4. marca Svetový deň obezity 2024

Pozvánka na podujatie. Informácie sú aj súčasťou textu.

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., si pre záujemcov pripravilo pri príležitosti Svetového dňa obezity podujatie plné aktivít. Cieľom je zvýšiť povedomie o problematike obezity a rizikách, ktoré so sebou prináša, ponúknuť bezplatné merania a konzultácie s odborníkmi – lekármi, výživovými špecialistami, trénermi, fyzioterapeutmi, ako aj motivovať účastníkov k zdravému životnému štýlu, lepšej výžive a k pravidelnej pohybovej aktivite. Podujatie je určené pre širokú verejnosť, účasť je bezplatná a uskutoční sa 4. marca 2024 v priestoroch Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., na Patrónke v Bratislave.

Program, miesto a časy jednotlivých aktivít počas Svetového dňa obezity v Biomedicínskom centre SAV, v. v. i. (BMC SAV, v. v. i.)

Aktivity v EASO Centre pre manažment obezity BMC SAV, v. v. i., Pavilón lekárskych vied, areál SAV, Patrónka, Bratislava

9.00 – 15.00 hod.

Meranie telesného zloženia, konzultácie s lekárom, výživovým špecialistom

9.00 – 15.00 hod.

Meranie kardiorespiračnej fyzickej zdatnosti: bicyklová spiroergometia / VO2max

 

Aktivity v Centre pohybovej aktivity BMC SAV, v. v. i., budova Virologického ústavu BMC SAV, v. v. i., areál SAV, Dúbravská cesta 9, Patrónka, Bratislava

Ukážky tréningov a meraní svalovej sily a fyzickej zdatnosti

priebežne od 9.00 – 15.00 hod. / Meranie svalovej sily a fyzickej zdatnosti

9.00 hod. Silový tréning

11.00 hod. Intervalový tréning (HIIT / High intensity interval training)

13.00 hod. Koordinačný tréning

14.00 hod. Tréning panvového dna

15.00 hod. Tai-ji

Program podujatia v grafickej podobe. Program podujatia je aj súčasťou textu.

 

Pri príležitosti 9. ročníka Svetového dňa obezity 2024 (WOD2024) na Slovensku sa  koná aj projekt Slovensko proti obezite, ktorý ponúka v priebehu marca 2024 viaceré aktivity upozorňujúce na obezitu. Viac o tomto projekte sa dozviete na jeho webovej stránke.

 

Spracovali: prof. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., Patrik Konrády, Zuzana Vetrecin Čeplíková, BMC SAV,  v. v. i.

Grafika: Patrik Konrády, BMC SAV,  v. v. i.