V Biomedicínskom centre je Veda hrou

V Biomedicínskom centre je Veda hrou

Deň otvorených dverí v BMC 8. novembra 2017 sa niesol v duchu hesla Veda je hrou, chcel upozorniť na potenciál moderného výskumu a dôležitosť udržania si detskej hravosti a zvedavosti pre objavy, ktoré zmenia naše životy.

Biomedicínske centrum pripravilo štyri prednášky. Lovec vírusov – RNDr. Boris Klempa, DrSc. z Virologického ústavu BMC SAV hovoril o zoonotických vírusoch (prenášajú ich divo žijúce zvieratá). „Pre zvieratá nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo, ale človeku môžu spôsobiť závažné ochorenia,“vysvetlil a zároveň priblížil prácu virológa v teréne.

O genetických predpokladoch rakovinových ochorení hovoril Mgr. Lukáš Jakl z Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV. „Už dávno nemôžeme povedať, že rakovina je choroba starých ľudí,“ začal svoju prednášku a zdôraznil nevyhnutnosť prevencie pred touto chorobou. Aj preto žiakom vysvetľoval, ako môže dôjsť k tomuto ochoreniu. „Môžu to byť genetické predispozície, veľa závisí aj od životného štýlu, mali by sme preto od detstva dbať na zdravý spôsob života,“ apeloval na žiakov mladý odborník.

Problematike obezity u detí sa venovala vo svojej prednáške klinická lekárka MUDr. Daniela Staníková, PhD. z Ústavu experimentálnej endokrinológie BMC SAV. Obezita podľa nej neprináša len „staré známe“ problémy, ako je riziko kardiovaskulárnych chorôb a pod., ale aj množstvo psychických problémov. Medzi ne zaradila šikanovanie, znížené sebavedomie, sociálnu diskrimináciu, zhoršenú emočnú stabilitu, samotu a sociálnu izoláciu. „Ukázalo sa, že kvalita života obéznych detí je rovnaká ako u detí s rakovinou,“ zdôraznila D. Staníková. Obezita u detí môže byť tiež príčinou ďalších vážnych duševných ochorení – depresie, úzkostných stavov či poruchy prijímania potravy. „U detí sú príznaky depresie trochu iné – je to najmä popudlivá, prchká povaha, únava, zlé výsledky v škole…,“ vymenúva odborníčka a aj pri tomto ochorení apeluje na zdravý životný štýl od raného detstva.

A práve pohyb a šport je jedným zo základných predpokladov zdravého životného štýlu. Tejto problematike a najmä „reči svalov“ sa venovala doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., mimochodom, absolútna Slovenka roka 2017.

Súčasťou DOD boli aj „interaktívne stoly“, pri ktorých si návštevníci najmä z radov študentov vyskúšali praktické experimenty. Tu si izolovali a v skúmavke odniesli vlastnú nukleovú kyselinu. Následne si pozreli, ako „pracuje“ vírus, zmerali si svoj metabolizmus a určili, na akú telesnú činnosť majú predpoklady.

Pozvanie na DOD  prijalo osem stredných škôl z Oravy a západného Slovenska s účasťou do 220 študentov a pedagógov. Tento rok navštívili BMC SAV i študenti zo základnej školy zo Štúrova.

BMC SAV realizáciou tohto podujatia priblížilo výskum mladej generácii, čo je spôsob, ako prezentovať efekt výsledkov vedy v každodennom živote.

Gabriela Fialová, BMC SAV