Akadémia ocenila mladé nádeje vedy. Cenu získal aj vedec z BMC

Ocenení mladí vedci SAV do 35 rokov na ceremoniáli v Košiciach.

Ocenení mladí vedci SAV do 35 rokov na ceremoniáli v Košiciach.

Medzi najlepších mladých vedcov a vedkyne Slovenskej akadémie vied sa tento rok zaradil MUDr. Martin Schön, PhD., ktorý pôsobí na Oddelení výskumu porúch metabolizmu Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i. v tíme Mgr. Jozefa Ukropca, DrSc. a prof. MUDr. Barbary Ukropcovej.

MUDr. Martin Schön, portrét v Berlíne.

MUDr. Martin Schön, PhD. je momentálne na postdoktorandskom pobyte v Nemecku.

Diplomy výskumníkom a výskumníčkam v rámci seminára ocenených v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov a pracovníčok SAV do 35 rokov odovzdal predseda SAV prof. Pavol Šajgalík v Aule SAV v Košiciach 13. júna 2024.

Ocenil ich talent, nadanie, no najmä výdrž, ktorú každý vedec či vedkyňa pre svoj výskum nevyhnutne potrebuje. 

Dr. Schön, ktorý skončil druhý v druhom oddelení vied, sa na odovzdávaní diplomov nemohol zúčastniť pre aktuálny postdoktorandský pobyt v Nemecku v German Diabetes Center v Düsseldorfe a na Klinike endokrinológie a diabetológie v Univerzitnej nemocnici Düsseldorf.

Vo svojej práci sa venuje pozitívnym účinkom cvičenia na ľudský mozog.

“Pravidelné cvičenie môže pomáhať predchádzať rôznym chronickým ochoreniam, vrátane tých, na ktoré doposiaľ nemáme účinnú liečbu a ktoré postihujú mozog, ako napríklad demencia. Tento výskum je dôležitý, keďže presné mechanizmy benefičných účinkov cvičenia doposiaľ nie sú preskúmané,“ vysvetľuje MUDr. Martin Schön, PhD..

„V našej práci sme zistili, že fyzická aktivita reguluje hladinu molekuly rastového diferenciačného faktora 11 (GDF11) v mozgovomiechovom moku. Táto molekula hrá podľa najnovších poznatkov dôležitú úlohu v procese starnutia a rozvoja vekom podmienených ochorení,“ priblížil ocenený vedec.

Vo výskume taktiež prispeli k objasneniu metabolických zmien navodených cvičením na úrovni mozgu, pričom poukázali na uvoľňovanie ATP z mozgových mitochondrií ako jeden z prvých krokov metabolických zmien po cvičení.

Seminár víťazov súťaže mladých vedcov bol príležitosťou spoznať prácu talentovaných kolegov, ale aj zoznámiť sa s najnovšími výskumnými témami a výsledkami vedeckej práce. 

Súčasťou programu bol tradičný večerný slávnostný koncert Štátnej filharmónie Košice Mladí mladým – umelci vedcom v košickom Dome umenia.

 

Ocenení mladí vedci a vedkyne do 35 rokov

 • Prvé oddelenie vied:
 1. cena Mgr. Lucia Žatková, PhD., Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.
 2. cena MSc. Saeid Okhravi, PhD., Ústav hydrológie SAV, v. v. i.
 3. cena Ing. Michal Hospodár, PhD., Matematický ústav SAV, v. v. i.

Čestné uznanie: Mgr. Viktoriia Kyshkarova, PhD., Ústav geotechniky SAV, v. v. i. Ing. Marek Búran, PhD. Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.

 • Druhé oddelenie vied:
 1. cena Ing. Ivana Borovská, PhD., Centrum biovied SAV, v. v. i.
 2. cena MUDr. Martin Schön, PhD., Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.
 3. cena Mgr. Drahomír Michalko, PhD., Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Čestné uznanie: Mgr. Tímea Šimonová, PhD., Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.

 • Tretie oddelenie vied:
 1. cena Mgr. Kamila Urban, PhD., Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.
 2. cena Mgr. Alžbeta Kuchtová, PhD., Filozofický ústav SAV, v. v. i.
 3. cena Mgr. Jakub Šrol, PhD., Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.  

Čestné uznanie: Barbora Buzássyová, PhD., Historický ústav SAV, v. v. i.

 

Text: A. Nozdrovická; E. Rybárová, BMC SAV, v. v. i. 

Foto: archív MUDr. M. Schöna PhD.; T. Čižmárik