5. ročník vedeckej konferencie Labudove dni

Virologický ústav Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied, Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied, a Slovenská parazitologická spoločnosť usporiadali piaty ročník medzinárodnej konferencie Labudove dni, v dňoch 12. až 14. septembra 2018 v priestoroch  Kongresového centra SAV  v Smoleniciach.

Na konferencii sa okrem účastníkov zo Slovenska a Českej republiky zúčastnili odborníci z Rakúska, Španielska, Talianska, Francúzska, Tuniska a Libanonu.

Nosnými témami konferencie boli parazitológia, eko-epidemiológia vektormi prenášaných nákaz, virológia a mikrobiológia. Mgr. Zdenko Špitalský, PhD. z Ústavu polymérov však prezentoval výsledky prepájajúce mikrobiológiu, parazitológiu a nanochémiu.

Na konferencii odzneli 3 plenárne prednášky pozvaných hostí: Univ.-Prof. Dr. med. Gerolda Staneka z Centra patofyziológie, infektológie a imunológie Lekárskej  Univerzity vo Viedni, Rakúsko, Prof. Pierra-Edouarda Fourniera z Nemocnice Lekárskej fakulty Marseille, Ústavu infekčných chorôb, z Francúzska a prof. Dr. José de la Fuentea z Národného výskumného ústavu voľne žijúcich zvierat, z Univerzity de Castilla – La Mancha, Ciudad Real, Španielsko.

Prof. Stanek zhrnul výsledky získané vďaka spolupráci slovenských a  rakúskych vedcov v oblasti kliešťami prenášaných nákaz. Prof. Fournier svoju prednášku venoval genomike rickettsiálnych druhov a prof. de la Fuente „omics“ štúdiám kliešťami prenášanej baktérie Anaplasma phagocytophilum. Účastníci konferencie prezentovali, formou 16 prednášok a 29 vývesiek, výsledky svojich štúdií venujúcich sa výskytu a genetickej diverzite pôvodcov zoonotických ochorení prenosných na človeka, ich cirkulácii vo voľnej prírode a v mestách, genetike a proteomike patogénov, diagnostike, epidemiológii, kontrole a prevencii nimi spôsobených ochorení ľudí, fyziológii kliešťov a vzťahom kliešť – patogén – hostiteľ.