Vedecké dielne – Onkológia 2018

Na pedagógov sa zmenilo trio mladých vedkýň z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave. Mgr. Marína Cihová, PhD., Mgr. Svetlana Miklíková, PhD. a Ing. Monika Buríková, PhD. V rámci cyklu edukačno-popularizačných prednášok Vedecké dielne – Onkológia 2018 (www.vdo.sav.sk) postupne vysvetľujú gymnazistom z Prešova, Košíc, Vranova nad Topľou, Humenného, Sniny a Michaloviec, čo je rakovina, ako vzniká, aké percento je vyliečiteľné a čo proti nej preventívne robiť.

Vedecké dielne – Onkológia 2018 (Scientific Workshops – Oncology 2018) sa konajú už po ôsmykrát a doktorandi a zamestnanci Ústavu experimentálnej onkológie a ďalších ústavov BMC SAV nimi vyjadrujú podporu globálnemu hnutiu Svetový deň proti rakovine (4. február), ktoré je zastrešené motivačným heslom Dokážeme. Dokážem. Časovo sú prednášky rozvrhnuté po krajoch na štyri týždne tak, aby po nich vyvrcholil Deň výskumu rakoviny (7. marec), ktorý vyhlásila Nadácia výskum rakoviny s cieľom upozorniť na priority a potenciál moderného onkologického výskumu s hlavným posolstvom: Dnešný výskum pre zajtrajšiu liečbu!

Medzi 32 školami na Slovensku, ktoré si vedci-výskumníci naplánovali navštíviť, bolo aj Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove. V pondelok 19. februára do jeho knižnice priviedla učiteľka biológie a chémie Mgr. Anna Demčáková septimánov, budúcoročných maturantov. „Viacerí uvažujú o štúdiu medicíny, prípadne biológie. Nové vedomosti priamo od vedcov sa im určite zídu,“ povedala. Mladí ľudia sa od vedkýň postupne dozvedali, že rakovina je po kardiovaskulárnych ochoreniach druhou najčastejšou príčinou úmrtí na svete a tak hovoríme už o globálnej epidémii. Na Slovensku ročne zaznamenáme 26-tisíc nových prípadov ochorení na rakovinu a 15-tisíc úmrtí na ňu. Dievčatá a chlapci sa dozvedeli, že to však nie je novodobá choroba, lebo rakovinové bunky sa našli vraj aj v kostiach dinosaurov. Modernými metódami pri skúmaní múmie ženy spred  3 200 rokov vedci objavili, že mala nádor na prsníku.

Septimáni boli vybavení školskými notebookmi a tak mohli priamo cez nich odpovedať na testovacie otázky, ktoré mladé vedkyne šikovne vsunuli do výkladu. Napríklad, či môžu aj muži trpieť nádorovým ochorením prsníka? Až 76 % žiakov odpovedalo áno, čo bola správna odpoveď. „U mužov je toto ochorenie dokonca oveľa agresívnejšie ako u žien. Preto ak si, chlapci, nedajbože, nájdete nejakú hrčku, ihneď vyhľadajte lekára,“ upozornila Svetlana Miklíková. Odporúčanie „čím skôr, tým lepšie“ sa nieslo celým poldruha hodinovým vystúpením vedkýň. Menej úspešní boli títo prešovskí gymnazisti v odpovedi na otázku, či sa marihuana používa pri liečbe rakoviny. Až 95 % súhlasilo, ale správna odpoveď znela: Nie! S vysvetlením, že sa využíva iba pri paliatívnej liečbe pri potláčaní bolesti. Nerozhodní boli pri otázke, či sa môže rakovina dediť. „Nededí sa rakovina, ale desať percent z potomkov môže zdediť genetickú predispozíciu, pozri medializovaný prípad Angeliny Jolieovej,“ zorientovali ich onkologičky. Tie venovali značnú časť prednášky, na ktorej sa striedali podľa svojej špecializácie, aj príčinám a mechanizmom premeny normálnych buniek na nádorové i potrebe prevencie na všetkých jej stupňoch. Medzi ňu patrí napríklad vyhýbanie sa škodlivým vplyvom fajčenia i nezdravého jedla. Podľa štatistiky prejde naším telom za celý život 30 ton potravín. Nie je teda jedno, čo jeme! K rizikovým faktorom patrí tiež fyzická nečinnosť. Odborníčky prízvukovali tiež potrebu a význam preventívnych prehliadok, zvládania stresu a zvolenia si zdravého životného štýlu.