5. celosvetové stretnutie vedcov z oblasti výskumu rakoviny

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied zorganizovalo 5. výročnú konferenciu Medzinárodnej spoločnosti pre výskum metabolizmu rakoviny, ktorá  sa uskutočnila prvýkrát na Slovensku, v Bratislave, v dňoch 17.-20. októbra 2018.

Témou významného stretnutia vyše 80 popredných svetových odborníkov, z krajín ako USA, Veľká Británia, Belgicko, Taliansko, Nemecko, Portugalsko, Dánsko a i., vrátane Slovenska, boli nové poznatky z výskumu rakoviny a z nich vyplývajúce nádejné stratégie liečby tohto zákerného ochorenia. V priebehu konferencie odzneli prednášky na témy týkajúce sa rôznych dráh a mechanizmov, akými nádorové bunky získavajú energiu a stavebné kamene na vlastné rozmnožovanie a prežívanie v podmienkach nádorového tkaniva, v ktorom je nedostatok živín a kyslíka. Veľa pozornosti venovali metabolizmu cukrov, tukov a aminokyselín a tiež aj zmenám, ktoré s nádorovým metabolizmom súvisia, napríklad v imunitnej odpovedi organizmu na nádorovú chorobu. Vedci sa zaoberali aj vplyvom porúch metabolizmu na vlastnosti tukových a svalových buniek a na vznik a progresiu rakoviny. Jedna z dôležitých tém, bola aj regulácia kyslého prostredia v nádoroch, ktoré podporuje metastázovanie. V tejto téme má pracovisko BMC SAV medzinárodné renomé.

Cieľom tohto významného medzinárodného podujatia bolo nadviazanie a upevnenie medzinárodnej spolupráce vedcov a lekárov, v oblasti výskumu rakovinového metabolizmu, a rozvinutie jej multidisciplinárneho charakteru.