Pozvánka na podujatie. Informácie na pozvánke sú aj súčasťou textu.

Registrácia na medzinárodnú vedeckú a odbornú konferenciu Alzheimer Fórum 2023 je spustená. Konferencia, ktorá sa bude konať 21. septembra 2023 v Aule Katolíckej univerzity, v Ružomberku, ponúka najnovšie poznatky z oblasti diagnostiky a liečby demencie.

Cieľom konferencie je informovať o inovatívnych prístupoch z oblasti včasnej diagnostiky a terapie, ako aj poukázať na benefity preventívnych programov pre zabránenie alebo oddialenie vzniku kognitívnych porúch u dospelej a staršej populácie.

Príspevky sa budú zaoberať okrem Alzheimerovej choroby aj vaskulárnou demenciou a Parkinsonovou chorobou. Dozviete sa aký vplyv na kognitívne funkcie má stres a depresia a ako rozpoznať u pacienta miernu kognitívnu poruchu.

Príspevky dobrej praxe prinesú informácie o výsledkoch implementácie inovatívnych nefarmakologických postupov v praxi ako muzikoterapie, Validácie podľa Naomi Feil, fyzioterapie, kognitívnej stimulácie. Otvoríme aj tabuizované témy týkajúce sa intimity tela a duše. Poukážeme na potrebu zachovávania dôstojnosti života človeka s demenciou, ktorá si súbežne vyžaduje aj starostlivosť o emocionálne prežívanie pracovníkov v pomáhajúcich profesiách.

Program je rozdelený do štyroch blokov – vedecký, diagnostický, terapeutický a psychosociálny.

Viac informácií o programe a registrácia na konferenciu