Alliance4Life formálne potvrdzuje svoju existenciu

Profesorka Silvia Pastoreková, riaditeľka BMC SAV, počas podpisu Memoranda o porozumení / Memorandum signing

4. októbra 2019 sa zakladajúci členovia konzorcia Alliance4Life, vrátane Biomedicínskeho centra SAV, stretli na Univerzite vo Vilniuse a podpísali Memorandum o porozumení, ktoré formalizuje alianciu ako permanentnú štruktúru. Alliance4Life (t. j. aliancia pre živé vedy) spája progresívne inštitúcie pôsobiace v oblasti živých vied zo strednej a východnej Európy. Jej misia je podporovať a posilňovať excelentný výskum s dopadom na spoločnosť, zdravie a kvalitu života. Podpis memoranda je „korunným klenotom“ výsledkov Alliance4Life dosiahnutých počas dvoch rokov jej existencie. Symbolizuje odhodlanosť partnerov vytvoriť z aliancie trvalú hodnotu v prospech jej členov a celého regiónu.

Formálna existencia Alliance4Life je v súlade so súčasnou zmenou vednej politiky Európskej únie smerom k citlivejšiemu prístupu k potrebám výskumu a inovácií v krajinách strednej a východnej Európy. Hlas Alliance4Life zaznel aj počas vyjednávaní o novom programe Horizon Europe a istotne bude počutý aj v budúcnosti. Alliance4Life má ambíciu slúžiť ako model pre inštitúcie v menej výkonných regiónoch EÚ a ako centrum excelentnosti, ktoré inšpiruje ostatných.

Alliance4Life vznikla pred dvoma rokmi ako projekt iniciovaný Stredoeurópskym technologickým inštitútom (CEITEC) pri Masarykovej univerzite v Brne s jasnou misiou napomôcť zmenšeniu výskumnej a inovačnej priepasti prostredníctvom progresívneho inštitucionálneho manažmentu. Porovnávacie analýzy výkonových parametrov slúžili ako štart na prípravu stratégií v siedmich oblastiach zameraných na vedeckú kvalitu, etiku a integritu, ľudské zdroje a mobilitu, granty a finančnú podporu, kľúčovú infraštruktúru, transfer poznatkov a technológií a komunikáciu vedeckých výsledkov. Projekt umožnil členom konzorcia podieľať sa na spoločných tréningoch a pripraviť inventár dobrej praxe, čím vznikli hodnotné a inšpiratívne výstupy. Počas aktuálne prebiehajúceho stretnutia, ktorého hostiteľom je Univerzita vo Vilniuse, sa všetci členovia konzorcia zhodli na tom, že realizáciou projektu vznikli progresívne stratégie, ktoré môžu byť v nasledujúcom období implementované do inštitucionálnej praxe.

Členovia konzorcia Alliance4Life:

Masarykova univerzita v Brne (CEITEC – Stredoeurópsky technologický inštitút) CZ
Univerzitná nemocnica Sv. Anny v Brne (ICRC – Medzinárodné centrum klinického výskumu) CZ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied SK
Lekárska Univerzita Lodž PL
Univerzita v Záhrebe, Lekárska fakulta HR
Univerzita v Tartu EE
Univerzita vo Vilniuse, Lekárska fakulta, LT
Lotyšský inštitút organickej syntézy LV
Univerzita v Ľubľane SL
Semmelweisova Univerzita HU

 

PDF: Tlačová správa_Alliance4Life formálne potvrdzuje svoju existenciu

(oficiálna tlačová správa konzorcia Alliance4Life)

Podpis memoranda

Projekt „Aliancia pre živé vedy: zmenšenie výskumnej a inovačnej priepasti v Európskej únii” získal podporu EÚ Programu Horizon 2020 v rámci grantovej zmluvy
č. 779303.