12. Medzinárodné sympózium o katecholaminoch a iných neurotransmiteroch v strese

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied spolu s Nadáciou Výskum rakoviny organizujú v dňoch 15. až 19. júna 2019 medzinárodné už 12. sympózium o katecholaminoch a iných neurotransmiteroch v strese. Návštevníci si budú môcť vypočuť to najlepšie z výskumu stresu a stresových porúch. Stretnú sa s výskumníkmi z celého sveta, môžu prezentovať svoju prácu a vychutnať si jedinečnú atmosféru Smolenického hradu. Abstrakty je potrebné poslať do 15. apríla 2019. Viac informácií nájdete na stránke: http://www.stressdisorders.sk

StressSymposiumSmolenice2019Invitation2