4. Kongres SOA a Slovenské obezitologické dni 2022

Plagát k podujatiu. Informácie z plagátu sú aj súčasťou textu

Obezita je civilizačná epidémia s obrovským dosahom na zdravie a životný komfort človeka, a nielen estetický problém, ako je možno niekedy vnímaná. Aj preto je dôležité o nej hovoriť. Všetci odborníci a zdravotní pracovníci venujúci sa oblasti prevencie a terapie obezity a s ňou spojených ochorení majú opäť príležitosť stretnúť sa na podujatí „4. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 20. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou“. Na účastníkov čakajú v termíne od 20. – 22. októbra 2022 online formou v podobe 3 webinárových blokov mnohé prednášky na zaujímavé témy. Účasť je bez registračného poplatku, podmienkou účasti je registrácia.

PROGRAM PODUJATIA

WEBOVÁ STRÁNKA PODUJATIA

Počas 4. Kongresu Slovenskej obezitologickej asociácie a 20. Slovenských obezitologických dní s medzinárodnou účasťou bude v termíne 17. – 23. 10. 2022 prebiehať aj 1. ROČNÍK OSVETOVÉHO PODUJATIA NA PODPORU BOJA PROTI OBEZITE, ktorého cieľom je šíriť povedomie o obezite prostredníctvom zapojenia sa do online výzvy 5km@SOA.

Forma podujatia: osvetový virtuálny beh/chôdza/turistika

Miesto a vzdialenosť: 5 km kdekoľvek na svete

Trvanie: Svoju trasu môžete absolvovať v ľubovoľnom čase počas trvania podujatia od 17.10.2022 00:00 hod. do 23. 10. 2022 24:00 hod.

Viac 1. ročníku osvetového podujatia na podporu boja proti obezite na informačnom letáku (pdf) alebo na https://www.strava.com/clubs/1082609