BMC SAV, v. v. i., podpísalo s vydavateľstvom Frontiers dohodu o vydávaní časopisu Acta virologica

logo Acta Virologica

Časopis Acta Virologica prejde do vydavateľstva Frontiers na základe dohody uzatvorenej s Biomedicínskym centrom Slovenskej akadémie vied (BMC SAV, v. v. i.), vďaka čomu budú články publikované v režime gold open access.

Táto dohoda je prvým vydavateľským partnerstvom Frontiers na Slovensku a predstavuje dôležitý krok vpred k otvorenému prístupu v oblasti virológie.

Prof. Silvia Pastoreková, generálna riaditeľka BMC SAV, v. v. i., na margo dohody povedala: „Tešíme sa, že môžeme spolupracovať s vydavateľstvom Frontiers a sprístupniť tak časopis Acta Virologica širšiemu publiku. Otvorený prístup a inovatívne publikačné riešenia nám pomáhajú dosiahnuť ešte lepšie výsledky v napredovaní virologického výskumu a v zlepšovaní globálneho zdravia.“

Acta Virologica je medzinárodný časopis, ktorý sa zameriava najmä na molekulárnu a bunkovú virológiu a základný výskum týkajúci sa ľudských, živočíšnych a rastlinných vírusov. Jeho zameranie siaha od molekulárnej biológie vírusov až po vakcíny a antivírusové látky.

Časopis bol založený v roku 1957 a doteraz publikovaný v tlačenej aj elektronickej podobe v AEPress. Acta Virologica bude sprístupnené pre podávanie rukopisov prostredníctvom vydavateľstva Frontiers s plne otvoreným prístupom na jar 2023 a očakáva sa, že prvé články budú opublikované neskôr v tomto roku.

Aktuálna webová stránka časopisu Acta Virologica

Robyn Mugridge, vedúca Publishing Partnerships vo Frontiers, poznamenala: „Sme radi, že môžeme spolupracovať pri prechode Acta Virologica na model plne otvoreného prístupu s BMC SAV, v. v. i., prvým partnerom Frontiers na Slovensku.“

Acta Virologica sa tak stáva súčasťou rastúcej komunity partnerov vydavateľstva Frontiers v oblasti biomedicínskych vied. Koncom roka 2022 oznámili partnerstvo s Frontiers aj Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences a Society for Experimental Biology and Medicine, čím sa pridali k už existujúcej dohode o vydavateľskom partnerstve s British Journal of Biomedical Science.

 

Pre médiá

Pre viac informácií kontaktujte: publicrelations@frontiersin.org

O Frontiers

Frontiers je 3. najcitovanejším a 6. najväčším vedeckým vydavateľstvom. Zverejňujeme významné objavy špičkových svetových odborníkov. Vedci sú dôležitou súčasťou rozvoja spoločnosti a naším poslaním je urýchliť vedecké objavy otvorením vedy. Výskumného pracovníka staviame do centra všetkého, čo robíme, a umožňujeme výskumnej komunite vyvíjať riešenia, ktoré potrebujeme pre zdravý život na zdravej planéte. Vďaka technológii šitej na mieru, umelej inteligencii a prísnym štandardom kvality, majú vedecké práce viac ako 1,9 miliardy pozretí, čo je odzrkadlením sily výskumu otvoreného pre všetkých.

O Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, v. v. i., oficiálne založené v roku 2016, je najväčšou slovenskou inštitúciou, ktorá sa venuje základnému a aplikovanému výskumu v biomedicínskych vedách. S cieľom podporovať excelentnosť výskumu a inovácie v biomedicínskej oblasti sa BMC SAV, v. v. i., zameriava na metabolické, neuroendokrinné, autoimunitné a kardiovaskulárne poruchy, rakovinu a infekčné choroby.

 

Text a logo: tlačová správa vydavateľstva Frontiers