BMC SAV sa dôrazne ohradzuje voči vyjadreniam ministra financií Igora Matoviča

logo Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Biomedicínske centrum SAV (BMC SAV) sa dôrazne ohradzuje voči vyjadreniam ministra financií Igora Matoviča, ktoré odzneli na dnešnej tlačovej besede a ktoré nie sú pravdivé.

BMC SAV realizovalo skúšky vakcíny Sputnik V na základe písomnej žiadosti bývalého ministra zdravotníctva Mareka Krajčího zo dňa 5. 3. 2021 a následne uzavretého zmluvného vzťahu so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) zo dňa 10. 3. 2021.

Osem zo štrnástich skúšok bolo realizovaných v Biotechnologických laboratóriách BMC SAV, ktoré sú registrované v európskej databáze EudraGMP a certifikované na vykonávanie mikrobiologických, chemických a biologických skúšok liekov (certifikát č. SK/002V/2020).

O tom, že ďalších šesť skúšok bude uskutočnených vo vedeckých laboratóriách Virologického ústavu BMC SAV, bolo vopred upovedomené Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky aj ŠÚKL.

V súlade so zmluvnými ustanoveniami boli zo strany BMC SAV výsledky skúšok komunikované výhradne ŠÚKL-u. O tom, že výsledky doteraz uzavretých skúšok boli v súlade s normatívnou dokumentáciou výrobcu, už ŠÚKL verejnosť informoval. Naše výsledky teda nijako nemohli poškodiť reputáciu výrobcu.

Biomedicínske centrum SAV konalo v dobrej viere, s nadštandardným pracovným nasadením a v celej situácii sa zachovalo profesionálne a korektne.