Biomedicínske centrum SAV vďaka unikátnemu prístroju zdvojnásobí testovanie

Kalibrácia nového prístroja v BMC SAV

Kalibrácia nového prístroja v BMC SAV

V čase, keď pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 zasiahla Slovensko a nikto nedokázal predpovedať jej priebeh a následky, bolo jedinou správnou stratégiou obrany voči infekcii zavedenie efektívnych preventívnych opatrení a súčasne čo najrozsiahlejšie a cielené testovanie na odhalenie infikovaných osôb a ich kontaktov. Táto úloha nebola jednoduchá, pretože naša krajina nebola na takúto situáciu dostatočne pripravená. Mobilizácia zdrojov a kapacít prebiehala súbežne s počiatočným šírením nákazy. Testovanie potenciálne infikovaných osôb narážalo nielen na organizačné problémy, ale bolo značne komplikované a spomaľované aj globálnym nedostatkom potrebných reagencií a vhodnej prístrojovej infraštruktúry.

Biomedicínske centrum SAV sa do testovania zapojilo dobrovoľne, s podporou Vlády SR, hneď v úvodnej fáze šírenia nákazy na Slovensku ako prvý externý subjekt nápomocný Úradu verejného zdravotníctva SR. V priebehu týždňa sa v jeho Virologickom ústave uskutočnila adaptácia priestorov laboratórií s vysokým stupňom bezpečnosti a mobilizácia vedeckého personálu najmä z Oddelenia ekológie vírusov pod vedením medzinárodne uznávaného virológa RNDr. Borisa Klempu, DrSc. Testovanie sa v BMC SAV začalo 18. 3. 2020 a stále pokračuje.

Procedúra testovania vzoriek sa uskutočňuje v dvoch fázach, pričom prvá z nich – izolácia vírusovej RNA zo vzorky výteru z nosohltana sa realizuje manuálne a druhá fáza – reverzná transkripcia RNA na DNA s následnou PCR reakciou sa už odohráva v špecializovanom prístroji. Práve manuálne spracovanie vzoriek a izolácia vírusovej RNA sú časovo veľmi náročné a predstavujú limitáciu pre navýšenie počtu testovaných vzoriek. Preto sme s nadšením uvítali iniciatívu Nadácie SLSP, vďaka ktorej Biomedicínske centrum SAV dostalo do daru prostriedky na zakúpenie unikátneho a veľmi cenného zariadenia, ktoré umožní izoláciu RNA urýchliť a zlepšiť.

„Zrýchlenie a zefektívnenie testovania pomocou spomínaného špecializovaného prístroja spočíva v tom, že väčšiu časť procesu RNA extrakcie z klinických vzoriek prevezme stroj. Vďaka tomu prebehne proces rýchlejšie, bez rizika chýb a absolútne štandardizovane. Zároveň tým budú odbremenení naši pracovníci, ktorí počas behu prístroja už môžu pripravovať ďalšie vzorky alebo následné kroky celého procesu. Vo výsledku sa teda zvýši nielen rýchlosť procesu RNA extrakcie, ale aj naša celková testovacia kapacita“, vysvetľuje RNDr. Boris Klempa, DrSc.

prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., riaditeľka BMC SAV, počas tlačovej konferencie

Čaká nás inštalácia a spustenie prístroja do prevádzky. Ako súčasť daru boli k prístroju zakúpené aj potrebné reagencie na izoláciu vírusovej RNA, ktoré sú v súčasnosti tiež nedostatkovým tovarom. Zakúpený prístroj spolu s potrebnými reagenciami poskytuje v prípade potreby priestor pre zdvojnásobnenie testovania denne.

„Jedným z najúčinnejších spôsobov boja proti koronavírusu je rozsiahle testovanie. Detekcia vírusu je ale technicky komplikovaná a manuálne náročná operácia, pozostávajúca okrem iného z izolácie vírusovej RNA. S využitím moderných prístrojov a izolačných súprav sa tento proces stáva nielen jednoduchší, rýchlejší, ale hlavne spoľahlivejší. Vďaka štedrej finančnej pomoci Slovenskej sporiteľne bolo možné zakúpiť najmodernejšiu technickú infraštruktúru na izoláciu RNA, čím sa nielen výrazne zefektívni testovací proces, ale aj posilní postavenie Biomedicínskeho centra SAV ako medzinárodne uznávaného pracoviska v oblasti virológie. Dar Slovenskej sporiteľne je mimoriadne cenný tak jeho rozsahom, ako aj tým, že bol poskytnutý flexibilne a nebyrokraticky práve vtedy, kedy to Slovensko akútne potrebuje,“ uvádza Róbert Mistrík z permanentného krízového štábu.

Momentálna je maximálna denná kapacita pre testovanie v laboratóriách BMC SAV 368 vzoriek, po spustení prístroja do prevádzky je možné otestovať až 736 vzoriek pri zapojení menšieho počtu pracovníkov. Biomedicínske centrum SAV tak bude môcť prostredníctvom daru Nadácie SLSP efektívne celkovo otestovať niekoľko desiatok tisíc vzoriek v kratšom čase.

„Slovensko na zodpovedný reštart života ľudí a ekonomiky potrebuje v najbližších mesiacoch veľa testovať. Verím, že vďaka novému špeciálnemu prístroju, ktorý v týchto dňoch začína používať Slovenská akadémia vied, sa to úspešne podarí. Za Nadáciu Slovenskej sporiteľne a banku sme hrdí, že môžeme byť súčasťou tohto projektu a že z milióna eur, ktorý sme vyčlenili na pomoc v boji s pandémiou koronavírusu, išlo 500-tisíc eur na nákup prístroja a izolačných setov pre potreby testovania SAV. V Slovenskej sporiteľni aj našej nadácii veríme, že tak sa má správať dôveryhodná a zodpovedná firma, ktorá je tu pre svojich klientov, zamestnancov aj pre spoločnosť. Lebo len spolu máme na to, aby sme dokázali postaviť a začať znova žiť,“ povedal člen správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne a zároveň generálny riaditeľ banky Peter Krutil.

Aj napriek tomu že v súčasnosti je epidemiologická situácia na Slovensku priaznivá, testovanie ako prostriedok kontroly nad infekciou bude treba vykonávať dlhodobo. Bude nevyhnutné monitorovať následky uvoľňovania preventívnych a karanténnych opatrení, otvárania prevádzok a škôl, zvýšeného pohybu osôb, ako aj jesennej chrípkovej sezóny. Cieľom bude, aby sme čo najdôslednejšie zabránili prípadným ďalším vlnám nákazy, ktoré boli zaznamenané vo väčšine epidémií počas ostatných 100 rokov. Testovanie na prítomnosť RNA vírusu SARS-CoV-2 tak zostane súčasťou stáleho diagnostického arzenálu Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV. Zároveň bude potrebné pripraviť sa na obdobia po odznení pandémie. Po zavedení vakcinácie bude nevyhnutné realizovať testovanie na prítomnosť protilátok voči SARS-CoV-2 v sére infikovaných osôb a určenie obranyschopnosti voči infekcii u jednotlivcov, ako aj sledovanie rozvoja kolektívnej imunity, ktorá je predpokladom úspešného boja ľudskej populácie proti vírusovej nákaze. Prístroj zakúpený z daru Nadácie SLSP je možné adaptovať aj na účel sérologického testovania, takže predstavuje vskutku hodnotný a zmysluplný príspevok SLSP k boju proti koronavírusu. Aj po skončení súčasnej epidemickej situácie bude prístroj efektívne využívaný v rámci virologického výskumu, ktorého cieľom bude zvyšovanie našej pripravenosti na nové infekcie spôsobené vynárajúcimi sa vírusmi.

TLAČOVÁ SPRÁVA

ZÁZNAM z TLAČOVEJ KONFERENCIE

    

 popis foto: MVDr. Juraj Kopáček, DrSc., vedecký riaditeľ VÚ BMC SAV počas TK; RNDr. Boris Klempa, DrSc., vedúci Oddelenia ekológie vírusov VÚ BMC SAV počas TK; nový prístroj

 

Foto v texte: Katarína Acél Gáliková
Foto pod textom: Veronika Zahradníková