byť schody namiesto výťahu. Prerušovanie sedenia – hoci na pár minút.

Nájsť si spojenca. Či už je to profesionál, ktorý Vás bude motivovať a pomôže Vám naučiť sa správne posilňovať či behať, alebo partner či kamarát / kamaráti, s ktorými pravidelne hrávate / tancujete / beháte.

BROŽÚRKA DAJTE SA DO POHYBU! DESAŤ ODPORÚČANÍ PRE ZVÝŠENIE POHYBOVEJ AKTIVITY

 UKÁŽKA TRÉNINGU Z CENTRA POHYBOVEJ AKTIVITY BMC SAV / CVIČÍ HLAVNÁ TRÉNERKA VIERKA LITVÁKOVÁ (video)

 

Informácie poskytla: doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.

Zdroj foto: World Obesity Day