Aktuality

September 10, 2020
ukážka ako prístroj pracuje

The Biomedical Research Center SAS can carry on with testing thanks to a donation from MultiplexDX

The Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences offered assistance with laboratory testing for SARS-CoV-2 already
September 22, 2020
Detail vírusových častíc (biele hviezdičky). Šípky – glykoproteínové výbežky (tzv. Spike protein) na povrchu vírusových častíc, voči ktorému je zacielená väčšina vyvíjaných vakcín. (50 nm=0,00000005 m)

Scientists from the Biomedical Research Center SAS are advancing in the research of a new coronavirus

Scientists from the Biomedical Research Center SAS were able to visualise the virus particles of the new coronavirus
September 26, 2020
Vedeckí pracovníci, ktorí predstavujú jadro SARS-CoV-2 testovacieho tímu BMC SAV na spoločnej fotografii (zľava doprava a zdola hore: Monika Sláviková, Kristína Boršová, Ľubomíra Lukáčiková, Viktória Čabanová, Sabína Fumačová Havlíková, Martina Ličková, Boris Klempa, Juraj Kopáček)

Certificate of completion of external quality assessment of SARS-CoV-2 testing for BMC SAS

The Biomedical Research Center SAS (BMC SAS) voluntarily offered its professional and technical capacities and participated in routine
October 5, 2020
mapa projekt VISION Map Design by Freepik

Early diagnosis is a key factor in the treatment of gastrointestinal malignancies

Slovakia is one of the countries with a high incidence of gastrointestinal malignancies, especially colorectal and pancreatic cancer.