Animal Facility for Experimental Rats

Animal Facility for Experimental Rats BMC SAV with BSL III laboratory

Zverinec Virologického ústavu (ZVU, SKU 01016 ) je vybavený na výskum v oblasti virológie, ricketsiológie a imunológie, disponuje jednotkou umožňujúcou prácu s infekčným materiálom patriacim do III, triedy biologickej bezpečnosti (BSL III) a zobrazovacím systémom IVIS.