BMC SAV pomáha ZSSK prinavrátiť dôveru v cestovanie

RNDr. Vladimír Zelník, CSc., vedúci Biotechnologických laboratórií BMC SAV a MVDr. Juraj Kopáček, DrSc., vedecký riaditeľ Virologického ústavu BMC SAV

RNDr. Vladimír Zelník, CSc., vedúci Biotechnologických laboratórií BMC SAV a MVDr. Juraj Kopáček, DrSc., vedecký riaditeľ Virologického ústavu BMC SAV

  • „Prijaté opatrenia a polymérová dezinfekcia vlakov zjavne fungujú,“ konštatuje generálny riaditeľ ZSSK Roman Koreň.
  • „Dodržiavajte pravidlá ROR – Noste respirátor vždy, keď nepijete a nejete, umývajte si ruky, vetrajte ak sa dá a riziko nákazy vo vlaku je minimálne,“ hovoria slovenskí vedci.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) a Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied (BMC SAV) dnes predstavili závery spoločného výskumu. Vo vlakoch, v pokladniciach a v odpočinkových miestnostiach hľadali vedci koncom apríla a začiatkom mája nový koronavírus. Nenašli ho ani v jednej zo 187 vzoriek, ktoré odobrali.

Odber biologického materiálu stermi vo vlakoch a v iných priestoroch ZSSK uskutočnili odborníci z Biomedicínskeho centra SAV a zaškolení pracovníci ZSSK. Testami prešli personál prvého kontaktu (pokladníci a sprevádzajúci personál), rušňovodiči a nimi užívané priestory, miesta v osobných  vlakoch,  diaľkové vlaky – rýchliky – a regionálne/prímestské vlaky. Odbery boli vykonané pred a po ceste vlaku s cestujúcimi.

Celkovo bolo analyzovaných 187 vzoriek. Tie boli počas transportu udržiavané v cestovných  chladničkách a prevoz vzoriek do Biotechnologických laboratórií BMC SAV bol zabezpečený tak, aby  mohli byť analyzované do 24 hodín po odbere. Vzorky boli skúmané na prítomnosť RNA a antigénov vírusu spôsobujúceho COVID-19. Pre izoláciu vírusovej  RNA a na  jej detekciu metódou RT-PCR boli použité štandardné validované metódy používané pre diagnostiku  SARS-CoV-2 podľa aktuálnych Štandardných operačných postupov (SOP) Biotechnologických laboratórií BMC SAV.

V stručnosti, pre izoláciu RNA bola použitá štandardná súprava a pre PCR analýzy bol používaný rTEST COVID-19 MultiPlex qPCR Kit (MultiplexDX) podľa odporúčaní výrobcov a podľa SOP. Prítomnosť SARS-CoV-2 RNA sa nepotvrdila ani v jednom zo 187 prípadov.

zľava: Tomáš Kováč, hovorca ZSSK, Roman Koreň, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK, MVDr. Juraj Kopáček, DrSc., vedecký riaditeľ Virologického ústavu BMC SAV a RNDr. Vladimír Zelník, CSc., vedúci Biotechnologických laboratórií BMC SAV počas tlačovej konferencie

RNDr. Vladimír Zelník, CSc., vedúci Biotechnologických laboratórií BMC SAV: „To, že sme v nazbieraných vzorkách neidentifikovali vírus, ešte neznamená, že vo vlaku nikdy necestoval infikovaný človek. My sme však potvrdili, že na nami testovaných miestach, ako sú sedačky, koše, často využívané tlačidlá, madlá a kľučky vírus nezostal. Milo ma to prekvapilo a je to jednoznačne vynikajúca správa, pretože použitou metódou sme schopní identifikovať aj zvyšky už neinfekčného vírusu. Samozrejme, rúška, v ideálnom prípade respirátory, výrazne znižujú možnosť infekcie z kvapôčok, ak sme sa dostali do blízkosti niekoho, kto je nositeľom vírusu. Stále tiež platí, že by sme si mali pravidelne a možno o niečo častejšie ako pred pandémiou umývať či dezinfikovať ruky, najmä pred jedlom a pitím. Už obyčajné mydlo je 100 % a výborné sú tiež dezinfekčné gély. Za mňa výsledok testovania odzrkadlil úspešnú snahu ZSSK zabezpečiť zodpovedné čistenie a dezinfekciu priestorov vlakov.“

Roman Koreň, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK: „Výsledky výskumu som očakával trochu s napätím, počet cestujúcich nám v uplynulých 14 mesiacoch dramaticky klesol a posledný mesiac sa postupne vraciame do normálu. Spúšťame medzinárodné spoje vrátane dovolenkového autovlaku do Splitu či obľúbených IC vlakov. Všetky vlaky okrem zvýšenej frekvencie normálneho upratovania dezinfikujeme ozónom a 2x týždenne polymérovou dezinfekciou s účinnosťou 6 – 7 dní. Ak by sa nový vírus našiel  vo zvýšenej miere, neviem, čo viac by sme mohli pre bezpečie cestujúcich ešte spraviť. To, že sa vysoko citlivou PCR metódou nepotvrdila prítomnosť časti vírusu SARS-CoV-2, vypovedá o precíznom čistení a dezinfekcii priestorov.“

 

Zdroj: Tlačová správa

Foto: Martin Bystriansky, SAV