Ázijský invázny komár Aedes japonicus japonicus zaznamenaný na Slovensku

Monitoring inváznych druhov komárov – ovipozičná nádoba/pasca

Monitoring inváznych druhov komárov – ovipozičná nádoba/pasca

Monitoring inváznych druhov komárov v roku 2020 odhalil nový druh invázneho komára aj na Slovensku. Ide o pôvodne ázijského komára Aedes japonicus japonicus, ktorý sa rýchlo šíri v rámci celého sveta, a v predchádzajúcich rokoch ho zaznamenali v Rakúsku a Maďarsku. Výskyt tohto druhu neovplyvňuje iba biodiverzitu, no môže mať aj medicínsky dopad, pretože invázne komáre sú výborné prenášače veľkého spektra patogénov. Samotný Aedes japonicus japonicus môže prenášať u nás zatiaľ nepôvodné vírusy ako napríklad vírusy japonskej encefalitídy, chikungunya, dengue alebo aj Zika. Pre oblasť Slovenska však tvorí riziko najmä prenosu už cirkulujúcich patogénov na našom území, akým je aj západonílsky vírus, ktorý bol zaznamenaný hlavne na juhu Slovenska.

„V spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene, Prešovskou univerzitou v Prešove, Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave, Centrom biológie rastlín a biodiverzity SAV, Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach; a niekoľkých dobrovoľníkov, monitorujeme výskyt inváznych druhov komárov na Slovensku. Veľmi dôležité pre náš monitoring sú miesta možného ´dovozu-introdukcie´ ako diaľnice a letiská. Pri tomto konkrétnom druhu kontrolujeme však aj miesta, ktoré by sa mu mohli páčiť a hrozí jeho stabilné osídlenie“, hovorí RNDr. Viktória Čabanová, PhD., odborníčka Biomedicínskeho centra SAV na komáre.

Identifikácia liahnisk tohto druhu komára je dôležitá pre výber miest, na ktorých monitoring prebieha. „V natívnom prostredí na kladenie vajíčok vyhľadávajú tieto komáre najmä dutiny stromov, preto nie je prekvapivé, že v nových oblastiach vyhľadávajú veľmi podobné dutiny rôzneho typu. Ich vajíčka sú napríklad importované v pneumatikách, v ktorých stojí voda. Na nových územiach vedia klásť vajíčka do akýchkoľvek nádob s vodou – kontajnerov, a preto sa často prezývajú aj kontajnerové druhy“, konštatuje RNDr. Viktória Čabanová, PhD.

Ako prevenciu pred množením odporúča odborníčka na komáre starať sa o všetky nádoby s vodou ako sú napríklad vedrá, sudy, odkvapy, kvetináče, vodné fontánky a podobne. Stačí v nich raz za týždeň vymeniť vodu, alebo ich prekryť, aby do nich samičky nevedeli naklásť vajíčka. Aj takto viete zabrániť šíreniu tohto druhu komára.

vajíčka Aedes japonicus japonicus

 

zdroj: Tlačová správa
úvodné foto: BMC SAV
autori foto v texte: Ján Kodada a Alena Christophoryová