V rámci kampane Svetového dňa proti rakovine sa na pôde Centra vedecko – technických informácií Slovenskej republiky uskutočnila 7. marca 2019 panelová diskusia na tému: „Prevencia a liečba rakoviny – skutočnosť a perspektíva“. Medzi diskutujúcimi bol aj bývalý prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, ktorý je tiež onkologickým pacientom. Zdôraznil, že zásadné pre úspech liečby sú preventívne prehliadky. So svojimi príspevkami vystúpili ďalej prof. MUDr. Michal Mego, DrSc., Dott. David Balla, M.A., JUDr. Katarína Fedorová, PhD., prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, PhDr. Zuzana Ondrušová, PhD., prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., Dana Dimitrovová, Ing. Tibor Vaščinec, prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., MUDr. Štefan Zelník, PhD., Ing. Milan Lapšanský a Mgr. Martin Šponiar, PhD.
    

Nadácia Výskum Rakoviny dlhodobo upozorňuje na potrebu prevencie rakoviny v celej jej šírke, nezabúdajúc na terciárnu prevenciu, teda tú, ktorá sa bezprostredne dotýka života odliečených onkologických pacientov. Verná svojmu názvu, nadácia zdôrazňuje aj v oblasti prevencie dôležitosť výskumu, lebo táto oblasť nie je atraktívna a nevzbudzuje v spoločnosti toľko pozornosti, ako sa venuje novým liekom a liečebným postupom. Nestavia ich však do protikladu, ale jedným dychom hovorí, že terciárna prevencia má byť súčasťou liečby.