Deň otvorených dverí BMC SAV

V rámci týždňa vedy a techniky, Biomedicínske centrum SAV (BMC SAV) dňa 8. novembra 2017 zorganizovalo Deň otvorených dverí (DOD), ktorý sa niesol v duchu hesla Veda je hrou.

DOD sa snažil upozorniť na potenciál moderného výskumu a dôležitosť udržania si detskej hravosti a zvedavosti pre objavy, ktoré zmenia naše životy.

Súčasťou tohto podujatia boli od prezentované štyri prednášky, zamerané na slabé miesta smrteľných vírusov, genetické predpoklady onkologických ochorení a pod mikroskop si vedci vzali aj detskú obezitu a reč svalov.

Návštevníkov podujatia zaujali prezentácie významných vedeckých expertov, pričom RNDr. Boris Klempa, DrSc., poodhalil prácu virológov, ako „lovcov vírusov“ , o reči svalov hovorila absolútna Slovenka roka 2017 doc. MUDr. Barbora Ukropcová, PhD., na obezitu detí sa sústredila klinická lekárka MUDr. Daniela Staníková, PhD., a z mladých odborníkov na genetiku onkologických ochorení predniesol svoje poznatky Mgr. Lukáš Jakl.