24. Európska WONCA konferencia

V dňoch 26. až 29. júna 2019 sa na 24. Európskej  WONCA konferencii v Bratislave stretlo takmer 2000 všeobecných praktických a rodinných lekárov z celého sveta.  Nosnou ideou tohto jedinečného medicínskeho stretnutia bola  téma „Všeobecná prax – ľudská stránka medicíny“.

Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., zastupovala  Oddelenie výskumu porúch metabolizmu a Centrum pohybovej aktivity Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho  centra SAV s dvoma prednáškami. Prvou bola prednáška s názvom: „Preskripcia pohybovej aktivity v manažmente obezity  a druhou bola plenárna prednáška s názvom: „Cvičenie ako liek: dokážeme zvýšiť pohybovú aktivitu pacientov? Výzvy spojené s preskripciou cvičenia“.

Na konferencii zazneli prednášky z rôznych oblastí medicíny , prednesené členmi medzinárodných vedeckých spoločností a zástupcami špeciálnych záujmových skupín, asociovaných s organizáciou WONCA. Pre slovenských všeobecných praktických lekárov  poskytla táto konferencia jedinečnú príležitosť stretnúť sa so svojimi kolegami z celého sveta, inšpirovala ich  v starostlivosti o pacienta pozitívnymi príkladmi  a ukázala  možnosti posunu  primárnej  zdravotnej   starostlivosti  na Slovensku o ďalší krok vpred.  V rámci konferencie sa konali aj interaktívne diskusie medzi organizáciami zastupujúcimi slovenského pacienta a účastníkmi konferencie.

Svetová organizácia rodinných lekárov WONCA je globálna nezisková profesionálna organizácia, ktorá zastupuje všeobecných praktických a rodinných lekárov zo všetkých regiónov sveta. Jej poslaním je zlepšovanie  kvality  života ľudí   prostredníctvom vysokých štandardov starostlivosti lekárov prvého kontaktu. WONCA  bola založená v roku 1972 a v súčasnosti združuje viac ako 130 členských organizácií. Európska regionálna pobočka WONCA Europe je akademickou a vedeckou spoločnosťou pre všeobecnú prax /rodinné lekárstvo v Európe, ktorá zastupuje 47 členských organizácií a viac ako 120 000 praktických a rodinných lekárov v Európe.

Záštitu nad konferenciou WONCA prevzali, pod vedením ministerky zdravotníctva SR, viaceré  popredné osobnosti vedy, medicíny a spoločenského života na Slovensku.